Problém slunečních neutrin
zpracoval: Jiří Svršek

Jaderné reakce ve slunečním jádru vytvářejí mohutný proud neutrin. Tato neutrina lze na Zemi detekovat prostřednictvím obrovských podzemních detektorů. Měření toku neutrin by mělo souhlasit s teoretickými výpočty, které jsou založeny na základě teoretických představ o Slunci a na základě standardního modelu fyziky částic. Tok slunečních neutrin však dosahuje zhruba poloviny očekávaného toku podle teorie. Tento rozpor je jádrem problému slunečních neutrin, který se podařilo před několika lety úspěšně vyřešit.

článek ve formátu PDF (Adobe Acrobat Reader): [F1]