NATURA

Obsah ročníku 1998

(c) 1998 Intellectronics


01/98

* Rea Peltola: Alergikova zahrada. Z finštiny přeložil Václav Chvátal. Rostliny na zahradě nemocného alergií.

* Antti Halkka: Informace o vlcích na Internetu. Z finštiny přeložil Václav Chvátal. Informace výzkumných středisek a národních parků o vlcích.

* Portugalsko. Autor: Petr Kraus. Portugalskem na jízdním kole.

* Jak jsme pokořili Torre. Autor: Petr Kraus. Nejvyšší vrchol Portugalska na bicyklu.

* Prvenství, o které nikdo nestál. Autor: Vít Hrkal. Osud letounu Vickers Wellington s československou posádkou v září 1940.

* Volyňští Češi. Podle článku Jiřího Větrovce zpracoval Jiří Svršek. Perzekuce volyňských Čechů sovětským režimem.

* Byla biblická potopa světa?, 1. Podle knihy Blahoslava Balcara zpracoval Jiří Svršek. Metody odhadů geologického stáří hornin planety Země a jejich nedostatky. Důkazy svědčící o tom, že Země je mladá planeta, a jejich věrohodnost. Hypotéza Božího stvoření a kosmologie.

* Série článků z "Physics News Update". Poskytl: David Jeřábek, přeložil a zpracoval: Jiří Svršek. Kvantové krabice pro Cooperovy páry. Mohou se elektrony chovat jako planety? Filtry z fotonických krystalů. Produkce silného zvuku. Fotonický Hallův jev a fotonická magnetorezistence. Supravodivost síry. Kvantová teleportace. Předchází zemětřesení elektrické jevy? Elektronová holografie. Dosud nejpřesnější měření kmitočtu. Vynález tranzistoru před 50. lety.

* Evoluce savců, 1. Podle knihy knihy Rudolfa Musila "Vznik, vývoj a vymírání savců" a knihy Davida Malcolma Raupa "O zániku druhů" zpracoval Jiří Svršek. Úvodní poznámky k paleontologii. Geologická období. Geologické změny v mezozoiku a kenozoiku. Klasifikace obratlovců. Přehled vývoje obratlovců. Bezprostřední předchůdci savců, první savci: Savcovití plazi, První savci.

* Recenze: Tibetská kniha mrtvých. Zpracoval: Jiří Svršek. Buddhistická filozofie věčného cyklu zrození a umírání.

* Bylinářská poradna dr. Popova. Autor: Pavel Popov. Přírodní léčiva v orientálním léčitelství. Přírodní léčiva dnes. Řebříčková mast a hemoroidy.

* Příloha: Základy matematické analýzy, 4. Taylorův rozvoj funkce. Taylorův polynom a Taylorův rozvoj funkce. Cauchyův a Lagrangeův tvar zbytku. Přehled Taylorových polynomů elementárních funkcí. Příklady na výpočet Taylorova polynomu. Derivace a diferenciál funkce. Derivace funkce jedné reálné proměnné. Derivace superpozice. Derivace inverzní funkce. Derivace funkce dané parametricky. Diferenciál funkce. Lokální extrém a věty o střední hodnotě (Rolleova, Lagrangeova, Cauchyho). L'Hospitalovo pravidlo. Derivace vyšších řádů. Leibnizův vzorec.


02/98

* Maria Osterlund: Vodní muzeum "Aquaria" představuje ryby i deštný prales. Z finštiny přeložil Václav Chvátal. Vodní muzeum v parku Djurgarden ve Švédsku.

* Maria Osterlund: Na Faerských ostrovech se žije s rozmary počasí. Z finštiny přeložil Václav Chvátal. Počasí na Faerských ostrovech.

* O finštině a příbuzných jazycích. Autor: Václav Chvátal. Ugrofinské jazyky a finština. Podstatná a přídavná jména ve finštině. Slovesa ve finštině. Vágnost slovních druhů.

* Povodně u nás a ve světě. Autor: Pavel Štelmák. Voda jako ničivý přírodní živel v minulosti a dnes.

* Život, přátelé a letadla Antoina de Saint-Exupéry. Autor: Vít Hrkal. Životní osudy válečného letce a autora filozofické pohádky "Malý princ".

* Byla biblická potopa světa?, 2. Podle knihy Blahoslava Balcara zpracoval Jiří Svršek. Předpotopní svět: Předpotopní lidé, Fyzický svět před potopou. Důkazy o potopě světa: Archeologické doklady o potopě světa, Geologické důkazy potopy, Paleontologické důkazy potopy. Archa Noemova. Závěr (názor Stevena Weinberga).

* Série článků z "Physics News Update". Poskytl: David Jeřábek, přeložil a zpracoval: Jiří Svršek. Upevnění molekuly DNA na křemíkový povrch. Fyzika vzpřímeného postoje člověka. Konstanta pružnosti jediného vlákna polymeru. Fraktální obrazce uvnitř buněk mohou odhalit rakovinu prsu. Vrcholné fyzikální objevy v roce 1997. Demografie fyziky. Kosmické infračervené pozadí. Černá díra v jádru naší Galaxie. Mapování ložisek uranu pomocí neutrin. Vesmír se bude trvale rozpínat. Trvání sonoluminiscenčních pulsů. Jednovrstevná uhlíková nanovlákna mohou být polovodičem nebo vodičem.

* Evoluce savců, 2. Podle knihy knihy Rudolfa Musila "Vznik, vývoj a vymírání savců" a knihy Davida Malcolma Raupa "O zániku druhů" zpracoval Jiří Svršek. Savci v kenozoiku. Dnešní primitivní savci: Ptakořitní, Vačnatí. Placentálové: Hmyzožravci, Letouni, Primáti, Hlodavci, Zajícovci, Kytovci, Šelmy, Chobotnatci.

* Recenze: V.P. Borovička: Sekty satanských bohů. Zpracoval: Jiří Svršek. Kniha nejčtenějšího spisovatele literatury kriminálního faktu. Autentická rekonstrukce čtyř velkých kriminálních případů náboženských sekt.

* Recenze: Benjamin Kuras: Češi na vlásku. Zpracoval: Jiří Svršek. Kniha britsko-českého spisovatele, novináře a dramatika.

* Příloha: Základy matematické analýzy, 5. Riemannův a Newtonův integrál.
Riemannův integrál. Newtonův integrál. Příklad na integraci per partes. Příklady na aplikace substitucí. Křivkový integrál. Plošný integrál, základy teorie pole.

* Příloha: Finsko-český a česko-finský přírodovědný slovník. Autor: Václav Chvátal. Informace o zcela ojedinělé publikaci.
Podmínky pro dlouhodobou spolupráci v oblasti překladů. Informace o podmínkách překladatelské činnosti z finštiny a do finštiny.

* Prach a alergie. Zpracoval: Jiří Svršek. Negativní vliv prachu na lidský organismus a technologie icleen švýcarské firmy INCEN Aktiengesellschaft.


03/98

* Antti Halkka: 80 let přírody v obrazech. Z finštiny přeložil Václav Chvátal. Finští fotografové a příroda 20. století.

* Antti Leinonen: Zásahy do lovu medvědů. Z finštiny přeložil Václav Chvátal. Problém pytláctví a lovu medvědů ve Finsku.

* Jukka T. Lehtonen: Oblast Kurjenrahka národním parkem. Z finštiny přeložil Václav Chvátal. Národní park největších mokřadních ploch jihozápadního Finska.

* Altavista: technologie 21. století. Podle firemního materiálu zpracoval Roman Bartoš.

* Objevy Hubbleova dalekohledu vyvracejí evoluci? Podle článku Paula Smithe zpracoval Jiří Svršek. Nesouhlas mezi předpokládaným a skutečným počtem supernov a rudých trpaslíků v Galaxii odporuje teorii starého vesmíru.

* Drogová závislost, 1. Zpracoval: Jiří Svršek. Drogová závislost: Vznik drogové závislosti (vývoj závislosti na alkoholu). Klasifikace drogové závislosti. Drogová závislost a mládež: Historický vývoj drogové závislosti, Vznik drogové závislosti mládeže, Rodina a drogová závislost mládeže. Znaky alkoholové závislosti. Drogové závislý člen rodiny: Partnerské vztahy, Děti v rodině drogově závislého rodiče, Sociální a vývojová prosperita dětí z rodin s drogově závislým rodičem.

* Série článků z "Physics News Update". Poskytl: David Jeřábek, přeložil a zpracoval: Jiří Svršek. Lokalizace světla. Kvantová evaporace. Další verze kvantové teleportace. Kvantově tunelový tranzistor. Srážkový zdroj neutronů. Zasílání Physics News Update. Tření závislé na supravodivosti. Tryskový tisk světlo emitujících polymerů. Kapalný uhlík. Světlo s velkou vlnovou délkou prochází malými otvory. Rekordní výkon kvantových kaskádních laserů. Molekulární individualismus.

* Série článků z časopisu "Science" a "Science Now". Přeložil a zpracoval: Jiří Svršek. Návrat lesů v národním parku Serengeti v Tanzánii. Ribosom na konci tunelu. Černá díra skrytá v miniaturním quasaru. Nové poznatky o asteroidech.

* Evoluce savců, 3. Podle knihy knihy Rudolfa Musila "Vznik, vývoj a vymírání savců" a knihy Davida Malcolma Raupa "O zániku druhů" zpracoval Jiří Svršek. Placentálové: Kumulativní skupina kopytníků, Prakopytníci, Jihoameričtí kopytníci, Lichokopytníci, Sudokopytníci. Teorie hromadného vymírání.

* Recenze: Ray Bradbury: Mráz a oheň. Zpracoval: Jiří Svršek. Podivné, groteskní a někdy strašidelné příběhy mistra science-fiction.

* Achilovka, 1. Autor: Josef Suda. Tragikomedie o českém zdravotnictví.


04/98

* Johanna Kartio: Zachranářští psi pomáhají a milují svoji práci. Z finštiny přeložil Václav Chvátal. Výchova a výcvik záchranářských psů ve Finsku.

* Paivi Alasuutari: Kallijoji, finská vesnice na břehu Severního ledového oceánu. Z finštiny přeložil Václav Chvátal. Národnostní skupina Kvénové v severním Norsku.

* Jimi Hendrix: Voodoo Child(e). Kytarová klasika. Z angličtiny přeložil a upravil Petr Vrána. Hendrixův génius promlouvající jasným hlasem z jeho skladeb.

* Drogová závislost, 2. Zpracoval: Jiří Svršek. Léčba drogové závislosti: Léčebné postupy, Ústavní léčba, Léčebný program, Manželská a rodinná terapie v léčebném programu, Doléčovací programy. Drogová závislost a svépomocné aktivity: Svépomocné organizace v České republice, Mezinárodní organizace. Řešení drogové závislosti v zahraničí. Modely prevence drogové závislosti: Nezákonná distribuce drog, Primární prevence drogové závislosti. II. Drogy a trestní zákon České republiky: Zák. č. 140/1961 Sb. (Trestní zákon).

* Jak se rozmnožovali dinosauři? Podle článku J. Říhy zpracoval: Jiří Svršek. Záhady kopulace dinosaurů.

* Univerzita Karlova. Podle materiálů Univerzity Karlovy zpracoval: Jiří Svršek. Stručně z historie první univerzity na území Českého státu.

* Hubbleův vesmírný dalekohled. Podle materiálu The Space Telescope Science Institute zpracoval: Jiří Svršek. Historie Hubbleova vesmírného dalekohledu, současné vědecké vybavení a činnost.

* Série článků z "Physics News Update". Poskytl: David Jeřábek, přeložil a zpracoval: Jiří Svršek. Antropická kosmologie. Protonová radioaktivita v silně deformovaném jádře. Nano-CD s vysokou hustotou záznamu. Odpudivá síla ve vesmíru. Použití chaosu při kódování a dekódování zpráv. Nová mez pro klidovou hmotnost fotonu. Laditelná chemie v Boseových-Einsteinových kondenzátech. Princip komplementarity pro elektrony. Voda na Měsíci. Asteroid v blízkosti Země.

* Série článků z časopisu "Science" a "Science Now". Přeložil a zpracoval: Jiří Svršek. Galaktické halo gama záření. Klimatický jev El Niňo. Objev autoimutního genu. Rozvinutí dvoušroubovice DNA. Potenciálně nebezpečný sacharin. Transplantace jater.

* Evoluce savců, 4. Podle knihy knihy Rudolfa Musila "Vznik, vývoj a vymírání savců" a knihy Davida Malcolma Raupa "O zániku druhů" zpracoval Jiří Svršek. Evoluční teorie. Přílohy: Geochronologická tabulka, Evoluce obratlovců mimo savce, Vývoj savcovitých plazů, Vývoj pelycosaurů a therapsidů, Vývoj savců z therapsidů, Systematika savců, Evoluce kočkovitých šelem.

* Recenze: Gentry Lee: Poslové Rámových světů. Zpracoval: Jiří Svršek. Gentry Lee pokračuje bez Arthura C. Clarka v sérii románů o Rámovi.

* Příloha: Achilovka, 2. Autor: Josef Suda. Tragikomedie o českém zdravotnictví.


05/98

* Paivi Alasuutari: Lov lososů a pořádání výprav. Z finštiny přeložil Václav Chvátal. Omezování lovu lososů v Botnickém zálivu.

* Kauri Mikkola: Na barvách záleží. Z finštiny přeložil Václav Chvátal. Reakce hmyzu na různé barvy.

* Fyzika nesmrtelnosti. Autor: Josef Špaček. Kniha matematického fyzika Franka J. Tiplera o fyzikálních důkazech existence Boha.

* Drogová závislost, 3. Zpracoval: Jiří Svršek. III. Přehled některých drog. Sedativa: Alkohol, Narkotika (Opium, Morfin, Heroin, Další opiáty, Léčba závislosti), Nikotin.

* Deep Space Network. Podle materiálu JPL NASA zpracoval: Jiří Svršek. Telekomunikační a radionavigační síť pro meziplanetární sondy.

* Série článků z "Physics News Update". Poskytl: David Jeřábek, přeložil a zpracoval: Jiří Svršek. Nanoelektronické systémy. Nové metody studia turbulence. Vlákna desoxyribonukleové kyseliny. Podivné chování v kvantových tečkách. Nejplošší povrch ve Sluneční soustavě. Vysokoenergetické kosmické záření může pocházet z jader atomů železa. Zasílání Physics News Update. Cestování v čase do minulosti. Dvě formy kapalné vody při velmi nízkých teplotách. Atomy antivodíku. Rozhraní křemíku a oxidu křemíku. Zařízení "Z". Mikrofluidní technologie: míchání nanolitrů v mikrosekundách. Vyhledávací systém využívající kvantové neurčitosti. Mapování heliopauzy ze Země. Jak vznikl život? Biochemická evoluce na povrchu z minerálů. Původ vody ve Sluneční soustavě.

* Teorie zániku druhů, 1. Podle knihy Davida Malcolma Raupa "O zániku druhů" zpracoval Jiří Svršek. Téměř všechny druhy již vyhynuly. Evoluce života na Zemi.

* Recenze: Ada Petrovová, Petr Watson: Hitlerova smrt. Zpracoval: Jiří Svršek. Faktografie Hitlerovy smrti na základě dosud utajovanýc dokumentů sovětských archivů.


06/98

* Seppo Vuokko: Cítí rostlina bolest? Z finštiny přeložil Václav Chvátal. Jak rostlina vnímá své okolí a přenáší informace mezi svými částmi.

* Jorma Laurila: Zvíře není stroj. Z finštiny přeložil Václav Chvátal. Společenská diskuse o právech zvířat.

* Čaj o páté. Autor: David Kozák. Co obsahuje čaj, co nabízí, jak se sklízí a upravuje, jak se dostane do obchodu a jak se čaj pije. Typy čajů, jak se skladuje. Koktejly s obsahem čaje.

* Lepra. Zpracoval: Jiří Svršek. Závažné onemocnění v zemích Afriky a Asie. Co je to lepra? Lepra v historii lidstva. Stigma. Výsledky průzkumu názorů. Závěr.

* Ohrožuje projekt výzkumu lidského genomu lidstvo? Zpracoval: Jiří Svršek. Institut pro výzkum genomu TIGR. Projekt "The Human Genom Project" výzkumu lidského genomu. Oprávněnost obav. Morální hledisko výzkumu.

* Drogová závislost, 4. Zpracoval: Jiří Svršek. Stimulanty: Kofein, Kokain, Psychoanaleptika (efedrin, kathin, budivé aminy, amfetamin, fenmetrazin, metamfetamin, MDMA. Halucinogeny: Přírodní halucinogeny (meskalin, DMT, DET, DPT, muchomůrka červená, lysohlávka kopinatá, durman, rulík, blín, muškátový oříšek).

* Drogy a naše společnost. Rozhovor připravil: Martin Dukát. Rozhovor o drogové problematice s pracovnicí Centra drogové prevence a krizové pomoci na Kladně.

* Série článků z "Physics News Update". Poskytl: David Jeřábek, přeložil a zpracoval: Jiří Svršek. Dosud nejsilnější změřené gravitační pole. Vznik planetárních soustav. Physical Review Focus. Husté prostředí jádra způsobuje ztrátu efektivní hmotnosti částic. Magnetické zdrojové zobrazování. Dosud nejvzálenější výtrysk gamma záření. Uměle vytvořené vakuum. Hledání antikvarků uvnitř protonů. Časopis Physics Today oslavil 50 let své existence. Tok skla v oknech katedrál. Magnetická rotace jádra. Trvalé vibrace Země. Tranzistory z uhlíkových nanovláken. Protony a antiprotony mají stejnou hmotnost. Dosahování nízkých teplot elementárních částic. Sdílení energie třemi ionty vodíku.

* Teorie zániku druhů, 2. Podle knihy Davida Malcolma Raupa "O zániku druhů" zpracoval Jiří Svršek. Teorie hazardních her a evoluce. Hromadná vymírání. Výběrovost vymírání. Téměř všechny druhy již vyhynuly. Evoluce života na Zemi.

* Recenze: Thomas N. Scortia a Frank M. Robinson. Zpracoval: Jiří Svršek. Dvojice autorů strhujících románů založených na znepokojivé otázce "co kdyby...", jako je román "Skleněné peklo", který byl jednou z předloh amerického filmu "Skleněné peklo" režiséra Johna Guillermina.


07/98

* Kde rostou největší jedle v ČR. Autoři: P. Maděra, L. Úradníček. Převzato z časopisu ochránců přírody VERONICA. Historie a současnost největších jedlí na našem území.

* North Atlantic Treaty Organization - NATO. Zpracoval: Roman Bartoš. Význam Severoatlantické aliance po skončení studené války a ukončení rozdělení Evropy. Aktivity NATO v nejrůznějších oblastech lidské činnosti. Partnerství pro mír.

* Projev Jiřího Payna k druhému čtení Washingtonské smlouvy 14. dubna 1998. Autor: Jiří Payne. Připravenost České republiky pro vstup do NATO. Politické důsledky, ekonomické a hospodářské důsledky, vojensko bezpečnostní důsledky. Nutnost veřejné debaty.

* Drogová závislost, 5. Zpracoval: Jiří Svršek. Další přírodní látky. Syntetické halucinogeny (LSD-25, DOM, DOB, 2C-B, 2C-D, 2C-E, vraždící droga PCP, Ketamin, další látky). Nootropní látky (Piracetam, DMAE, cholin, lecitin, hydergin, sulbutiamin, vasopresin, pemolin). Psychotropní látky jiných skupin (barbituráty, běžná analgetika, neuroleptika, anxiolytika, antifobika, silná analgetika, methadonová skupina, těkavé látky, oxid dusný, izopentenylnitrit).

* Redukcionismus v přírodních vědách. Zpracoval: Jiří Svršek. Pojem redukcionismu, formy redukcionismu, kritika redukce poznání.

* Problém redukcionismu. Autor: Karel Šprunk. Převzato z časopisu Universum České křesťanské akademie. Redukcionismus poznání a samotné skutečnosti. Metoda poznání přírody. Ontologický redukcionismus a jeho důsledky.

* Série článků z "Physics News Update". Poskytl: David Jeřábek, přeložil a zpracoval: Jiří Svršek. Předpovídání epileptických záchvatů. Kvantové celulární automaty. Momentový mikroskop pro zobrazování srážek jednotlivých molekul. První snímek extrasolární planety? Pulsar s extrémně silným magnetickým polem. Pohyb volně padajícího listu papíru. Neutrinové oscilace. Nové meze pro odhad hmotnosti magnetických monopólů. Struktury v koloidním roztoku. Měření hmotnosti neutrin pomocí výzkumu galaxií. První koherentní zdroj měkkého záření. Nanoskopická elektrochemie. Jaderná fúze na zařízení JET. LED dioda z organického materiálu. Fyzika fotbalu. Fotografické snímky ve vzdáleném infračerveném spektru. Přeměna pevného kovu v průhlednou kapalinu. Nejbližší extrasolární planeta. Hromadné vymírání způsobené kosmickým zářením. Měsíc jako první předmět čisté vědy.

* Teorie zániku druhů, 3. Podle knihy Davida Malcolma Raupa "O zániku druhů" zpracoval Jiří Svršek. Příčiny hromadného vymírání. Biologické příčiny hromadného vymírání. Fyzikální příčiny hromadného vymírání.

* Recenze: Daniel Jonah Goldhagen: Hitlerovi ochotní katani. Poučení z jedné strašné knihy. Autor: Petr Vaďura. Recenze knihy na téma holocaustu.

* Bylinářská poradna dr. Popova. Autoři: Vladimír Popov, Pavel Popov. Artróza a jírovcová mast. Červené žilky na stehnech a lnicová mast. Svízelová mast a kvalita pleti.


08/98

* Představujeme... elektronický třítýdeník Zélos. Zpracovali: Jiří Svršek, Roman Bartoš. Časopis o vesmíru, stromech, zvířátcích a lidech v obrázcích i slovech.

* Riku Lumiaro: Losi v oblasti Ilomantsi překvapili statistiky. Z finštiny přeložil: Václav Chvátal. Výskyt losů po tříletém období hájení při vyšším počtu šelem.

* Jouni Klinga: Siida je okno do Laponska. Z finštiny přeložil: Václav Chvátal. Sámské muzeum, laponské přírodní středisko.

* Akumulace Vanilla. Příležitost ke zbohatnutí nebo podvod? Autor: David Kozák. Multilevel marketing. Pyramidové hry. Akumulace Vanilla.

* Osud vlků v Beskydech je nejistý. Autorka: Dana Bartošová. Převzato z časopisu ochránců přírody VERONICA. Výskyt vlků v CHKO Beskydy. Vliv vlků v Beskydech na ovce. Náhrada škod způsobených vlky na ovcích. Jsou vlci lidem nebezpeční? Právní ochrana vlka v České republice. Ochrana vlků v praxi aneb hon na vlky pokračuje. Perspektivy existence velkých šelem v CHKO Beskydy.

* Psychologie duchovního hnutí. Autor: Michael Rogge. Převzato z časopisu BARAKA. Sonda do psychologie duchovního hnutí. Motivace členů. Vůdce, zakladatel. Podvědomé tendence. Disciplína. Odkaz. Učení. Řeč skupiny. Jedinečnost hnutí. Zkoušky a konverze. Nevyplněná proroctví. Víra versus intelekt. Společná práce, rituál. Oběti, finanční utajení, náklonnost k bohatým. Nezpochybnitelný vůdce a jeho problémy. Strach z vyloučení.

* Jak se vyvíjí lidský mozek. Podle článku "Fertile minds" přeložila Anna Hůlová. Z článků "The Day care Dilemma", "Comfort and Joy" a "Hollywood goes gaga" sestavil V. M. Převzato z časopisu BARAKA. Rozvoj mozku od narození do dospívání. Po narození. Aktivita mění mozek. Důležitost genů. Co mohou dělat rodiče. První dáma i hollywoodské hvězdy.

* Série článků z "Physics News Update". Poskytl: David Jeřábek, přeložil a zpracoval: Jiří Svršek. Akustická chirurgie. Nová forma pevného uhlíku. Supratekutost pouhých šedesáti atomů. Exebyty informace. Nové důvody pro hledání dalších dimenzí. Elektronický archiv Národní laboratoře v Los Alamos. Supravodivost těžkých fermionů.

* Drogová závislost, 6. Zpracoval: Jiří Svršek. Konopí (marihuana, hašiš). Seznam omamných látek podle vládního nařízení.

* Teorie zániku druhů, 4. Podle knihy Davida Malcolma Raupa "O zániku druhů" zpracoval Jiří Svršek. Dopady meteoritů. Je příčinou všech vymírání dopad meteoritů? (Vymírání souvisí s velkými krátery. Vymírání nesouvisí s velkými krátery.) Perspektivy vymírání. Špatné geny nebo smůla? - Přílohy: Geochronologická tabulka. Model bankrotu hazardního hráče. Asymetrické rozdělení. Model lámání hole. Časová stupnice s hlavními katastrofami fanerozoika.

* Recenze: Joseph Goebbels: Deníky 1938. Kritický rok 1938 pro Československo v deníku říšského ministra propagandy Josepha Goebelse.


08/98

* Představujeme... elektronický třítýdeník Zélos. Zpracovali: Jiří Svršek, Roman Bartoš. Časopis o vesmíru, stromech, zvířátcích a lidech v obrázcích i slovech.

* Riku Lumiaro: Losi v oblasti Ilomantsi překvapili statistiky. Z finštiny přeložil: Václav Chvátal. Výskyt losů po tříletém období hájení při vyšším počtu šelem.

* Jouni Klinga: Siida je okno do Laponska. Z finštiny přeložil: Václav Chvátal. Sámské muzeum, laponské přírodní středisko.

* Akumulace Vanilla. Příležitost ke zbohatnutí nebo podvod? Autor: David Kozák. Multilevel marketing. Pyramidové hry. Akumulace Vanilla.

* Osud vlků v Beskydech je nejistý. Autorka: Dana Bartošová. Převzato z časopisu ochránců přírody VERONICA. Výskyt vlků v CHKO Beskydy. Vliv vlků v Beskydech na ovce. Náhrada škod způsobených vlky na ovcích. Jsou vlci lidem nebezpeční? Právní ochrana vlka v České republice. Ochrana vlků v praxi aneb hon na vlky pokračuje. Perspektivy existence velkých šelem v CHKO Beskydy.

* Psychologie duchovního hnutí. Autor: Michael Rogge. Převzato z časopisu BARAKA. Sonda do psychologie duchovního hnutí. Motivace členů. Vůdce, zakladatel. Podvědomé tendence. Disciplína. Odkaz. Učení. Řeč skupiny. Jedinečnost hnutí. Zkoušky a konverze. Nevyplněná proroctví. Víra versus intelekt. Společná práce, rituál. Oběti, finanční utajení, náklonnost k bohatým. Nezpochybnitelný vůdce a jeho problémy. Strach z vyloučení.

* Jak se vyvíjí lidský mozek. Podle článku "Fertile minds" přeložila Anna Hůlová. Z článků "The Day care Dilemma", "Comfort and Joy" a "Hollywood goes gaga" sestavil V. M. Převzato z časopisu BARAKA. Rozvoj mozku od narození do dospívání. Po narození. Aktivita mění mozek. Důležitost genů. Co mohou dělat rodiče. První dáma i hollywoodské hvězdy.

* Série článků z "Physics News Update". Poskytl: David Jeřábek, přeložil a zpracoval: Jiří Svršek. Akustická chirurgie. Nová forma pevného uhlíku. Supratekutost pouhých šedesáti atomů. Exebyty informace. Nové důvody pro hledání dalších dimenzí. Elektronický archiv Národní laboratoře v Los Alamos. Supravodivost těžkých fermionů. Boseova-Einsteinova kondenzace atomů vodíku. Projevy sluneční plasmy v atmosféře Země. Mezinárodní fyzikální olympiáda. Předpovědi počasí. Vliv nízkofrekvenčních elektrických polí na lidské buňky.

* Drogová závislost, 6. Zpracoval: Jiří Svršek. Konopí (marihuana, hašiš). Seznam omamných látek podle vládního nařízení.

* Teorie zániku druhů, 4. Podle knihy Davida Malcolma Raupa "O zániku druhů" zpracoval Jiří Svršek. Dopady meteoritů. Je příčinou všech vymírání dopad meteoritů? (Vymírání souvisí s velkými krátery. Vymírání nesouvisí s velkými krátery.) Perspektivy vymírání. Špatné geny nebo smůla? Přílohy: Geochronologická tabulka. Model bankrotu hazardního hráče. Asymetrické rozdělení. Model lámání hole. Časová stupnice s hlavními katastrofami fanerozoika.

* Recenze: Joseph Goebbels: Deníky 1938. Kritický rok 1938 pro Československo v deníku říšského ministra propagandy Josepha Goebelse.

* Eridan: informační služba příštího tisíciletí. Autoři: Jiří Svršek, Roman Bartoš, David Kozák. Nástroj zvaný Internet. Informační služba Eridan. Služba SNISJob pro vyhledávání zaměstnání.


09/98

* Představujeme... Ing. Václav Chvátal - Fred, překladatel finského jazyka. Autor: Václav Chvátal

* Seppo Vuokko: Strom roku se raduje ze světla a tepla. Z finštiny přeložil: Václav Chvátal. Líska obecná: Její role v lidské potravě. Ptáci rozšiřující semena. Cizí lokality. Smrk vytlačil lísku z nejlepších stanovišť. Rostlina suchých svahových hájů.

* Věda a kýč. Autor: Ivan M. Havel. Převzato z časopisu České akademie věd Vesmír. Kýč ve vědě, jeho typické příznaky. Prezentace vědy navenek.

* A co Bůh? Autor: Karel Šprunk. Převzato z revue přírodovědecké a technické sekce České křesťanské akademie UNIVERSUM. Úvaha nad jednou kapitolou knihy Stevena Weinberga "Snění o finální teorii".

* New Scientist. Výběr článků. Původ vysokoenergetického kosmického záření. Darwinova teorie v laboratoři elektroniky.

* Série článků z "Physics News Update". Poskytl: David Jeřábek, přeložil a zpracoval: Jiří Svršek. Měření gravitačních gradientů atomovou interferometrií. Odstraňování radioaktivních iontů z prachu. Rozptyl rentgenova záření ve velmi malém úhlu. Skupinové rozhodování. Urychlování elektronů budícím polem laseru. Horní hranice energie kosmického záření.

* Omluva sudetským Němcům, 1. Podle knihy "Komu sluší omluva" zpracoval: Jiří Svršek. Přípravy nacistického Německa na dobytí Československa. Mnichovská dohoda a obsazení Sudet. Protektorát Čechy a Morava. Odsun sudetských Němců. První smlouva s poválečným Německem. Omluva sudetským Němcům. Požadavky svazu Sudetendeutsche Landsmanschaft. Majetkoprávní otázky ve světle historie. Sjednocené Německo. Smlouva o dobrém sousedství a přátelské spolupráci. Neplatnost Mnichovské dohody od samého počátku. Zpochybnění hranic České republiky.

* Josef Goebbels v roce 1938 o Československu, 1. Podle knihy "Joseph Goebbels: Deníky 1938" zpracoval: Jiří Svršek. Kritický rok 1938 pro Československo v deníku říšského ministra propagandy Josepha Goebelse.

* Recenze: John Steinbeck: Na plechárně. Zpracoval: Jiří Svršek. Humorný a shovívavý nadhled spisovatele a přírodovědce vůči lidským slabostem a prohřeškům postav a postaviček v městečku Monterey v Kalifornii.


10/98

* Mrtvé moře. Autor: Jan Eisenmann. Převzato z časopisu Dobrá voda. Nejnižší bod světa s nejslanější vodou na izraelsko-jordánské hranici.

* Lichtagova vize aneb hledání křišťálového světa. Zaznamenal: Jan Eisenmann. Převzato z časopisu Dobrá voda. Seriál dokumentárních snímků z mořských hlubin "Hledání křišťálového světa" režiséra Steva Lovečka Lichtaga.

* Zážitky účastníka expedice "Hledání křišťálového světa". Ptal se: Petr Socha. Převzato z časopisu Dobrá voda. Tanec se žraloky.

* Organizace spojených národů. Zpracoval: Roman Bartoš. Původ názvu Organizace spojených národů. Něco málo o OSN. Jak OSN pracuje. Valné shromáždění. Rada bezpečnosti. Ekonomická a sociální rada. Správní rada. Mezinárodní soudní dvůr. Sekretariát. Rodina OSN. Co dělá OSN pro mír. Úloha generálního tajemníka. OSN v Africe. OSN v Asii. OSN v Americe. OSN v Evropě. OSN na Středním východě. Odzbrojení. Co dělá OSN pro spravedlnost a rovnost práv. Právo na sebeurčení a nezávislost. Aparteid. Mezinárodní právo. Co dělá OSN pro humanitární pomoc. Co dělá OSN pro rozvoj. Přehled 50. výročí oslav OSN. Mezníky v historii OSN. Hlavní úspěchy OSN. Nobelova cena za mír. Všeobecná deklarace lidských práv.

* Série článků z "Physics News Update". Poskytl: David Jeřábek, přeložil a zpracoval: Jiří Svršek. Černé díry nemohou být mosty do jiných vesmírů. Turbulence v mýdlových filmech. Elektrický šum může zvýšit citlivost hmatu. Kroutivé síly a DNA. Chemické mikročipy. Kvantová korekce chyb. Nová forma křemíkového polymeru - silicyn. Aritmetika využívající chaos. Trojitá fotoionizace atomu lithia. Brownův pohyb je chaotický. Nanotrubičková nanolitografie. Kaony uvnitř supernov. Periodická tabulka umělých prvků. Anomální zrychlení. Dosud nejpřesnější měření Planckovy konstanty.

* Omluva sudetským Němcům, 2. Podle knihy "Komu sluší omluva" zpracoval: Jiří Svršek. Vyhnání sudetských Němců. Příloha: Smlouva mezi Českou a Slovenskou Federativní Republikou a Spolkovou republikou Německo o dobrém sousedství a přátelské spolupráci.

* Joseph Goebbels v roce 1938 o Československu, 2. Podle knihy "Joseph Goebbels: Deníky 1938" zpracoval: Jiří Svršek. Kritický rok 1938 pro Československo v deníku říšského ministra propagandy Josepha Goebelse.

* Joseph Goebbels a Lída Baarová. Zpracoval: Jiří Svršek. Neopětovaný vztah říšského ministra propagandy k české herečce.

* Recenze: Lída Baarová: Života sladké hořkosti. Zpracoval: Jiří Svršek. Autobiografická kniha slavné meziválečné české herečky.


11/98

* Představujeme... historickou revue Secundo amni temporis. Zpracovali: Jiří Svršek, Roman Bartoš.

* Kauri Mikkola: Přerod na dvorku. Z finštiny přeložil Václav Chvátal.

* Bobr se vrací. Autor: Vlastimil Kostkan. Převzato z časopisu Vesmír. Výskyt bobra evropského na území České republiky v historii a dnes.

* Co je přírodní filosofie? Autor: Karel Šprunk. Převzato z časopisu Universum. Přírodní filosofie a filosofie přírodní vědy. Význam přírodní filosofie a její souvislosti s moderní vědou.

* Tomáš Baťa. Autor: Pavel Černý. Převzato z časopisu Secundo amni temporis. Životní osud jednoho z nejvýznamějších českých podnikatelů.

* Rudolf II. Autor: Pavel Černý. Převzato z časopisu Secundo amni temporis. Předkové Rudolfa II. Mocenský vzestup Rudolfa II. Politika. Kultura a obchod. Rudolfínská Praha. Rudolfův pád.

* Historie zámku Telč. Autor: Pavel Černý. Převzato z časopisu Secundo amni temporis. Přehled hlavních historických dat zámku Telč. Počátky hradu Telče. Zámek Telč v době gotické a renesanční. Architektura zámku Telč. Zámek Telč v době baroka. Zámek Telč v 19. a 20. století.

* Ničivé dopady asteroidů. Podle článku Johna G. Cramera zpracoval Jiří Svršek. Ničivé dopady asteroidů: mýty a skutečnost. Programy včasného varování před dopadem asteroidů.

* Akademie věd České republiky. Zpracoval: Jiří Svršek. Historie Akademie věd. Organizační struktura Akademie věd. Vědecké ústavy a jejich činnost. Mezinárodní projekty.

* Série článků z "Physics News Update". Poskytl: David Jeřábek, přeložil a zpracoval: Jiří Svršek. Přichází kosmické záření z quasarů? Pětadvacet největších astronomických objevů. Objevy dalších extrasolárních planet. Molekuly v magnetické pasti. Mléčná dráha v laboratoři? Výtrysk gamma záření. Fyzika imunitního systému. Samoorganizace membrán kolem DNA. Ekonofyzika. Fyzika ptačího hejna. Nobelova cena za fyziku pro rok 1998. Elektron-pozitronové výtrysky z quasarů. Fotonová bodová molekula. Nobelium 254. Nobelova cena za chemii pro rok 1998. Eliminace záření hvězd. Zobrazování magnetickou rezonancí se slabým polem. Nadsvětelná rychlost vyžaduje záporné energie.

* Lexikon náboženských hnutí, sekt a duchovních společností. Jedinečná encyklopedie vydavatelství CAD PRESS vydaná v listopadu 1998.

* Najde se vydavatel? Finsko-český a česko-finský přírodovědecký slovníček. Autor: Václav Chvátal. Populárně vědecký slovník s botanickou a zoologickou částí.


12/98

* Chce Zemanova vláda zlikvidovat českou vědu? Petice za záchranu české vědy.

* Představujeme... Universum, revue přírodovědecké a technické sekce České křesťanské akademie. Zpracovali: Jiří Svršek, Roman Bartoš

* Seppo Vuokko: Období trav. Z finštiny přeložil Václav Chvátal. Trávy jako nejúspěšnější rostliny na Zemi. Pod vládou zvířat. Přes sto druhů trav ve Finsku.

* Není podobnost jako podobnost - aneb Veverky - opičky našich lesů. Autor: David Storch. Převzato z časopisu Vesmír. Konvergentní evoluce druhů a společenstev.

* Vodní lidé. Podle vyprávění Vladimíra Toufara napsal Jan Eisenmann. Převzato z časopisu Dobrá voda. Z cestovního zápisníku Vladimíra Toufara. Indonéské souostroví Tugangbesi a život domorodých obyvatel.

* Fraktály a chaos. Autor: Pavel Vachtl. Převzato z internetového časopisu AmberZine. Co je fraktál, fraktálová dimenze (rozměr), fraktální jazyk přírody: Geometrické útvary celočíselné dimenze. Útvary neceločíselné dimenze - fraktály. Fraktální geometrie potkává teorii chaosu. Co přitahuje dynamické systémy na jejich dráze. Mandelbrotova množina. Fraktály a chaos v našem životě. Fraktály a chaos na Zemi a ve vesmíru. - Zdroje populárních fraktálových informací, obrázků, animací a programů na Internetu.

* Nemoc šílených krav. Zpracoval: Jiří Svršek. Bovinní spongiformní encefalopatie, Jacobova-Creutzfeldova choroba. Bílkovinné infekční částice - priony.

* Americká asociace pro rozvoj vědy AAAS. Zpracoval: Jiří Svršek. Vznik a rozvoj AAAS v letech 1848 až 1899: Založení AAAS v roce 1848. AAAS po ukončení Občanské války. Historie časopisu Science. Hledání vlastní identity. Vývoj AAAS v letech 1900 až 1940. Časopis Science a James McKeen Cattell. Zasedání AAAS v letech 1900 až 1940: Organizace a osobnosti AAAS. Zásluhy o rozvoj vědy. Popularizace vědy. AAAS a politika Spojených států. Vývoj AAAS v letech 1940 až 1970: Organizační změny AAAS po 2. světové válce. Časopis Science ve vlastnictví AAAS. AAAS v období studené války. Věda a veřejnost. AAAS a zahraniční politika Spojených států. Zasedání AAAS v letech 1941 až 1970. Vývoj AAAS po roce 1970: Změny v americké vědě. Časopis Science dnes. Věda a společnost. Věda, politika a etika. Věda v celosvětovém měřítku. Současnost AAAS.

* Projekt 2061. Zpracoval: Roman Bartoš. Co je to Projekt 2061? Testy vědecké gramotnosti: Použití Testů vědecké gramotnosti. Testy vědecké gramotnosti a Národní standardy. Testy vědecké gramotnosti na disku. Plán reformy. Věda pro všechny Američany. Základ vědecké gramotnosti: rozvoj profesionality.

* EPR paradox a Bellův teorém. Ppodle článku Johna G. Cramera zpracoval Jiří Svršek. Výhrady vůči kvantové mechanice. Bohmova interpretace kvantové mechaniky. Testování existence skrytých proměnných. Polarizace světla a Bellovy nerovnosti. Reference a literatura.

* Série článků z "Physics News Update". Poskytl: David Jeřábek, přeložil a zpracoval: Jiří Svršek. Porušení lokalizace prokázáno s vyšší jistotou. Fraktální růst rakovinných buněk. Vodivost jediné molekuly. Organický display SOLED. Vliv kosmického záření na pozemské podnebí. Kvantově vázané stavy. Laser Petawatt. Kvantové kapaliny. Šipka času. Zvukové mezery. Shlukování a kolaps v zrnitém materiálu. Ovlivňuje chaos průběh závodů ve zbrojení?

* Kus duhy. Autorka: Jitka Splítková. Převzato z internetového časopisu Zélos. Povídka.

(c) 1998 Intellectronics
poslední úprava: 26. 11. 1998