Výjimečná Země
podle článku Johna G. Cramera
zpracoval: Jiří Svršek

Řada autorů science-fiction, jako David Brin, Larry Niven a Paul Anderson, se domnívá, že naše Galaxie je obydlena mnoha inteligentními mimozemskými druhy, které mohou vzájemně spolupracovat, soutěžit nebo možná mezi sebou bojovat. Na druhé straně Isaac Asimov ve své sérii "Nadace" předpokládá, že lidstvo se bude rozšiřovat do neobydlené Galaxie, aniž by se setkalo s inteligentním životem.

Geolog Peter Ward a astronom Don Brownlee z Washingonské univerzity napsali v roce 2000 knihu "Rare Earth: Why Complex Life is Uncommon in the Universe", v níž tvrdí, že naše Galaxie obsahuje planety nehostinné pro život, protože obíhají kolem hvězd, které jsou příliš horké, příliš chladné, příliš nestabilní nebo existující po příliš krátkou dobu k tomu, aby na nich mohl vzniknout složitý život. Autoři tvrdí, že zatímco bakteriální život může být ve vesmíru poměrně běžný, složité mnohobuněčné a živočišné formy života musí být vzácné a inteligentní život velmi výjimečný.

článek ve formátu PDF: [F1]