Vznik obecné teorie relativity
podle článku Ivana T. Todorova
zpracoval: Jiří Svršek

Uplynulo osm let od doby, kdy Albert Einstein poprvé publikoval své základní fyzikální představy o relativistické teorii gravitace, než se mu podařilo vypracovat správné matematické formulace své obecné teorie relativity. Během posledních měsíců před publikováním obecné teorie relativity na této teorii pracovali největší fyzik Albert Einstein a největší matematik David Hilbert.

V historii fyziky tak existuje skutečný příklad šťastného spojení matematiky a fyziky, které vedlo k jedné ze tří revolucí ve fyzice v první čtvrtině 20. století, ke vzniku obecné teorie relativity. Tento vývoj ukazuje, jak obtížná byla cesta autorů této teorie, kteří museli plně porozumět a použít dnes základní pojmy jako reparametrizační invariance, Bianchiho identity, koncept energie a další. Nedávné rozpory mezi historiky vědy o prvenství formulace obecné teorie relativity mezi Hilbertem a Einsteinem vykonaly dobrou službu: probudily zájem širší veřejnosti o tento významný příběh historie vědy.

článek ve formátu PDF (Adobe Acrobat Reader): [F1]

Odkazy:

[1] Ivan T. Todorov: Einstein and Hilbert: The Creation of General Relativity. Institut für Theoretische Physik, Universität Götingen, Friedrich-Hund-Platz 1, D-37077 Götingen, Germany. Institute for Nuclear Research and Nuclear Energy, Bulgarian Academy of Sciences, Tsarigradsko Chaussee 72, BG-1784, Sofia, Bulgaria.