NATURA

obsah ročníku 1994

(c) Intellectronics, 1997


05/94

* Obchodní psychologie. Zpracoval: David Kozák podle článku: Gretz, Drozdeck: Psychologie prodeje, Victoria Publishing 1992

* Filozofové starověké Indie a Číny. Zpracoval: Jiří Svršek podle knihy: Storig, Hans Joachim: Malé dějiny filozofie, ZVON, České katolické nakl., spol. s r.o., Praha, 1992.


06/94

* Astronomické objekty. Autor: Jiří Svršek. Popis grafických souborů GIF astronomických objektů, které jsou dostupné na BBS Intellectronics Board Tachov. Článek vypuštěn. Aktuální seznam souborů lze získat na BBS Intellectronics Board Tachov.

* Filozofové starověkého Řecka. Pýthagorás. Hérakleitos. Démokritos. Filozofie sofistů. Prótagorás. Sókratés. Platón. Aristotelés. Sókratovské, platónské a aristotelské školy. Zpracoval: Jiří Svršek podle knihy: Storig, Hans Joachim: Malé dějiny filozofie, ZVON, České katolické nakl., spol. s r.o., Praha, 1992.


07/94

* Myšlením k bohatství. Zpracoval: David Kozák podle článku: Napoleon Hill: Myšlením k bohatství, PRAGMA 1992.

* Filozofové starověkého Řecka a Říma. Helénistické období. Řecká a římská filozofie po Aristotelovi. Stoikové. Epikúros (341 - 270 př.n.l.). Skepticismus. Eklekticismus a synkretismus. Novoplatonismus. Plótínos. Zpracovali: Jiří Svršek a Lenka Ládková podle knihy: Storig, Hans Joachim: Malé dějiny filozofie, ZVON, České katolické nakl., spol. s r.o., Praha, 1992.

* Problematika sudetských Němců. Zpracovali: Lenka Ládková a Jiří Svršek, podle článků: Toms Jaroslav: K problematice odsunu Němců a osídlování Karlovarska (1945 - 1953), In: Minulostí západočeského kraje, XXI, 1985 Plzeň Toms Jaroslav: Přehled vývoje česko-německých vztahů na území České republiky od 12.století do roku 1947, Západočeská univerzita, Pedagogická fakulta, katedra historie, Plzeň 1993, str. 121 - 133.


08/94

* Jak získat autoritu. Zpracoval: David Kozák podle článku: Joyce Brothers: Jak získat autoritu, Reader's Digest, VÝBĚR, červenec 1994.

* Jak vyřešit krizi vzájemných vztahů. Zpracoval: David Kozák podle článku: Luděk Pfeifer: Řízení krize rozporu zájmů, Profit 28/94.

* Matematické texty na BBS Intellectronics Board Tachov. Autor: Jiří Svršek. Podrobný obsah matematických a fyzikálních odborných textů. Článek vypuštěn. Aktuální verze je publikována v časopise Natura 11/97.

* Problematika sudetských Němců. Zpracovali: Lenka Ládková a Jiří Svršek. Dekrety prezidenta Beneše vztahující se k problematice odsunu sudetských Němců.


09/94

* Jak zvládají stress odborníci. Zpracoval: David Kozák podle článku: Michael Castelman: Jak zvládají stress odborníci, Reader's Digest, srpen 1994, str. 103.

* Publius Ovidius Naso. Autorka Lenka Ládková. Slavný antický básník.

* Inflační teorie vesmíru a unifikační teorie. Zpracoval: Jiří Svršek podle článku: Stuchlík, Zdeněk: Inflace ve vesmíru, Technický magazín

* SCI-FI povídka: Harry Harrison: Věrozvěst.


10/94

* Texty z historie a filozofie na BBS Intellectronics Board Tachov. Autoři: Lenka Ládková, Jiří Svršek. Přehled faktografických textů z historie a filozofie. Článek pro uživatele sítě Internet vypuštěn. Většina textů je součástí časopisu Natura.

* Současný pravopis. Autorka: Lenka Ládková. Problematika nových pravidel pravopisu

* Žena ve společnosti: starověká Mezopotámie. Autorka: Lenka Ládková. Postavení ženy ve starověké Mezopotámii.

* Dvě úvahy o demokracii, zpracovala: Lenka Ládková. Úvahy T.G.Masaryka a F.X.Šaldy o demokracii.

* Friedrich Nietzsche, zpracoval: Jiří Svršek. Život a ukázky z díla významného německého filozofa. Článek nahrazen článkem "Friedrich Nietzsche", Natura 07/97.

* Vznik a vývoj vesmíru, 1. Zpracoval: Jiří Svršek. Náš obraz vesmíru. Počátek vesmíru. Čas a prostor. Rozpínající se vesmír. Pohled do moderní kosmologie podle knihy Stephena Hawkinga Stručná historie času.

* Citáty a úvahy slavných, 1. Shromáždili: Jiří Svršek, David Kozák.

* Zelená smrt, 1. sci-fi román na pokračování autorů Theodora L.Thomase a Kate Wilhelmové.


11/94

* Plenky a ekologie. Zpracovala: Ivana Chvátalová. Ekologická analýza zajímavého problému.

* Astrologie v historii, 1. Zpracoval: Jiří Svršek. Historie astrologie ve světě.

* Z dějin Skandinávie. Autor: Pavel Houser. Nejstarší dějiny národů Skandinávie.

* Konrád Henlein. Zpracoval: Jiří Svršek. Stručný životopis politického vůdce sudetských Němců.

* Vznik a vývoj vesmíru, 2. Zpracoval: Jiří Svršek. Princip neurčitosti. Elementární částice a síly v přírodě. Pohled do moderní kosmologie podle knihy Stephena Hawkinga Stručná historie času.

* Citáty a úvahy slavných, 2. Shromáždili: Jiří Svršek, David Kozák.

* Zelená smrt, 2. Sci-fi román na pokračování autorů Theodora L.Thomase a Kate Wilhelmové.


12/94

* Výběr z článků o asertivitě, psychologii apod. Podle Davida Grubera zpracoval David Kozák. Jak vycházet s druhými lidmi.

* Astrologie v historii, 2. Zpracoval: Jiří Svršek. Z historie astrologie v českých zemích.

* Vznik a vývoj vesmíru, 3. Zpracoval: Jiří Svršek. Fyzika černých děr. Pohled do moderní kosmologie podle knihy Stephena Hawkinga Stručná historie času.

* Teorie elementárních částic, 1. Zpracoval: Jiří Svršek. Úvod. Nejen malé rozměry. Cesta k základním stavebním kamenům hmoty. Zrození atomární myšlenky. Součásti atomu a atomového jádra. Gravitační interakce. Jednota elektrických a magnetických sil. Další silové interakce. Pohled do moderní teorie elementárních částic a kvantové mechaniky podle knihy Jana Fischera Průhledy do mikrokosmu.

* Terry Pratchett: Mort. Zpracoval: Jiří Svršek. Recenze fantasy románu Terryho Pratchetta z jeho série Úžasná zeměplocha.

* Zelená smrt, 3. Sci-fi román na pokračování autorů Theodora L.Thomase a Kate Wilhelmové.

* Obsah časopisu Natura - ročník 1994. Článek vypuštěn. Aktuální přehled obsahu časopisu Natura je k dispozici v samostatných textech (jeden z nich právě čtete).