NATURA

Obsah ročníku 1997

(c) 1997 Intellectronics


01/97

* Starověk a jeho charakteristika. Autorka: Lenka Ládková .Vznik státu, městská revoluce. Problém periodizace starověku. Etnická příslušnost obyvatel Předního východu a egejské oblasti. Jazykové skupiny. Počítání času a chronologie. Typy nejstarších států. Vznik písma a písemných systémů.

* Svět islámu, 2. Zpracoval: Jiří Svršek. Náboženství a stát: reformismus islámu. Národní režimy. Pět sloupů víry: vyznání víry, modlitba, půst, almužna, pouť do Mekky. Svatá válka.

* Série článků z "Physics News Update". Poskytl: David Jeřábek, přeložil a zpracoval: Jiří Svršek .Pohybují neutrina pulsary? Manipulace laserem s umělými buněčnými membránami. Nové objevy planetární astronomie. Fermilab vytvořil atomy antivodíku. Refraktivní čočky pro rentgenové paprsky. Kvantová dekoherence. Magnetická levitace kapalného hélia-4. Higgsovy bosony existují jako fyzické částice. Vznik některých quasarů při srážkách galaxií. Plně křemíkový optoelektronický obvod.

* Některé problémy současné fyziky, 3. Zpracoval: Jiří Svršek. Jevy způsobené konečnou rychlostí světla: zdánlivě nadsvětelná rychlost galaxií, Terrellova rotace. Horká voda mrzne rychleji než studená. Poločas jaderného rozpadu. Teploty nižší než absolutní nula: Co je to teplota, Teoretické definice teploty a záporná teplota, Teplota v reálném světě. Cestování v čase: Science fiction, Zákony zachování, Obecná teorie relativity, Paradox prarodičů, Další problémy, Tachyony. Otevřené otázky: Kosmologie a astrofyzika, Částicová a kvantová fyzika, "Velká" otázka.

* Recenze: Ursula K. Le Guinová: Čaroděj zeměmoří. Zpracoval: Jiří Svršek. Fantasy u nás málo známé autorky.

* Recenze: Douglas Adams: Stopařův průvodce po Galaxii. Restaurant na konci vesmíru. Dva díly ze slavné satirické sci-fi pentalogie neméně slavného autora.

Příloha: Problémy Darwinovy teorie. Autor: Zbyšek Hlinka, poznámkami doplnil: Jiří Svršek, účastníci debaty: Ondřej Čada, Michael Polák, Jiří Naxera, Tomáš Madura, Pavel Jedlička. Zásadní problémy Darwinovy evoluční teorie a diskuse o nich.


02/97

Poklady Archivu České koruny, 1. Autorka: Lenka Ládková. Nejcennější listiny českého státu v období let 1158 až 1743 uložené ve Státním ústředním archivu v Praze.

* Svět islámu, 3. Zpracoval: Jiří Svršek. Zákazy dané božím zákonem: trest za prolitou krev, trest za krádež, nezákonná intimita, alkohol a vepřové maso, vývoj islámského trestního práva. Žena v islámské společnosti: postavení islámské ženy 20. století, žena v raném islámu, láska a sexualita dnes, islámský sňatek a mnohoženství, islámský rozvod, islámská rodina.

* Série článků z "Physics News Update". Poskytl: David Jeřábek, přeložil a zpracoval: Jiří Svršek. Zemřel Clyde W. Tombaugh, objevitel planety Pluto. Vnitřní struktura kvarků. Pokroky ve výzkumu sonoluminiscence. Supratekutost hélia-3 v aerogelu. Může být vodík supravodičem? Pohoří na Slunci. Casimirova síla. Určování stáří Galaxie pomocí kyslíku. Problém turbulence v termonukleárním reaktoru. Kosmický vítr. Ochlazování částic. Elektroluminiscenční součástka s desetinovým napájením. Digitální zrcadla. Oblaky virtuálních částic kolem elektronů. Horizont černé díry. - Hromadný vznik hvězd. Zakázka NASA na létající astronomickou observatoř. Existence masivních černých děr v jádrech většiny galaxií. Vědecký ústav Hubbleova vesmírného teleskopu.

* Některé problémy současné fyziky, 4. Zpracoval: Jiří Svršek. Tachyony. Elementární částice. Projevuje se antihmota antigravitací? Hmotnost fotonu. Proč je více protonů než antiprotonů?

* Recenze: Hugo Story. Oceněné povídky z let 1962 - 1967. Zpracoval: Jiří Svršek. Ukázka: úvod od Isaaca Asimova "Jsem tu zase".

* Příloha: Kometa C/1995 O1 (Hale-Bopp). Zpracoval: Jiří Svršek, materiály poskytl: David Jeřábek. Zřejmě nejjasnější kometa tohoto století již nyní na ranní obloze nad východním obzorem.

* Příloha: Násilí v rodině. Podle materiálu vydaného sdružením na pomoc obětem trestných činů Bílý kruh bezpečí zpracoval Jiří Svršek. Závažná problematika násilných činů mužů v rodině proti ženám a dětem.


03/97

* Poklady Archivu České koruny, 2. Autorka: Lenka Ládková. Nejcennější listiny českého státu v období let 1158 až 1743 uložené ve Státním ústředním archivu v Praze.

* Svět islámu, 4. Zpracoval: Jiří Svršek. Arabština a islám: vznik a vývoj islámského světa, arabština a korán, vývoj arabského písma, arabské divadlo.

* Série článků z "Physics News Update". Poskytl: David Jeřábek, přeložil a zpracoval: Jiří Svršek. Je vesmír krystalický? Místní kupa galaxií se ještě vyvíjí. Rudimentární atomový laser. Atomové vlny použity pro zjištění rotačních efektů. Fotony a leptony na konci evoluce vesmíru. Laser ochlazuje pevnou látku. Sonoluminiscenční bubliny. Polymerní kvantová vlákna. Ramanův rozptyl. Rozšíření vybavení Hubbleova vesmírného teleskopu. Jednoelektronová paměť. Existence nahých singularit. Hubbleův vesmírný dalekohled objevil intergalaktické hvězdy. (tisková zpráva Space Telescope Science Institute, Baltimore).

* Některé problémy současné fyziky, 5. Zpracoval: Jiří Svršek. EPR paradox a Bellův princip nerovnosti. Virtuální částice: Co jsou to virtuální částice, Jak chápat přitažlivé síly, Porušení zákona zachování energie, Odporují virtuální částice teorii relativity nebo kauzalitě?, Gravitační interakce a gravitony.

* Některé problémy kvantové mechaniky, 1. Zpracoval: Jiří Svršek. Dokument "Measurement in quantum mechanics FAQ". Problém měření v kvantové mechanice. Schrodingerova kočka. Kodaňská interpretace. Interpretace pomocí relativních stavů. Je kvantová mechanika kompletní teorií? Kvantová mechanika jako matematický model. Bohmova teorie.

* Recenze: Ursula Kroeber Le Guin: Tehanu: Poslední kniha Zeměmoří. Autor: Petr Tůma

* Recenze: Eberhard Trumler: Pes mezi lidmi. Zpracoval: Jiří Svršek. Kniha zabývající se výchovou psů a zejména chybami, kterých se člověk dopouští.

* Příloha: Vysokoškolské studium ve Spojených státech. Zpracoval: Jiří Svršek. Informace o studiu na vysokých školách ve Spojených státech, ukázka části testu "Graduate Record Examinations".


04/97

* Meditace. Podle "Meditation Frequently Asked Question" volně zpracoval Jiří Svršek. Co je to meditace: Odlišnost od relaxace a autohypnózy, Rozdíly v meditačních technikách, Jakou techniku použít, Základní pravidla meditace. Meditace a její vztah k Bohu, Etický význam meditace. Nejlepší doba pro meditaci, Hudba při meditaci, Meditace s otevřenýma nebo zavřenýma očima, Fyziologické důsledky meditace, Tělesné pocity při meditaci, Délka meditace, učitel meditace.

* Psychologie. Podle "Answers to Frequently Asked Questions on Psychology" volně zpracoval Jiří Svršek. Je psychologie věda? Vyhledání literatury pomocí sítě Internet. Dostupnost psychologických testů na síti Internet. Informace o psychologii ze sítě Internet. Pomoc při řešení psychologických problémů. Proč při řešení našich problémů nepostačují naši přátelé? Diagnostika psychologických problémů. Úvodní literatura ke studiu psychologie.

* Hnutí Haré Kršna, 1. Podle knihy "Vědecké poznání duše" Šrí Šrímada A. Č. Bhaktivédanty Swami Prabhupády zpracoval Jiří Svršek. Existují důkazy Boží existence? Hledání absolutní pravdy. Vědecké poznání duše: Pravda a krása, Stěhování duše, Hledání duše.

* Série článků z "Physics News Update". Poskytl: David Jeřábek, přeložil a zpracoval: Jiří Svršek. Objev leptokvarků. Katalog hvězd Hipparcos. Doba železná supravodičů. Primitivní kvantový počítač. Brzdění je stejně důležité jako urychlování. Jména prvků s atomovými čísly 104 až 109. Značná energie z exploze atomových shluků. Spolehlivost standardního modelu Slunce. Čipy dědičné kyseliny DNA. Důležité procesy v jednotlivých molekulách DNA. Dutá mikrovlákna. * Nejostřejší snímek Marsu. Hubbleův teleskop zaznamenal úplnou otáčku Marsu. (tiskové zprávy Space Telescope Science Institute, Baltimore.)

* Některé problémy kvantové mechaniky, 2. Zpracoval: Jiří Svršek. Transakční interpretace kvantové mechaniky. Komplexní pravdě- podobnosti. Kvantová logika. Konzistentní historie. Sporná témata. Chyby v textu "Many-Worlds FAQ". Další vývoj tohoto textu.

* Rostlinné jedy, 1. Zpracoval: Jiří Svršek. Definice jedu a toxicity rostlin. Rostlinné organismy a jejich metabolity: primární a sekundární metabolismus rostlin. Toxikologicky významné látky v rostlinách: silice, různé alkaloidy, glykosidy, furanokumariny, saponiny, rostlinné kyseliny, polyacetylenové sloučeniny, terpeny, proteiny a peptidy. Účinky toxických látek na živočišný organismus: účinek na nervový systém, dýchací systém, cévní systém, na játra, na ledviny, na trávicí ústrojí, na svaly.

* Recenze: C. J. Cherryh: Fortress int the Eye of Time. Zpracoval: Jiří Svršek.

* Recenze: Jacques Bergier, Louis Pauwels: Jitro kouzelníků. Zpracoval: Jiří Svršek.

* Příloha: Matematické a fyzikální texty na BBS Intellectronics Board. Článek vypuštěn. Aktuální verze je publikována v časopise Natura 11/97.


05/97

* Kometa prohlubuje vědomí relativity. Přeložil z finštiny Václav Chvátal. Drobná úvaha z finského časopisu o přírodě.

* Spánek a sny. Podle "Dreams Frequently Asked Question" volně zpracoval Jiří Svršek. Obecná část: Mají všichni sny? Čím jsou naše sny ovlivněny? Souvislost snů s naším životem. Příčina snů. Délka snů. Interpretace snů a symbolů: Význam symbolů ve snech a jejich interpretace. Společný scénář snů. Sny o vlastní smrti. Omyly o našich snech. Opakující se sny. Spánková paralýza, noční děs, noční můry: Příčiny spánkové paralýzy a noční můry. Jak se lze noční můry zbavit. Svalové škubnutí. Mimotělesné zážitky: Co jsou mimotělesné zážitky a jak jich dosáhnout. Paranormální jevy: Předpovídání budoucnosti prostřednictvím snů. Sdílení snů. Jak odlišit paranormální jevy od sebeklamu. Lucidní snění: Lucidní snění jako metoda řízení snů, souvislost s "normálním" sněním. Význam lucidního snění, jak se mu naučit, jak zabránit probuzení při začátku lucidního snění. Další informace. Výzkum, další studium o snech: Různé finty pro získání schopnosti lucidního snění, vliv určitých potravinových látek a drog, zkušenosti s některými experimenty. Knihy, články a další zdroje informací. Organizace zabývající se studiem snů.

* Hnutí Haré Kršna, 2. Podle knihy "Vědecké poznání duše" Šrí Šrímada A. Č. Bhaktivédanty Swami Prabhupády zpracoval Jiří Svršek. Guru, duchovní učitel: lháři, podvodníci a falešní jogíni, Rozdíl mezi světci a podvodníky. Jóga: Mantra Haré Kršna, Nadvědomí, Boží vtělení lásky, Dokonalost jógy.

* Série článků z "Physics News Update". Poskytl: David Jeřábek, přeložil a zpracoval: Jiří Svršek. Detekce síly s přesností jednoho attoNewtonu. Jednotlivé magnetické atomy narušují supravodivost. Meteority obsahují prach z rudých obrů. Univerzální substrát pro polovodiče. Nepolární moment jader. Ledové kry a oceány na měsíci Europa. Stlačené fonony. Protonová tranzistorová paměť. Vesmír jako krystal. Kometa Hale-Bopp. - Úspěšná kontrola Hubbleova vesmírného teleskopu. Pozorování komety Hale-Bopp Hubbleovým vesmírným dalekohledem. Hubbleův vesmírný dalekohled sleduje vymizení optického záření doprovázejícího výtrysky gamma paprsků. Nové snímky dokazují pohnutou historii ěmsíce Europa. (zdroj zpráv: STScI)

* Rostlinné jedy, 2. Zpracoval: Jiří Svršek. Imunologická reakce. Antigeny, protilátky. Struktura imuno- globulinů. Alergické reakce: precitipační reakce, aglutinační reakce, anafylaktická reakce, anafylaktický šok. Rostliny jako zdroj alergenů: inhalační alergeny a jejich přehled, kontaktní alergeny, potravinové alergeny. Léčení alergií: identifikace alergenu, specifická a nespecifická terapie, odstranění šoku. Fotosenzibilizující rostliny, biochemická podstata. Obecný postup při otravách rostlinnými jedy. Rozšíření rostlinných jedů v rostlinné říši.

* Recenze: Arthur C. Clarke: Duch z Grand Banks. Zpracoval: Jiří Svršek. Souboj dvou společností o vyzdihnutí vraku Titaniku.


06/97

* Co vám říká jméno Beowulf? Autorka: Růžena Augustinová. Staroanglický epos z období kolem roku 700 n.l., jehož jádrem jsou dvě staré pohádky. V jedné hrdina zápasí s vodními příšerami, ve druhé s drakem chrlícím oheň.

*AIDS - Podle knihy "AIDS a my aneb Co je třeba vědět o AIDS". Volně zpracoval: Jiří Svršek. Virus HIV. Onemocnění AIDS. Lidská sexualita. Přenosové cesty viru HIV. Test na přítomnost protilátek proti viru HIV.

* Hnutí Haré Kršna, 3. Podle knihy "Vědecké poznání duše" Šrí Šrímada A. Č. Bhaktivé- danty Swami Prabhupády zpracoval Jiří Svršek. Vědecký teismus: Vznik, původ a smysl života, Cíl vědeckého bádání. Poznámka: Sanskrt a klíč k výslovnosti.

* Série článků z "Physics News Update". Poskytl: David Jeřábek, přeložil a zpracoval: Jiří Svršek. Nový kosmický zdroj pozitronů. Zvukové vlny a supernovy v Bose- Einsteinových kondenzátech. Sto let od objevu elektronu. Jednofononová kalorimetrie. Excitovaný stav atomů s dobou života 10 let. Mohutný piezoelektrický jev. Fotonový pásový přepravník. Kvantová vlnová funkce hmotné vlny. Fyzikové ve Spojených Státech.

* Rostlinné jedy, 3. Zpracoval: Jiří Svršek. Přílohy: Chlorofyl a fotosyntéza. Glykolýza. Pentosový cyklus. Biosyntéza námelových alkaloidů. Aminokyseliny. Heterocyklické sloučeniny. Cyklické a aromatické kyseliny. Adenosintrifosfát, koenzym A. Steroidy. Terpeny. Glykosidy.

* Darwinova evoluční teorie, 1. Podle knihy Richarda E. Leakeyho "Darwinův původ druhů v ilustracích" zpracoval Jiří Svršek. Úvodní poznámky Richarda Leakeyho: Historie Darwinovy evoluční teorie, Problémy Darwinovy evoluční teorie, Molekulární genetika a evoluční teorie.

* Recenze: Otto Skorzeny: Mé velitelské operace. Zpracoval: Jiří Svršek. Kniha tajemného a obávaného muže hitlerovské "Třetí říše". Ukázka z knihy popisující dobrovolný odchod Skorzenyho a jeho skupiny do zajetí.

* Recenze: Petr Roman: Vlečen pod šibenici. Zpracoval: Jiří Svršek. Autor knihy, politický vězeň, popisuje s neúprosnou přímostí a s tragickými podrobnostmi komunistický teror 40. a 50. let v Československu.


07/97

* Armádní generál Heliodor Píka. Podle článku Jana Breta ve Zpravodaji Konfederace politických věznů zpracoval Jiří Svršek. Komunistická justiční vražda.

* NATO: ano či ne? Autor: Petr Novotný. Význam Severoatlantické aliance pro Českou republiku.

* Friedrich Nietzsche. Zpracoval: Jiří Svršek Jeden z nejoriginálnějších a nejrozpornějších filozofů Evropy. Ukázky z knih "Soumrak bůžků, aneb jak filozofovat kladivem" a "Ecce homo aneb jak se staneme, čím jsme".

* Církevní dogmatismus. Podle článku Jiřího Skoblíka zpracoval Jiří Svršek. Různé významy slova dogma a dogmatismus v současné katolické teologii.

* Nastává soumrak církví? Podle recenze Jiřího Vackáře zpracoval Jiří Svršek. Katoličtí a protestantští odborníci se vyjadřují k problému odklonu lidí od církví.

* Vztah vědy a náboženství. Podle úvahy Ladislava Krlína zpracoval Jiří Svršek. Vývoj vztahů vědeckého poznání a náboženství.

* Hepatitida B. Podle informačního letáku zpracoval Jiří Svršek. Nebezpečí virového onemocnění jater hepatitidou B a obrana proti němu.

* Série článků z "Physics News Update". Poskytl: David Jeřábek, přeložil a zpracoval: Jiří Svršek. Lasery s kvantovou kaskádou. Bezrozměrné kovy. Objev výtrysků gamma záření. Amorfní těleso chovající se podobně jako krystal. Sluneční paradox. Zasílání Physics News Update. Článek aktualizován 25.2. 1998. Proud komet. Pochybnosti o důkazech existence planet mimo Sluneční soustavu. Vesmírné rekordy. Nejrozsáhlejší použití permanentních magnetů. Vlastnosti silné interakce. Jaderný odpad. Pozorovaný vznik hvězdy. Proud nabitých částic z Venuše. Nové objevy Hubbleova teleskopu: objev masivní černé díry. Oblačné a chladné počasí na Marsu.

* Jedovatí hadi, 1. Zpracoval: Jiří Svršek. Systematický přehled hadů. Morfologie a fyziologie hadů: stavba těla, Rozmnožování. Smyslové orgány a vlastnosti hadů: Zrak hadů, Sluch hadů, Jazyk a čichový smysl hadů, Smyslové jamky, Hmat hadů, Rychlost pohybu, Plavání hadů, Pověry a skutečnost o tuhém životě hadů, Svlékání pokožky, Hadi a teplo. Rozšíření hadů.

* Darwinova evoluční teorie, 2. Podle knihy Richarda E. Leakeyho "Darwinův původ druhů v ilustracích" zpracoval Jiří Svršek. Vznik života, Výzkum a rozpory současné evoluční biologie. Domestikace. Změny organismů. Boj o přežití. Přírodní výběr.

* Recenze: Narumi Kakinouchi: Vampire Princess Miyu. Autor: Petr Tůma. Recenze kresleného filmu.

* Recenze: J.M. Troska: Kapitán Nemo. Zpracoval: Jiří Svršek. Trilogie klasika české dobrodružné literatury SF pro mládež.


08/97

* Uranové doly v Jáchymově. Podle knihy "Tajný prostor Jáchymov" zpracoval Jiří Svršek. Pravda o československém uranovém průmyslu.

* Série článků z "Physics News Update". Poskytl: David Jeřábek, přeložil a zpracoval: Jiří Svršek. Neobvyklé vlastnosti kubanu. Země má kromě Měsíce dalšího průvodce. Gamma paprsky produkované laserem s volnými elektrony. Vzduchové bubliny při sonoluminiscenci. Neexponenciální rozpad kvantového systému. Druhé pásmo asteroidů. Objev pionu před 50 lety. Sonda Pathfinder na Marsu. Uložení optimálního množství informace ve fotonu. Mazadla z dutých nanočástic. Interferometrie s velmi velkou základnou. Membránová teorie. Chemie těžkých prvků.

* Jedovatí hadi, 2. Zpracoval: Jiří Svršek. Hadí jed a jeho účinky: Biochemie a účinky hadího jedu. Hadí jedové zuby. Imunita živočichů vůči hadímu jedu. Imunita lidí vůči hadímu jedu. Projevy uštknutí jedovatými hady. Hadi jako kultovní zvířata. Predátoři hadů. Příloha: systematický přehled hadů.

* Darwinova evoluční teorie, 3. Podle knihy Richarda E. Leakeyho "Darwinův původ druhů v ilustracích" zpracoval Jiří Svršek. Zákony variability. Problémy evoluční teorie: Neexistence a vzácnost přechodových forem, Vývoj organismů se zvláštním chováním a strukturou, Značně dokonalé a složité orgány, Způsoby přeměny, Vliv přírodního výběru na málo důležité orgány, Teorie užitkovosti a krása. Různé námitky proti evoluční teorii. Instinkt. Křížení.

* Recenze: Juanita Coulsonová: Kosmická past. Zpracoval: Jiří Svršek. Román u nás málo známé americké autorky.


09/97

* Lidé v uranových dolech v Jáchymově. Podle knihy "Tajný prostor Jáchymov" zpracoval Jiří Svršek. Jáchymovské pracovní tábory a političtí vězni.

* Jáchymovské peklo. Podle článku Miloše Slabáka ve zpravodaji Konfederace politických vězňů zpracoval Jiří Svršek. Každoroční setkání bývalých politických vězňů k uctění památky obětí pracovních táborů jáchymovských pracovních táborů.

* Nová Indie. Podle novinového článku M. Šebka zpracoval Jiří Svršek. Současná Indie a její budoucnost.

* Série článků z "Physics News Update". Poskytl: David Jeřábek, přeložil a zpracoval: Jiří Svršek. Amorfní pevná voda. Kvantově mechanické zvukové vlny. Stereodynamika molekul. Studium klimatického jevu "El Niňo". Asteroid Mathilde. Radioaktivní ozařování rakovinných nádorů. Chaotický pohyb disků v kapalině. Pohyb svrchního pláště Země. Dosud nejrychlejší polovodič na světě. Mikroelektromechanické systémy. Vzdáleně řízený robot "Nomád".

* Darwinova evoluční teorie, 4. Podle knihy Richarda E. Leakeyho "Darwinův původ druhů v ilustracích" zpracoval Jiří Svršek. Neúplnost paleontologických fosilních nálezů, přechodné formy. Vývojová posloupnost živočichů. Zeměpisné rozšíření. Příbuznost organismů. Závěry.

* Recenze: James Herbert: Fluke. Zpracoval: Jiří Svršek. Jemný fantaskní příběh člověka, který se po své smrti znovu narodil jako pes.

* Zlatá zrnka moudrosti, 1. Podle sbírky citátů profesora c.k. státního reálného gymnázia v Plzni Jul. Korába z roku 1885 zpracoval Jiří Svršek. Bázeň. Bedlivost a bdělost. Hloupost a bláznovství. Bohatství. Bolest, trápení a zármutek. Budoucnost. O bohu. Cestování. Lidské ctnosti. Ctižádost. Proud času. Čechy, Čechové a český jazyk. Čest. Čtení knih. Činnost a činy. Člověk. Historie. Děti a rodiče. Dluhy. Dobročinnost a dary. Dobro. Dokonalost.


10/97

* Sudetští Němci a Češi, 1. Podle knihy Fritze Habela a Helmuta Kistlera "Němci a Češi 1848 - 1948" a odborných prací Jaroslava Tomse zpracoval Jiří Svršek. Období do roku 1937. Kritický rok 1938.

* Série článků z "Physics News Update". Poskytl: David Jeřábek, přeložil a zpracoval: Jiří Svršek. Zachycení nanočástice mezi dvěma elektrodami. Kvarkové hvězdy. Exotický mezon. Vzdouvání mrazem. Další diskuse o anizotropii vesmíru. Nosiče neceločíselného náboje. Pozorování nanoskopic- kých elektromagnetických polí v reálném čase. Hmotnost kvarku "top". Bílé krvinky se samovolně třídí podle typu. Změřena dosud nejmenší nenulová relativní pravděpodobnost typu rozpadu. Reálné fotony vytvářejí hmotu. Nanočástice zlata slouží k výzkumu DNA. Projekt Cassini: výzkum Saturnu a Titanu. (tisková zpráva Jet Propulsion Laboratory, Pasadena). Mars Global Surveyor. (zpráva University of Colorado-Boulder). Objev velkého kráteru na asteroidu Vesta. (tisková zpráva Space Telescope Science Institute, Baltimore). Hubbleův vesmírný dalekohled prokázal extragalaktický původ výtrysků gamma záření. (tisková zpráva Space Telescope Science Institute, Baltimore).

* Evoluce života, 1. Podle knihy Zdeňka Špinara "Paleontologie", knihy Rudolfa Musila "Vznik, vývoj a vymírání savců", knihy Davida Malcolma Raupa "O zániku druhů" zpracoval Jiří Svršek. Vznik života na Zemi: některé teorie evoluční abiogeneze, vznik organických látek bez přítomnosti života, vznik buňky, princip samoorganizace látky. Rozvoj flóry a fauny v prekambriu. Rozvoj flóry a fauny v paleozoiku: flóra v paleozoiku, fauna v paleozoiku, obratlovci v paleozoiku, vznik plazů.

* Recenze: Philip K. Dick: Muž z vysokého zámku. Zpracoval: Jiří Svršek. Román o paralelním světě, ve kterém nacistické Německo vyhrálo válku.

* Zlatá zrnka moudrosti, 2. Podle sbírky citátů profesora c.k. státního reálného gymnázia v Plzni Jul. Korába z roku 1885 zpravoval Jiří Svršek. Bázeň. Bedlivost a bdělost. Hloupost a bláznovství. Bohatství. Duch a duše. Postavení. Důvěra. Pomluva a kritika. Hanba. Hlad. Hloupost. Hněv. Šetrnost. Pohostinnost. Hazarní hry a sázky. Hřích. Hudba. Chlouba. Chudoba a nouze. Chvála. Chyby. Jazyk a řeč. Idea a dějiny. Jednota a rozmanitost. Pověst. Charakter a povaha. Kázeň. Klam. Knihy. Konec. Krása. Kritika. Křivda. Spěch. Lakomství.

* Natura PLUS. Krátká informace o zkušebně vydávaném časopise Natura PLUS na URL http://www.snisnet.cz/natura. Článek pro uživatele sítě Internet zrušen.


11/97

* Marko Pekkola: Měsíční duhy. Z finštiny přeložil Václav Chvátal. Záhadný noční světelný jev.

* Seppo Vuokko: Podzimní kvetení brusnice brusinky. Z finštiny přeložil Václav Chvátal. Podzimní předčasné vykvetení některých rostlin.

* Sudetští Němci a Češi, 2. Podle knihy Fritze Habela a Helmuta Kistlera "Němci a Češi 1848 -1948" a odborných prací Jaroslava Tomse zpracoval Jiří Svršek. Mnichovská konference. Protektorát Čechy a Morava. Období 2. světové války. Názory Adolfa Hitlera na český národ. Prezident Edvard Beneš a exilová vláda.

* Série článků z "Physics News Update". Poskytl: David Jeřábek, přeložil a zpracoval: Jiří Svršek. Gravitačně-optická povrchová past. Kapalná magnetická pěna. Magnetické pole Marsu. Nová teorie jaderné magnetické rezonance pro rozsáhlejší objekty. Identifikace částic pomocí sondovací mikroskopie. Jaderné štěpení pomáhá supravodivosti. Nanodiamanty vznikající iontovým ostřelováním. Molekulární vodík může být supratekutý. Polymer, který může přenášet energii mezi různými paprsky světla. Nobelova cena za fyziku v roce 1997. Pevná látka schopná přechodu mezi vodivým a izolačním stavem. Vozidlo sondy Pathfinder se vydalo na dlouhou cestu. Kapky ve vesmíru: pozůstatek erupce novy. Motor s iontovým pohonem.

* Evoluce života, 2. Podle knihy Zdeňka Špinara "Paleontologie", knihy Rudolfa Musila "Vznik, vývoj a vymírání savců", knihy Davida Malcolma Raupa "O zániku druhů" zpracoval Jiří Svršek. Rozvoj flóry a fauny v mezozoiku: flóra mezozoika, fauna mezozoika, rozvoj obratlovců, rozvoj savcovitých plazů, rozvoj ostatních plazů, rozvoj ptáků, rozvoj primitivních savců.

* Recenze: James Thurber: Filozof a ústřice. Zpracoval: Jiří Svršek. Kniha amerického humoristy a filozofa.

* Recenze: Jaroslav Vojta: Má cesta k Národnímu divadlu. Zpracoval: Jiří Svršek. Úsměvná kniha životních osudů významného herce.

* Zlatá zrnka moudrosti, 3. Podle sbírky citátů profesora c.k. státního reálného gymnázia v Plzni Jul. Korába z roku 1885 zpracoval Jiří Svršek. Láska. Chytrost, lest. Lež. Lenost. Lid. Lichva.Lítost. Majetek. Manželství. Minulost. Milost. Mír. Míra a mírnost. Mládí. Mlčení a mluvení. Moc, síla. Moudrost. Mravnost. Msta. Muž a žena. Mysl a myšlenka. Náboženství. Naděje. Náhoda. Národ, národnost. Náruživost. Nebezpečí. Nedůvěra. Nekonečnost a věčnost.

* Příloha: Matematická analýza, 2. Princip matematické indukce. Posloupnosti a limita posloupnosti. Limita funkce. Zpracoval: Jiří Svršek.

* Matematické a fyzikální texty na BBS Intellectronics Tachov. Matematická analýza: Základy matematické analýzy v reálném oboru. Riemannův a Newtonův integrál. Vybrané partie z matematické analýzy. Obyčejné diferenciální rovnice. Matematická analýza v komplexním oboru. Teorie míry a Lebesgueův integrál. Teorie pravděpodobnosti a matematická statistika: Vybrané partie z matem. statistiky s orientací na statistické metody. Sbírka řešených příkladů z teorie pravděpodobnosti a matematické statistiky. Teorie stacionárních procesů. Diferenciální geometrie: Diferenciální geometrie křivek a ploch s použitím aparátu tenzorové analýzy. Vektorová analýza: Vektorová algebra a analýza (teorie pole). Tenzorová analýza: Tenzorová algebra a analýza na Euklidovských prostorech a diferencovatelných varietách. Molekulárně kinetická teorie a termodynamika: Základy molekulárně kinetické teorie a termodynamiky rovnovážných systémů. Speciální a obecná teorie relativity (teorie gravitačního pole): Speciální a obecná teorie relativity, teorie gravitačního pole, prostoročasu a černých děr. Kosmologie vesmíru. Teorie elektromagnetického pole:  Maxwellova teorie elektromagnetického pole (podle přednášek Richarda Feynmana). Kvantová teorie: Kvantová mechanika a kvantová teorie. Kvantové jevy a fyzika nízkých teplot: Kvantové jevy, teorie supravodivosti (podle knihy Milana Odehnala).


12/97

* Jorma Laurila: Oheň patří k přírodě lesa. Z finštiny přeložil Václav Chvátal. Význam lesních požárů pro obnovu biotopů lesa.

* Ilmari Kosonen: Rozhoduje se o osudu estonských lesů. Z finštiny přeložil Václav Chvátal. Program lesního hospodářství v Estonsku ohrožuje lesy.

* Česká republika a NATO. Podle článku Miroslava Slabáka zpracoval Jiří Svršek. Proč je nutný vstup České republiky do NATO.

* Švédský hospodářský model. Podle článku Jana Lišky zpracoval Jiří Svršek. Dnešní stav sociálně demokratického hospodářského modelu ve Švédsku

* Německé střemhlavé bombardování za II. světové války. Zpracoval: Vít Hrkal. Stručně z dějin střemhlavých bombardérů německého letectva.

* Tajemství drahých kamenů. Autorka: Zoja Bártová. Vliv polodrahokamů a drahokamů na lidský organismus: mýty, pověsti, pověry a skutečnost.

* Sudetští Němci a Češi, 3. Podle knihy Fritze Habela a Helmuta Kistlera "Němci a Češi 1848 - 1948" a odborných prací Jaroslava Tomse zpracoval Jiří Svršek. Odsun sudetských Němců. Rozpory v česko-německých vztazích. Přílohy: Mnichovská dohoda 29. září 1938. Výnos o vyhlášení protektorátu Čechy a Morava 16. března 1939.

* Série článků z "Physics News Update". Poskytl: David Jeřábek, přeložil a zpracoval: Jiří Svršek. Měření teploty ochlazených atomů. Kosmická sonda Cassini Huygens. Fyzika dopravní zácpy. Indukovaná průhlednost pevného tělesa. Výroba prvku s atomovým číslem 114. Měsíc vznikal asi jeden rok. Pozorováno gravitační zakřivení časoprostoru. Vroucí topologie. Korelace mezi slunečními neutriny a slunečními skvrnami. Rekordní úroveň fúzní energie. Uchovávání elektricky nabité plazmy. Odchýlení paprsků o vysoké energii. Produkce Higgsových bosonů. Pochybnosti o prvenství Alberta Einsteina vyvráceny. Teplota sluneční korony. Další časová souřadnice.

* Evoluce života, 3. Podle knihy Zdeňka Špinara "Paleontologie", knihy Rudolfa Musila "Vznik, vývoj a vymírání savců", knihy Davida Malcolma Raupa "O zániku druhů" zpracoval Jiří Svršek. Rozvoj flóry a fauny v terciéru: flóra terciéru, fauna terciéru, rozvoj obratlovců, rozvoj savců, rozvoj primátů. Rozvoj flóry a fauny v kvartéru: flóra v kvartéru, rozvoj bezobratlých, rozvoj obratlovců. Přílohy: Geochronologická tabulka. Přehled vývojových souvislostí obratlovců. Evoluce obratlovců mimo savce. Vývoj savcovitých plazů. Profesor Josef Augusta.

* Recenze: Jack Canfield, Mark Victor Hansen: Slepičí polévka pro duši. Zpracoval: Jiří Svršek. Sbírka prostých a přesto neobyčejných lidských příběhů od různých autorů z řad profesionálů a čtenářů.

* Recenze: Lubomír Školoud, Petr Štěpánek: Na všechno buď připraven.  Zpracoval: Jiří Svršek Autentické vyprávění politického vězně, který 14 let přežil v nejtěžších komunistických lágrech.

* Pravidla úspěchu. Podle knihy Jack Canfield, Mark Victor Hansen: Slepičí polévka pro duši zpracoval Jiří Svršek. Několik jednoduchých pravidel a rad pro dosažení úspěchu.

* Příloha: Matematická analýza, 3. Spojitost funkce. Spojitost funkce v bodě. Spojitost zprava a zleva. Souvislost spojitosti s limitou funkce. Spojitost superpozice. Spojitost na intervalu. Derivace a diferenciál funkce. Derivace funkce jedné reálné proměnné. Derivace superpozice. Derivace inverzní funkce. Derivace funkce dané parametricky. Diferenciál funkce. Lokální extrém a věty o střední hodnotě (Rolleova, Lagrangeova, Cauchyho). L'Hospitalovo pravidlo. Derivace vyšších řádů. Leibnizův vzorec. Vyšetřování průběhu funkce. Vlastnosti funkcí. Aplikace diferenciálního počtu při vyšetřování průběhu funkce. Zpracoval: Jiří Svršek.

* Příloha: Obsah časopisu Natura: ročník 1997. Článek vypuštěn. Aktuální přehled obsahu časopisu Natura je k dispozici v samostatných textech (jeden z nich právě čtete).

(c) 1997 Intellectronics