Kvantová mechanika bez prostoročasu
podle článku T.P. Singha
zpracoval: Jiří Svršek

Pravidla kvantové mechaniky pro svoji formulaci vyžadují časovou souřadnici. Pojem času obecně souvisí s existencí klasické prostoročasové geometrie. Taková geometrie podle obecné teorie relativity je však vytvářena klasickými hmotnými zdroji. Současná formulace kvantové mechaniky tedy předpokládá přítomnost klasických hmotných polí. Existuje však hlubší formulace kvantové mechaniky, která pojem času nepoužívá. Autor článku takovou formulaci popisuje pro jednu částici v nerelativistické kvantové mechanice. Autor dále tvrdí, že standardní kvantová mechanika a klasická obecná teorie relativity jsou aproximací nelineární teorie kvantové gravitace. Bezčasová formulace kvantové mechaniky z takové teorie vychází z předpokladu, že hmotnost částice je mnohem větší než Planckova hmotnost. Pokud tomu tak je, lze hlubší nelineární teorii redukovat na klasickou kvantovou mechaniku a obecnou teorii relativity. Autor také tvrdí, že možným kandidátem na hlubší teorii je nekomutativní diferenciální geometrie.

text článku (pdf]: [F1]