Starověká astrologie jako základ vědy a pseudovědy
podle článku Enna Kasaka
zpracoval: Jiří Svršek

Nejstarší historie astrologie je těsně spojena s historii astronomie. Historii astronomie by sice bylo možno studovat odděleně od astrologie, avšak závěry by byly jednostranné a přehlížely by některé zásadní skutečnosti. Historie starověké astronomie je tedy současně historii astrologie, jejíž přínos k historii vědy byl často podceňován. Tato situace se začala měnit teprve od 90. let 20. století. Řada akademických publikací již tvrdí, že kromě starověké filozofie, matematiky a astronomie měla pro rozvoj lidského myšlení důležitý význam také astrologie.

článek ve formátu pdf (Adobe Acrobat Reader): [F1]

Odkazy a literatura:

[X1] Enn Kasak: Ancient astrology as a common root for science and pseudoscience. Folklore Vol. 15. Tartu 2000. ISSN: 1406-0957. Editors: Mare Koiva and Andres Kuperjanov. Published by the Folk Belief and Media Group of ELM.