NATURA
Obsah ročníku 2000
(c) 2000 Intellectronics 
01/2000

* Suvi Vanhanen: Výzkum poletušek pomocí vysílaček. Z finštiny přeložil Ing. Václav Chvátal.  Poletuška slovanská a její chování od mládí do dospělosti. Osika poskytuje domov i potravu. Lesní hospodaření a poletušky. Přizpůsobivost poletušky.

* Ekologie v kanceláři.  Autor: Yvonna Gaillyová. Převzato z časopisu ochránců přírody VERONICA. Recyklovaný papír a problémy s jeho využíváním. Psací potřeby. Odpad a jeho kompostování.

* Elektronické publikování ve vědě. Zpracoval: Jiří Svršek. Elektronické publikování ve vědě v síti Internet. Historie elektronického publikování "e-print archives". První databáze vědeckých informací. Elektronická databáze Los Alamos National Laboratory. Formáty elektronických textů. Konference v síti UseNet (newsgroups). Náklady na elektronické publikování. Vědecké a komerční publikování. Současná role fyzikálních časopisů a kvalita vědecké práce. Pasti elektronického publikování. Problémy a možnosti. Potřeba elektronických archivů. Temná budoucnost.

* Inteligentní vytvoření vesmíru.  Zpracoval: Jiří Svršek. Diskuse o nutnosti Božího stvoření vesmíru na pozadí poznatků současných přírodních věd. Problémy evoluční teorie Charlese Darwina. Kreacionismus a jeho argumenty ve fyzice. Nerovnovážná termodynamika a Ilya Prigogine. Frank D. Tipler a "Fyzika nesmrtelnosti". Steven Weinberg a Bůh. Vlastnosti vědeckého poznání.

* Železná opona.  Podle knihy Jožky Pejskara "Útěky železnou oponou" zpracoval: Jiří Svršek. Uprchlíci z komunistické klece. Dvě stě tisíc politických vězňů v komunistickém Československu od roku 1948. Vycestování do kapitalistické ciziny. Železná opona. Pohraniční stráž. Přelet tří Dakot do Erdingu v roce 1950. Útěky vlakem. Bratři Mašínové. Přes železnou oponu ke svobodě.

* Racionální společnost, 2. Podle knihy George Ritzera "Mcdonaldizace společnosti" zpracoval: Jiří Svršek. Vypočítatelnost na úkor kvality: Hromadné zájezdy. Komerční televize. Sport. Noviny USA Today. Systém vzdělávání. Počet diplomů. Hodnocení univerzitních a vědeckých pracovníků. Kvantitativní měřítka vědeckých publikací. Zdravotnictví a zisk. Předvídatelnost: Stále stejné zboží. Hamburgerová univerzita. Jednotné jídlo. Rutinní výroba seriálů, soap opera, situační komedie. Hromadné zájezdy, americké táboření. Byrokracie úřadů. Medicína a "McDoctors". Kontrola: nahrazení lidské technologie technologií "nelidskou". Chov zvířat. Domácí vaření v mikrovlnných troubách. Telemarketing. Braková pošta a zkorumpovaná důvěrnost. Technologie k ovládání studentů, kreativita a nezávislost nemají místo kvůli nákladnosti a času. Iracionalita racionality: Neefektivnost racionálních systémů. Neefektivita pro zákazníka. Iluze levnosti a rychlosti. Potraviny McDonals's. Iracionální americké univerzity. Úřady a jejich iracionalita. Počítačem pilotovaná letadla. Železná klec mcdonaldizace: Vyšší zisky a nižší ceny. Lidmi žádoucí proces. Mcdonaldizovaná společnost. Postindustrialismus. Postfordismus. Postmodernismus. Vyrovnávní s mcdonaldizovanou společností: Jak bojovat proti mcdonaldizaci. Odlidštěné pracovní podmínky McDonald's. Reakce na tlak veřenosti. Iracionální útukek v racionálním světě.

* Série článků z "Physics News Update".


02/2000

* Kauri Mikkola: Datlí spirály. Z finštiny přeložil Ing. Václav Chvátal. Spirálovité rýhy po kmenech stromů vytváření datly v době jejich hnízdění. Vrozené chování?

* Juhani Lokki: Netopýři vidí ušima. Z finštiny přeložil Ing. Václav Chvátal. Ultrazvukový sonar netopýrů pro vyhýbání překážkám a pátrání po kořisti. Historie objevu.

* Je proklamovaná americká "hloupost" realita, nebo si jen neúspěšní Evropané dokazují, že jsou alespoň v něčem lepší... Autor: David Kozák. Úspěch jednotlivců ve Spojených státech amerických je dílem přesně stanoveného cíle a úporné snahy tohoto cíle dosáhnout. Snaha o úspěšnost místo zbytečných informací.

* Anthony Robbins: Obří kroky aneb Jak dojít k velkým věcem. Autor: David Kozák. Firmy sdružené v Anthony Robbins Companies, nabízející progresivní metody ovládání lidských emocí a chování pomocí konzultací, školení, knih a televizních pořadů. Kniha Anthonyho Robbinse, dávající podnět ke sebezdokonalování a zlepšenému sebeovládání s cílem rozvinout vlastní osobnost.

* Obří kroky, ale kam? Autor: Jiří Svršek. Co je úspěch? Model úspěšného člověka. Odvrácená strana tzv. "úspěchu". Jednoduché pravdy života a smysl naší existence.

* Encyklika Fides et ratio o přírodních vědách. Autor: Karel Šprunk. Převzato z časopisu České křesťanské akademie Universum. Encyklika, pojednávající o vztahu víry a rozumu. Nedůvěra k rozumu v jeho schopnosti poznat objektivní pravdu. Cesty poznání pravdy. Otázka po smyslu vlastní existence. Význam teologie. Přírodní vědy jako cesta hledání pravdy. Hodnocení přírodních věd. Rizika vědeckého bádání v etice a v opojení technologickým pokrokem. Scientismus.

* Kniha Přírody. Autor: Milan Kunz. Na počátku bylo slovo. Kniha Přírody a její obsah. Formální abeceda symbolů a operace se slovy. Kombinatorické identity. Nadbytečnost informace a informační entropie.

* Temelínské dobrodružství. Rozhovor s Radko Pavlovcem. Převzato z časopisu ochránců přírody VERONICA. Vláda Miloše Zemana rozhodla o dostavbě Jaderné elektrárny Temelín. Hodnocení rozhodnutí české vlády. Činnost mezinárodní komise určené pro posouzení ekonomické efektivnosti. Problém jaderné bezpečnosti. Prognóza o vývoji spotřeby elektrické energie. Odstraňování přímotopů. Přínos jaderné elektrárny Temelín a termín uvedení do provozu.

* Co ženy umějí a nevědí. Sociální inteligence mužů a žen. Autor: Eduard Bakalář. Převzato z časopisu Vesmír, přírodovědeckého časopisu České akademie věd. Co patří k sociální inteligenci mužů a žen. Rozdíly sociální inteligence mužů a žen a odpověď v evoluční psychologii. Mezery v mužském uvažování a chápání.

* Choroba požírající lidské maso. Zpracoval: Jiří Svršek. Nekrotizující fasciitida. Příznaky a prognóza. Streptokok skupiny A. Léčba. Rezistence baktérií vůči antibiotikům.

* Katastrofy, 1. Zpracoval: Jiří Svršek. Přírodní katastrofy. Zemětřesení: Geologická podstata, Důsledky zemětřesení, Zemětřesné oblasti, Předpovědi a ochrana před zemětřesením. Tsunami: vznik tsunami, varovná služba.


03/2000

* Seppo Vuokko: Semena se probouzejí ve střevech. Z finštiny přeložil Ing. Václav Chvátal. Pomalé klíčení semen ostružiníku morušky.

* Seppo Vuokko: Plod střemchy - plod smrti? Z finštiny přeložil Ing. Václav Chvátal. Jedovatost plodů střemchy hroznovité [Padus racemosa]. Amygdalin ve slupkách střemchy, meruněk, třešní, švestek a mandlí.

* Civilizace na rozcestí. Podle rozhovoru Jana Lipolda s Ivanem Ryndou v Mladé frontě dnes zpracoval Jiří Svršek. Český volič a problematika životního prostředí. Politikové a jejich nezájem o ochranu životního prostředí. Změna systému hodnot a trvale udržitelný rozvoj společnosti. Smysluplnost života a životní styl. Třista miliónů lidí žijících v bídě. Ekologická daňová reforma a opravitelné výrobky. Nutnost výrazného zdražení surovin a energie. Globálnímu ohrožení Země nelze čelit příslibem vyšší materiální prosperity.

* Pravda o Oskaru Schindlerovi. Zpracoval: Jiří Svršek. Film Stevena Spielberga "Schindlerův seznam" a skutečnost. Výsledky historického výzkumu historičky Jitky Gruntové boří mýtus hodného Němce. Pohádka o záchraně židovských žen z vyhlazovacího tábora v Osvětimi. Hanebný pomník ve Svitavách.

* Hrátky s kostkami. Autor: Milan Kunz. Kombinatorika a operace s maticemi. Transpozice matic, logaritmická transformace, kombinatorika krychlí, Poissonovo rozdělení, základ přirozených logaritmů.

* Invariance času. Autor: Milan Kunz. Problém invariance fyzikálních procesů vůči směru času. Termodynamický zákon růstu entropie soustavy. Definice času částice pomocí stavů a kolektivní čas souboru částic.

* Třicetiletá válka, 1. Autor: Štěpán Čadek. Část 1.: Několik zamyšlení na úvod. Část 2.: Vývoj evropských států v 16. století. Německo. Švýcarsko. Španělsko. Nizozemí. Anglie. Francie. Polsko - Litva. Rusko. Papežský stát. Švédsko. Část 3.: Vývoj v českém státě za prvních Habsburků.

* Katastrofy, 2. Zpracoval: Jiří Svršek. Sopečné erupce: Účinky sopečných erupcí, Kataklyzmatické erupce, Sopečné oblasti, Předpovědi a ochrana před erupcemi sopek. Ničivé sesuvy půdy. Povodně a záplavy: Říční povodně, Povodně v České republice v letech 1997 a 1998, Varování a ochrana před povodněmi, Mořské povodně.

* Série článků z "Physics News Update". Zpracoval: Jiří Svršek. Optické černé díry. Vznik vývoj galaxií. Skučící sníh na vodě. Digitální entropie. Jádro atomu s největší převahou protonů nad neutrony. Vedení neutrálních atomů podél zakřivených vláken. Nová forma jaderné hmoty. Supravodivý kvantový interferenční detektor s d-vlnovou symetrií. Molekulární Boseův-Einsteinův kondenzát. Kvantový přelud. První kosmická sonda na dráze kolem asteroidu. Attosekundové světelné pulsy. Nezaměstnanost fyziků ve Spojených státech.


04/2000

* 10 let Konfederace politických vězňů České republiky. Zpracoval: Jiří Svršek. Konfederace politických vězňů jako nástupce K 231 a její poslání. Oslava 10. výročí založení KPV.

* Seppo Vuokko: Proč ztrouchnivělé dřevo světélkuje? Z finštiny přeložil Ing. Václav Chvátal. Světélkování dřevokazné houby václavky obecné.

* Kauri Mikkola: Létající pavouci. Z finštiny přeložil Ing. Václav Chvátal. Pavouci létající na pavučinách.

* Teorie grafů. Autor: Milan Kunz. Osobní úvod. Sedm mostů v Královci a Leonhard Euler. Incidenční matice a grafy.

* Třicetiletá válka, 2. Autor: Štěpán Čadek. Část 4.: 30 let zmaru v jednotlivých etapách marného válčení. Mocenská šachovnice. České stavovské povstání a pobělohorské časy. Falcko - nizozemské období. Dánské období. Švédské období. Švédsko - francouzské období. Dodatky. Bilance. Význam Třicetileté války.

* Světová zdravotnická organizace Spojených národů. Zpracoval: Jiří Svršek. Hlavní funkce Světové zdravotnické organizace. Lidské zdraví. Úspěchy Světové zdravotnické organizace v boji s nakažlivými nemocemi. Sjednocení postupů proti chronickým onemocněním. Projekty Světové zdravotnické organizace. Dopad životního prostředí na lidské zdraví. Kontrola zdrojů ionizujícího radioaktivního záření a monitorování rozvoje genetického inženýrství v laboratořích. Výzkum tropických onemocnění. Zdravotnické standardy. Vědecký a etický význam Světové zdravotnické organizace. Spolupráce s ostatními organizacemi Spojených národů a s mezivládními a nevládními organizacemi. Cíle a funkce Světové zdravotnické organizace. Struktura Světové zdravotnické organizace. Některá fakta z historie. Zdraví pro všechny.

* Katastrofy, 3. Zpracoval: Jiří Svršek. Orkány a tornána: Tropické cyklóny, Tornáda a jiné větrné víry, Prachové bouře, Tornáda na území České republiky. Smrtící biologie: neznámé mikroorganismy, historie epidemií a pandemií, legionářská nemoc, syndrom získaného selhání imunity AIDS. Katastrofy přicházející z kosmu: Asteroidy a komety (následky dopadu obřího asteroidu, mýtus o planetce Nimiru, scénář soudného dne, mezinárodní program Near-Earth Object Detection Workshop), Falešný poplach, Jiné kosmické příčiny vymírání (erupce blízké supernovy), Záblesky gama záření.

* Série článků z "Physics News Update". Zpracoval: Jiří Svršek. Zpomalení světla. Plně optická jaderná magnetická rezonance. Kandidát na částici temné hmoty. Ultrafialový laser v DESY. Sněhové vločky v pekelných podmínkách. Maximálně náhodné stlačení. Vysoce optimalizovaná tolerance. Šestnáct po sobě jdoucích měsíců s vyšší globální teplotou. Anamorfní obrazy. Atmosférické infrazvuky.


05/2000

* Seppo Vuolanto: Změna šatu.  Z finštiny přeložil Ing. Václav Chvátal.  Změna zbarvení bělokura rousného [Lagopus lagopus] dvakrát ročně.

* Seppo Vuokko: Nejtlustější jeřáby.  Z finštiny přeložil Ing. Václav Chvátal. Tloušťka kmenů a výška vícekmenných a jednokmenných finských jeřábů.

* Seppo Vuokko: Člověk nevidí rozdíl mezi samcem a samicí sýkory modřinky. Z finštiny přeložil Ing. Václav Chvátal. Rozdíl v opeření na temeni hlavy samců a samic sýkor viditelný v ultrafialovém spektru.

* O kůrovce nejde, jde pouze o všechno!  Autor: Molmír Vlašín. Převzato z časopisu ochránců přírody VERONICA. Reakce na články "Obhájce kůrovce - ztroskotanci a samozvanci?" a "Kůrovec na Šumave a revoltující mládí" (Natura 12/1999). Národní parky jako ochrana větších území, kde mohou nerušeně probíhat přírodní procesy. Zcela nesprávný přístup k udržování Šumavského národního parku. Problém kůrovce jen vyvrcholením sporu. Prodej dřeva finančně zajišťuje provoz parku.

* Ultralehký katamaran Easy Sail.  Autor: Jan Eisenmann. Převzato z Nové vodní revue Dobrá Voda. Martin Ducháč u zrodu ultralehké dvoutrupové plachetnice, na níž v dubnu 2000 dva odvážní muži přepluli Atlantický oceán.

* Teorie masové komunikace - FILM.  Autorka: Michaela Klečková. Historie filmu: divadla pohyblivých stínů ve starověkém Řecku, panoramata, dioramata, laterny magiky v 19. století. Vynález kinetografu (první filmové kamery) a kinetoskopu (prvního promítacího přístroje). První hraný film bratří Lumiérů, první stálé kino, němé filmy a mluvený film. Film v Hitlerovském Německu. Poválečný film, Hollywoodská krize a filmy nízké kvality s vysokým ziskem. "Filmoví fakani". - Druhy filmů: Akční a dobrodružný film. Komedie. Kostýmní drama a melodrama, "ženské filmy". Kriminální film. Horor. Muzikál. Vědecko-fantastický film. Válečný film. Western. - Návštěvnost kin: Pokles návštěvnosti. Složení diváků. Úspěšnost filmů.

* Dopustila se aliance NATO v bývalé Jugoslávii válečných zločinů?  Zpracoval: Jiří Svršek.  Stručná historie ohniska napětí v bývalé Jugoslávii. Jurisdikce Mezinárodního soudního tribunálu. Nezákonnost leteckých útoků NATO na území Jugoslávie? Některá fakta: Rozsáhlé škody na civilním majetku, smrt civilistů, útok na osobní vlak, útok na kolonu civilních vozidel, bombardování srbského rozhlasu a televize, útok na civilní autobus, zničení některých továren a průmyslových zařízení, zničení a poškození zdravotnických zařízení, ničení silničních a železničních mostů, použití "cluster bombs" a vznik minových polí, náboje s ochuzeným uranem 238, zničení chemického komplexu v Pancevu a ekologická katastrofa, poškození významných historických a náboženských památek, poškození a zničení budov základních, středních a vysokých škol.

* Katastrofy, 4. Zpracoval: Jiří Svršek. Ekologické katastrofy. Živočišní a rostlinní škůdci. Vetřelci z rostlinné a živočišné říše. Likvidace lesů. Změny globálního klimatu. Eroze půdy. Chemie, chemizace, radionuklidy: Chemický boj proti škůdcům, havárie chemických továren, chemická válka ve Vietnamu, jedovaté odpady, choroby způsobené jedovatými látkami, mrtvé řeky a hynoucí jezera, havárie ropných tankerů, imise v ovzduší, kyselé deště a smog, radioaktivní zamoření.

* Série článků z "Physics News Update". Zpracoval: Jiří Svršek.  První "levostranný" materiál. Nové neinvazivní metody odhalování počátečních stádií rakoviny. Divadelní představení o kvantové mechanice. Elektrický obvod simuluje fluktuce kursu dolaru k jenu. Sluneční skvrny na odvrácené straně Slunce. Nejvýkonnější mikroskop TEM. Uchovávání tvrdého rentgenova záření v krystalovém rezonátoru. Nejdelší ohon komety objevený ve 20. století. Tsunami na jezeře Tahoe.


06/2000

* Představujeme... časopis Integrace. Časopis Integrace o problematice evropské integrace a otázkách vstupu České republiky do Evropské unie.

* Sojčí pírko. Autor: Jiří Svršek. Úvaha o hledání, darech a darování.

* Kdo je lýkožrout smrkový? Autor: Radomír Mrkva. Převzato z časopisu ochránců přírody VERONICA. Lesníci a jejich poznání v praxi. Kdo je lýkožrout smrkový. Přirozený výběr nebo kalamita? Problémy smrkových monokultur. Podmínky pro lýkožrouta. Obrana a rozpad lesa. Uhynulý les. Přirozené lesy chybí i na Šumavě.

* Situace v NP Šumava. Autor: Vladimír Zatloukal. Převzato z časopisu ochránců přírody VERONICA. Volba managementu národního parku. Bezzásahový režim a aktivní management. Národní park jako politický akt s ekonomickými dopady. Kritéria IUCN při posuzování národních parků.

* Hledači pokladů. Autor: Jan Eisenmann. Převzato z Nové vodní revue Dobrá Voda. Mezinárodní závody hledačů pokladů v Tachově. Vyprávění Františka Soukupa o potápění a hledání pokladů. Tachovský festival potápěčských filmů a fotografií PAF.

* Enumerace grafů. Autor: Milan Kunz. Problém sčítání různých objektů a grafů. Praktické problémy chemie a teorie grafů. Některé příklady enumerace grafů.

* Alternativní deismus založený na antropickém principu. Zpracoval: Jiří Svršek. Deismus jako princip vědeckého odvození existence Boha a jako jedna z cest k přijetí víry prostřednictvím rozumu. Frank Tipler a jeho kniha "Fyzika nesmrtelnosti". Holosofie. Vstání z mrtvých v uzavřeném vesmíru a bod Omega. Vnitřně slabá místa Tiplerových úvah. Falešná hra s fázovými trajektoriemi. Tepelná smrt vesmíru. Freeman J. Dyson a model otevřeného vesmíru. Když nevíš, použij antropický princip. Podivná interpretace kvantové mechaniky Hugha Everetta III.

* Antihmota a antigravitace. Podle článku Johna G. Cramera zpracoval: Jiří Svršek. Gravitační zákon a princip ekvivalence. Záporná gravitační hmotnost a antigravitace jako "pátá" interakce. Domněnka záporné hmotnosti antičástic neprokázána.

* Evoluce buněčných organel. Zpracoval: Jiří Svršek. Nikoliv evoluce nebo stvoření, ale jak evoluce probíhala. Neodarwinistická hypotéza. Vznik buněčných organel. Lynn Margulisová a hybná síla evoluce. Buňky jako splynutí čtyř druhů bakterií.

* Katastrofy, 5. Zpracoval: Jiří Svršek. Katastrofy zaviněné člověkem. Omezené zdroje energií. Katastrofy ve městech. Dopravní nehody. Jednání lidi při katastrofách. Války (Důsledky bombardování, Důsledky současných příprav na možnou válku, Dlouhodobé důsledky válečného konfliktu. Jaderná apokalypsa).

* Série článků z "Physics News Update". Zpracoval: Jiří Svršek. Kvantová kryptografie. Dosud nejlepší mapa kosmického mikrovlnného pozadí. Kvantové teplo. Nejlepší měření gravitační konstanty. Magnetická pole ve vesmíru. Gravitace změřena v submilimetrovém měřítku. Rychlost světla nezávisí na rychlosti zdroje. Jevy při srážce hmoty s antihmotou. Měření síly velikosti femtoNewtonů v molekulách DNA.


07/2000

* Vypnuli mě!  Autor: Jiří Svršek.  Nejsme příliš nafoukaní na svůj vědecký popis světa?

* Juho Rahkonen: život uvnit kamene.. Z finštiny přeložil Ing. Václav Chvátal.  Tisíce jeskyní ve Finsku a živočichové v nich. Část netopýrů v jeskyních. Záhada lalokokřídleců. V jeskyni je třeba spokojit se s málem.

* Hrozí nám zásah balistickou raketou? Autor: Jiří Payne. Zbraně hromadného ničení jsou stále dostupnější. Postoj NATO k šíření jaderných, biologických a chemických zbraní. Vojenská strategie České republiky. Možnosti a opatření zabraňující šíření nebezpečných zbraní a technologií. Bezpečnostní situace na Blízkém východě. Zlotřilé státy a jejich technické vybavení. Současná bezpečnostní rizika pro Českou republiku. Možnosti protiraketové obrany. Důsledky proliferace. Argumenty odpůrců a zastánců rozmístění národní protiraketové obrany a zásadní otázky.

* Vyrovnání s minulostí.  Podle článků ve zpravodaji KPV zpracoval: Jiří Svršek.  Utrpení dětí komunistům nepohodlných rodičů. Postih zločinců komunistického režimu vázne. Otevřený dopis politické komise KPV ústavním činitelům. Nutnost potrestání zločinů. Živé svědomí společnosti. Naši vinu za komunistický teror nemůžeme odčinit, ale můžeme zabránit jeho opakování v nových formách.

* Invaze Spojenců v Normandii. Zpracoval: Jiří Svršek.  Situace wehrmachtu na západní frontě před vyloděním Spojenců. Německé vrchní velení podlehlo klamné propagandě a přecenilo spojenecké síly. Zásadní chyby v tankové obraně. Špatné počasí ohrozilo celou operaci. Dwight Eisenhower nebyl plně přesvědčen o úspěchu. Od britských břehů vyplulo největší seskupení válečných lodí v dějinách lidstva. Den D - 6. června 1944. Německé vrchní velení zaspalo invazi. Kritická situace Spojenců na pláži Omaha. Krvavý útes Pointe du Hoc. 325. divize mylně informovala své velení o odražení Spojenců. 10. června 1944 vytvořeno pevné spojenecké předmostí. Neschopnost německého ponorkového loďstva a námořnictva. Německé těžkosti s dopravou a se zásobováním. Ernst Rommel podal zprávu o drtivé převaze spojeneckého letectva. Přesun strategických rezerv německého vrchního velení branné moci. Očekávání druhého vylodění. Rommel odmítal atentát na Hitlera, ale byl nakloněn jeho zatčení. Vůdce trval na nezbytnosti obrany a sliboval nové zbraně. Příkladná dvouměsíční bitva wehrmachtu v Normandii. Němcům vyhovoval opatrný a metodický způsob boje. Úspěšná německá defenzíva vyčerpala zálohy wehrmachtu. Rommel se připojil ke spiknutí.

* Katastrofy, 6.  Zpracoval: Jiří Svršek. Lidstvo na konci své existence? Varování světových vědců určené lidstvu. Globální problémy lidstva (Růst počtu obyvatel. Nezaměstnanost. Suroviny a odpady. Zadluženost. Energie. Rostlinné a živočišné druhy. Půdní fond. Ovzduší a podnebí. Doprava. Voda.) Dopis z roku 2300. Smidakovy principy o lidské zodpovědnosti za osud Země (Princip Moci a odpovědnosti. Princip Akce a re-akce. Spojitost obou principů. "Metus" - pozitivní strach. "Ignotum" - Neznámo.) Závěrem.

* Série článků z "Physics News Update".  Zpracoval: Jiří Svršek. Laserové ochlazování koherentním rozptylem. Magnetická pole uvnitř supravodičů. Mikroskopické lasery. Volně rotující magnetické částice. Atomové mikročipy. Atmosférické gama paprsky. První globální snímek plasmosféry Země. Přenos genů a léčiv ultrazvukem aktivovanými bublinami. Kovové deuterium. Izotopy v medicíně nemusí být radioaktivní. Jupiterův měsíc Io pod dohledem..Relativistický urychlovač těžkých iontů v Brookhavenu. Hledání nepatrných štěrbin pomocí zvuku.


08/2000

* Modří pidižvíci vědecky neexistují. Autor: Jiří Svršek. Jak je to s vědeckým výkladem světa.

* Životní prostředí na konci tisíciletí. Autor: Tomáš Růžička. Převzato z časopisu ochránců přírody VERONICA. Zpráva o stavu světa na konci tisíciletí vydané Programem OSN pro životní prostředí. Řešení globálních problémů. Získávání a zpracování dat o životním prostředí. Úkoly nevládních organizací.

* Mapování lidského genomu dokončeno. Zpracoval: Jiří Svršek. Dokončení mapování lidského genomu 26. června 2000. Principy genového mapování. Společnost Celerra Genomics a její metody mapování lidského genomu. Projekt lidského genomu a jeho cíle. Důsledky výzkumu lidského genomu ve vědě a společnosti. Historie projektu lidského genomu. Obavy z výsledků výzkumu lidského genomu. Etické, právní a sociální otázky.

* Židovská tématika v poválečné literatuře. Autorka: Michaela Klečková. Židé a protektorát (Život s hvězdou. Pan Theodor Mundstock.) Osobní zkušenost (Arnošt Lustig). Láska a válka (Jan Otčenášek. Jiří Škvorecký. Romeo, Julie a tma. Sedmiramenný svícen.). Žid v emigraci (Egon Hostovský. Úkryt.). Ota Pavel (Smrt krásných srnců. Jak jsem potkal ryby.). Normalizace. Američtí autoři (Leon Uris: Exodus I.-V. Chaim Potok: Vyvolení.) Erich Segal.

* Vnitřní struktura kvarků. Podle článku Johna G. Cramera zpracoval: Jiří Svršek. Unitární teorie hmotových částic a silových interakcí. Globální a lokální symetrie. Koncepce unitárních kalibračních teorií. Standardní model teorie elementárních částic a kvarky. Vnitřní struktura kvarků. Preonové modely a hmotnostní paradox. Možné řešení hmotnostního paraxoxu.

* Představy prostoru, času a vědomí ve starověké Indii. Podle článku Subhashe Kaka zpracoval: Jiří Svršek. Základy starověké indické fyziky a metafyziky. Védská a Puranská kosmologie. Yoga-Vasistha (čas, prostor, hmota, zážitek, mysl, komplementarita, vědomí). Model poznání v knize Yoga-Vasistha. Další starověké indické texty.

* Série článků z "Physics News Update".  Zpracoval: Jiří Svršek. Lokomotiva v atomovém měřítku. Optická mikroskopie s nanoskopickým rozlišením. Vesmírný teleskop nové generace NGST. Deuterium v jádru Mléčné dráhy. Následující fáze Projektu lidského genomu. Marťanské kanály.


09/2000

* Tapani Veistola: Vznikají městské národní parky. Z finštiny přeložil náš finský dopisovatel Ing. Václav Chvátal. Městské národní parky chrání před zastavěním rozsáhlá území, bohatá na přírodní a kulturní hodnoty.

* Timo Leponiemi: Magnetická bouře zažehla polární záři. Z finštiny přeložil náš finský dopisovatel Ing. Václav Chvátal. Nejkrásnější polární záře desetiletí způsobená sluneční erupcí. Slunce v nejaktivnější fázi jedenáctiletého cyklu.

* Počítače z Loretánského náměstí. Autor: Petr Vysoký. Převzato z přírodovědeckého časopisu České akademie věd Vesmír. Nemilý fakt o historii výpočetní techniky u nás. Tvůrce prvního samočiného počítače prof. Antonín Svoboda, jeho život a práce. Jediný Čech oceněný prestižním oceněním Naval Ordnance Development Award. Komunistická perzekuce významného vědce.

* Poznámky k "válečnému ničení životního prostředí". Autor: Jaroslav Surynek. Převzato z časopisu ochránců přírody VERONICA. Války jsou vedeny nejen proti vojenským silám a strategickým objektům, ale také proti životnímu prostředí. Ekologické škody způsobené leteckými útoky NATO na Jugoslávii. Válka ve Vietnamu a použití defoliantů. Válka v Perském zálivu a požáry ropných vrtů. Sdělovací prostředky by měly veřejnost seznamovat se škodami na životním prostředí a zdraví lidí.

* Kolik u nás žije druhů živočichů a co ovlivnilo jejich počet. Autor: Pavla Krejčová. Převzato z časopisu ochránců přírody VERONICA. Vliv klimatických změn na počet druhů živočichů. Antropogenní vlivy na ekosystémy. Introdukovaní (nově zavedení) živočichové. Vyhynulé druhy. Co víme o druhovém složení.

* Vlastní hodnoty a vlastní vektory matic. Autor: Milan Kunz. Technické a koncepční obtíže vlastních hodnot a vektorů matic. Permanent a determinant. Charakteristický polynomiál. Vlastní vektory. Roubování stromů a rekonstrukce charakteristického polynomiálu.

* Co je memetika. Zpracoval: Jiří Svršek. Mem jako "jednotka kulturní informace", která se přenáší mezi lidmi vzájemnou komunikací. Přenosy memů replikací, náhodné změny a mechanismu výběru na základě zdatnosti. Vnitřní vlastnosti memů. Vlastnosti prostředí, v němž se memy šíří.

* Inteligentní stroje a společnost Omron. Zpracoval: Jiří Svršek. Japonská společnost Omron, její optoelektronická laboratoř, mikromechanická laboratoř, laboratoř softwarového inženýrství a laboratoř komunikací a bezdrátových technologií. Technologie rozpoznávání informací pomocí fuzzy logiky. Hlasová interakce. Informační navigace. Identifikace obrazu slovním popisem. Podpora informačních služeb zdravotní péče. Robotická kočka Tama.

* John A. Gowan. Zpracoval: Jiří Svršek. John A. Gowan, autor rozporuplných článků o obecném systému jako sjednocujícího prvku v přírodě. Ústav pro tvořivé řešení problémů.

* Souvislost astrologických znamení s fyzikou, 1. Podle článku Johna A. Gowana zpracoval: Jiří Svršek. Velmistr pavědy. Analýza astrologických slunečních znamení. Prostoročasová část diagramu svatého Grálu: elektromagnetická a gravitační interakce (Střelec. Ryby. Komunikace. Lev. Beran. Rak. Štír.)

* Prach a alergie. Zpracoval: Jiří Svršek. Prach v zemské atmosféře. Prach v obytných a pracovních místnostech. Působení a účinky prachu na lidský organismus. Ochrana před znečištěním vzduchu.

* Série článků z "Physics News Update". Zpracoval: Jiří Svršek. Supravodivá součástka podobná tranzistoru. Radioterapie s modulovanou intenzitou. Časová kapsle od Archimeda. Nové hranice termodynamiky. Přímý důkaz tauonových neutrin. Nadsvětelné šíření světla. Dvourozměrné turbulentní toky. Detektor a čítač jednotlivých elektronů. Matematické simulace fyzikálních jevů. Odhalení struktury ribosomu. Elektricky napájený organický polovodičový laser. Zařízení produkující mesony a antimesony B.


10/2000

* Kauri Mikkola: Proč zmizela babočka kopřivová? Z finštiny přeložil náš finský dopisovatel Ing. Václav Chvátal. V létě 1998 a 1999 vymizela babočka kopřivová z rozsáhlých oblastí na jihu Finska z důvodu nepříznivých povětrnostních podmínek a stavu parazitů.

* Čím se zabývají ekologické organizace. Autor: Antonín Slejška. Převzato z vědecké sekce deníku Neviditelný pes. Zkreslený názor veřejnosti o činnosti nevládních ekologických organizací. Ekotábor pořádaný Spoločnosťou priatelov Zeme (SPZ) v Turni nad Bodvou. Problémy s tříděním bioodpadu a práce na černých skládkách.

* Vznik FBI. Zpracoval: Roman Bartoš. Vznik Federálního úřadu vyšetřování FBI a jeho historie. Skromné počáteční období a první významné kroky. Období "bez zákonnosti" v letech 1921 až 1933. Obtížná 30. léta 20. století.

* Ústřední zpravodajská služba CIA. Zpracoval: Jiří Svršek. Vznik CIA v roce 1947 a hlavní úkoly při zajišťování národní bezpečnosti Spojených států. Nové úkoly po pádu komunistického bloku ve východní a střední Evropě. Organizace CIA. Veřejně publikované materiály.

* Pokusy na zvířatech z vědeckého hlediska. Autor: Jaroslav Surynek. Převzato z časopisu ochránců přírody VERONICA. Současný postoj veřejnosti k pokusům na zvířatech. Oprávněnost pokusů na zvířatech. Činnost vědeckých pracovišť. Význam pokusů na zvířatech. Contergan story. Organizace na ochranu zvířat a jejich aktivity. Alternativní metody pokusů.

* Fyzikální paradoxy, komunikace nadsvětelnou rychlostí a jeden omyl ve vědě. Podle článku Johna G. Cramera zpracoval: Jiří Svršek. Fyzikální paradoxy v historii vědy. EPR paradox a kvantová teleportace. Kalkatský paradox - omyl ve vědě. Jaká je kvantová mechanika?

* Souvislost astrologických znamení s fyzikou, 2. Podle článku Johna A. Gowana zpracoval: Jiří Svršek. Částicová část diagramu svatého Grálu: silná a slabá jaderná interakce. (Úvodem. Panna. Propojení ruky, oka a mozku. Blíženci. Váhy. Kozoroh. Fyzika Kozoroha. Býk. Fyzika Býka. Vodnář a původ života.)

* Alzheimerova choroba. Zpracoval: Jiří Svršek. Progresivní degenerativní onemocnění mozku. Alois Alzheimer. Možné příčiny onemocnění. Organizace ADRDA a její činnost.

* Tuberkulóza. Zpracoval: Jiří Svršek. Tuberkulóza jako příčina úmrtí asi tří miliónů lidí ročně. Baktérie Mycobacterium tuberculosis. Fáze onemocnění. Symptomy tuberkulózy. Šíření tuberkulózy. Léčení tuberkulózy. Informace v síti Internet.

* Série článků z "Physics News Update".  Zpracoval: Jiří Svršek. Ovladatelné femtosekundové pulsy. Atomární dusík. Nové zobrazovací jednotky. Rubidiové hodiny. Synchronizace hodin použitím kvantově vázaných částic. Jaderná energie použitá pro excitaci atomu. Kombinace paprsků světla. Krystal začíná růst plošně. Ženy ve fyzice. Může se elektron rozdělit na menší části? První plně polymerní integrované obvody s vysokým výkonem. Náznaky existence Higgsova bosonu. Experiment shlukování planetesimály. Trilobitové molekuly.


11/2000

* Představujeme... Periodickou tabulku prvků. Jan Straka je autorem WWW stránek s Mendělejevovou periodickou tabulkou chemických prvků.

* Inverzní matice. Autor: Milan Kunz. Moebiusova inverze. Inverzní funkce. Matice cest. Vyvrácení matic z kořenů. Závěrečné poznámky o pseudoinverzních maticích.

* Vesmír jako hologram. Překlad: Jiří Svršek, komentář: Luboš Motl. Alain Aspect a jeho experiment. Korelace částic na velké vzdálenosti. Holografická hypotéza Davida Bohma. Karl Harry Pribram a jeho holografický model mozku. Hugo Zucarelli a jeho holografický model v akustice. Spekulativní spojené Bohmovy a Pribramovy hypotézy. Grofovy výzkumy halucinací psychicky nemocných lidí. Holografické paradigma. Mystifikace o experimentech Alaina Aspecta a potvrzení kvantové mechaniky. Korelace fyzikálních jevů. EPR experiment. Vyvrácení Bohmovy teorie skrytých proměnných. Kvantová gravitace a smysl holografického paradigmatu ve fyzice. Spekulativní spojení Bohmovy chybné hypotézy a Pribramových úvah.

* CERN jako mimoškolní zdroj vědeckého vzdělávání. Podle článku Johna Ellise zpracoval: Jiří Svršek. Vznik Evropské rady pro jaderný výzkum a činnost výzkumných středisek CERN dnes. Vzdělávací programy CERN pro mládež. Podpora vědecké gramotnosti široké veřejnosti. Muzeum CERN "Microcosm". Široká spolupráce s jinými vědeckými organizacemi. Webcasting a divadelní představení.

* Logické a "logické" argumenty. Zpracoval: Jiří Svršek. Smysl argumentace a její metody. Propaganda a klamavá argumentace. Joseph Goebbels a Adolf Hitler. Základní pravidla (Logické výroky a fáze argumentace. Deduktivní a induktivní argumentace. Rozpoznání argumentů. Implikace v detailu.) Mylné závěry (Argumentum ad Baculum, důraz na sílu. Argumentum ad Hominem. Argumentum ad Ignorantiam. Argumentum ad Misericordiam. Argumentum ad Populum. Argumentum ad Numerum. Argumentum ad Verecundiam. Chybný závěr ve specifickém případě. Ukvapené zobecnění. Dicto Simpliciter. Non Causa Pro Causa. Post Hoc Ergo Propter Hoc. Cum Hoc Ergo Propter Hoc. Petitio Principii. Circulus In Demonstrando. Komplexní otázka. Ignorantio Elenchi. Dvojsmyslnost. Dvojznačnost. Akcent. Kompozice. Dělení. Nakloněná rovina. "A je založeno na B". Potvrzení předpokladu. Popření předchozího. Obrácení implikace. Argumentum ad Antiquitatem. Argumentum ad Novitatem. Argumentum ad Crumenam. Argumentum ad Lazarum. Argumentum ad Nauseam. Černá nebo bílá. Plurium Interrogationum. Non Sequitur. Ošidná stopa. Konkretizování. Posunutí váhy důkazu. Slaměný panák. Rozšířená analogie. Vy také. Audiatur et Altera Pors. Ad Hoc. Argumentum ad Logicam.)

* Série článků z "Physics News Update".  Zpracoval: Jiří Svršek. Nekvantové magnetické svazky uvnitř supravodičů. Chemie jednotlivých molekul. Kvantově vázané fotony obcházející difrakční mez. Deset let Physics News Update. První výsledky ze srážkového urychlovače relativistických těžkých iontů RHIC. Mohou srážkové experimenty vést ke katastrofě? Pozorování přímých fotonů ze srážek těžkých iontů. Spojení vlnových a částicových aspektů světla. Nobelova cena za fyziku v roce 2000. Kvantové testy v nejsilnějších elektrických polích. Semi-supravodivost. Nobelova cena za chemii v roce 2000. Nobelova cena za medicínu v roce 2000.


12/2000

* Nadace pro transplantace kostní dřeně. Český národní registr dárců dřeně.  Podle materiálů Nadace zpracoval: Jiří Svršek.  Onemocnění kostní dřeně a její transplantace. Nadace pro transplantace kostní dřeně v Plzni a její základní náplň. Finanční příspěvky.  Český národní registr dárců dřeně. Vznik registrů dárců kostní dřeně ve světě. Mezinárodní spolupráce. Kdo může darovat kostní dřeň. Postup darování kostní dřeně. Výsledky transplantací.

* Science & Environmental Policy Project.  Zpracoval: Jiří Svršek.  Projekt vědy a politiky životního prostředí a jeho význam. Kdo nese hlavní tíhu ochrany životního prostředí? Zneužití zprávy Mezivládního panelu o změnách klimatu při Organizaci spojených národů pro politické cíle. Jsou zprávy o ohrožení životního prostředí temným spiknutím mezi novináři a politiky?  Zakladatel a prezident Projektu vědy a politiky životního prosttředí S. Fred Singer.  Důsledky znečištění jsou větší v méně rozvojových zemích. Dosud největší ozónová díra. Slunce a globální oteplování. Evropská konference "Sluneční cyklus a klima Země".

* Alfred Nobel.  Zpracoval: Jiří Svršek. Pohnutý život vynálezce dynamitu. Úspěchy a neúspěchy Immanuela Nobela ve Švédsku a v Rusku. Jak využít nitroglycerin jako technickou třaskavinu? Vynález dynamitu. Nobel vášnivým vědcem a dravým podnikatelem. Další patenty Alfreda Nobela. Nobel a hraběnka Bertha Kinsky (von Suttner). Nobelova závěť a vznik Nobelovy ceny.

* Nobelovo zdraví a jeho zájem o medicínu.  Zpracoval: Jiří Svršek.  Alfred Nobel a jeho zdravotní problémy. Nobelův vědecký zájem o fyziologii a medicínu. Alfred Nobel a Královský lékařsko- chirurgický institut.

* Nobelova cena.  Zpracoval: Jiří Svršek.  Každý rok 10. prosince jsou udělovány Nobelovy ceny za fyziku, chemii, medicínu a fyziologii, literaturu a mír. Umělecký návrh diplomů Nobelovy ceny. - Statut Nobelovy nadace.

* Historická role žen ve vědě.  Podle článku Giny Hamiltonové zpracoval: Jiří Svršek.  Objevitelská nebo interpretační role? Role žen v historii klasické vědy (Pythagorova manželka Theano, Arete z Cyrene, Aristotelův názor, že "žena je deformovaný muž", astronomka, matematička a poslední správce alexandrijské knihovny Hypatia. Role žen v křesťanském vědeckém období (jeptišky a svobodné umění, Hildegarda z Bingenu, představená kláštera Herrad. Role žen během vědecké revoluce (podíl žen na kopernikovské revoluci, Sophie Brahe, Maria Kirsch. Pařížská observatoř (Mme Lepaute, Marie-Jeanne du Lalande. Caroline Herschel. Mary Fairfax Somerville. Ženy na Harvardské univerzitě (Williamina Fleming, Annie Jump Cannon, Henrietta Swan Leavitt). Emmy Amalie Noether. Historie velkého objevu. Karen Keskulla Uhlenbeck. Objevitelská a interpretační role žen ve vědě.

* Série článků z "Physics News Update".  Zpracoval: Jiří Svršek. Plasmové čočky pro paprsky částic s energií GeV. Srdeční rytmus během spánkové fáze REM. Stolní zdroj positronů. Neuronový šum může pomoci regulovat krevní tlak. Zvukové vlny obíhají kolem koule. Nejmenší kalorimetr na světě. Výkonnější a rychlejší stolní laserové urychlovače. Bouře v tajfunu. Modely celulárních automatů v biologii.

poslední úprava: 13. 11. 2000