Arthritida
zpracoval: Jiří Svršek

Uvádí se, že více než 43 miliónů Američanů trpí některou formou arthritidy. Arthritidou se obvykle souhrnně označuje asi sto kloubních onemocnění, která způsobují bolestivost, ztuhlost a otoky v kloubním spojení kostí a v okolních tkáních. Arthritida obvykle poškozuje chrupavky a tkáň v kloubech, avšak může postihnout také svaly, šlachy, vazivo a některé vnitřní orgány. Dvě z nejběžnějších forem arthritidy jsou osteoarthritida, která postihuje asi 16 miliónů Američanů, a revmatická arthritida, která postihuje asi 2,1 miliónů Američanů. Mezi další typy arthritidy například patří například dna (pakostnice), která je způsobena uvolňováním kyseliny močové z ledvin do krve a jejím ukládáním ve formě krystalků do kloubů, juvenilní arthritida, psoriatická arthritida spojená s otoky kloubů a s kožními záněty.

V normálním kloubu svaly a šlachy spojují kosti a umožňují jejich pohyb. Synoviální membrána uvnitř kloubního pouzdra uvolňuje vazkou tekutinu, která vyplňuje kloubní prostor mezi kostmi a slouží mimo jiné jako mazadlo. Pružné chrupavky, které pokrývají konce kostí, tlumí nárazy a zabraňují vzájemnému tření konců kostí při pohybu člověka.

V případě osteoarthritidy jsou chrupavky porušeny a mezi kostmi dochází ke vzájemnému tření. Kloub ztrácí svůj tvar a uspořádání, kosti se na svých koncích zesilují a vytvářejí výběžky a kostní srůsty. V kloubním pouzdru se také nacházejí volné malé úlomky kostí a chrupavek.

V případě revmatické arthritidy dochází k zánětům a zesílení synoviální membrány, jehož důsledkem je otok celého kloubu. Zánět kloubu poškozuje kosti a chrupavky, které jsou postupně rozrušovány enzymy uvolňovanými ze zánětlivých buněk. K tomu dochází v důsledku obrany imunitního systému, který napadá vlastní tkáň. Kloub ztrácí svůj tvar a uspořádání a prostor uvnitř kloubu se zmenšuje.

Pokud dochází k patologickým změnám uvnitř kloubu, svaly a šlachy spojující kosti uvnitř kloubu se zeslabují kvůli snížené pohyblivosti a bolestivosti. Konečným důsledkem je naprostá ztráta pohyblivosti pacienta.

Příznaky arthritidy

Příznaky se značně liší podle typu arthritidy a často jsou individuální. Ve většině případů jsou postiženy kolenní, prstní, zápěstní, kyčelní a loketní klouby a klouby kotníků. Tyto klouby jsou ztuhlé, oteklé, přecitlivělé a bolestivé. Bolesti jsou zpočátku největší ráno nebo se během dne zhoršují. Často se objevuje únava a vyčerpání, která obvykle souvisí s nespavostí kvůli bolestem. Při revmatické arthritidě je bolest pociťována hluboko pod kůží. Juvenilní arthritida je provázena horečkami, vyrážkami na kůži a někdy také anémií. Některé typy arthritidy postupně postihují celý organismus, jiné se soustřeďují pouze na určité klouby. Příznaky mohou být také cyklické, kdy procházejí aktivními fázemi zhoršování nebo opakovaného výskytu po dočasném ustoupení potíží. Tyto chronické bolesti mohou být střední až velmi závažné a mohou přetrvávat po zbytek života.

Rizikové skupiny a příčiny arthritidy

Vědecké výzkumy prokázaly, že vznik arthritidy je podmíněn jednak genetickými faktory a jednak způsobem života. Důležitost těchto faktorů se pro různé typy arthritidy liší. Určité typy arthritidy převažují u žen, jako je revmatická arthritida, zatímco jiné převažují u mužů, jako je dna (pakostnice). Nástup příznaků onemocnění se může objevit již v mladém věku. Většina typů arthritidy se však objevuje u starší populace. Starší lidé trpí častěji arthritidou zejména kvůli oslabení šlach, svalů a kostí nebo po dřívějších úrazech a poškození kloubů v důsledku některých sportů, jako je horolezectví nebo fotbal. Také obezita zvětšuje tlak na klouby a může přispět k arthritidě. Často je arthritida přičítána genetickým faktorům, které jsou spouštěny určitými virovými infekcemi. Není přesně známo, jak výrazně se podílejí genetické faktory na vzniku arthritidy, avšak bylo již prokázáno, že potomci rodičů, kteří trpěli arthritidou, jsou tímto onemocněním více ohroženi. Odborníci tvrdí, že různé geny nebo jejich části, které dědíme od svých rodičů, mohou zvýšit naši náchylnost k onemocnění některým typem arthritidy. Například u řady lidí s revmatickou arthritidou byly objeveny geny HLA, které ovlivňují imunitní systém. Na druhé straně lidé, kteří tímto typem arthritidy netrpí, mohou být také nositeli genů HLA. Proto se odborníci domnívají, že arthritida je ovlivněna nebo způsobena kombinacemi některých genů.

Diagnostika arthritidy

Nejlepším způsobem, jak včas diagnostikovat arthritidu, je věnovat pozornost svému tělu. Pokud se objeví některé příznaky arthritidy, je vhodné navštívit lékaře. Různé formy arthritidy se určují na základě několika kritérií, která je schopen ověřit pouze lékař. Lékař je také schopen určit, zda pacient trpí jedním nebo více typy arthritidy současně. Nejdůležitější je však včasná a přesná diagnóza. Věnujte proto pozornost otokům kloubů, jejich ztuhlosti nebo bolestem, zejména pokud trvají více než dva týdny. Čím dříve je lékař schopen začít s vhodnou léčbou, tím menší poškození a bolesti kloubů arthritida způsobí.

Jak se léčí arthritida

Arthritidu nelze zcela vyléčit. Máme však několik možností, jak zmírnit její projevy a další vývoj. Pro léčbu se dnes používají dvě velké skupiny léčiv: nesteroidní protizánětlivé léky a následné léky. Nejprve se používají nesteroidní protizánětlivé léky, které jsou bezpečnější. Teprve tehdy, pokud tyto léky nejsou dostatečně účinné, se používají následné léky. Mezi nesteroidní protizánětlivé léky patří ibuprofen, aspirin a tzv. COX-2 inhibitory, jako je ve Spojených státech Vioxx a Celebrex. Mezi nejdůležitější následné léky patří methotrexát, dipenicilamin a další. Následné léky obvykle mají vedlejší účinky, které se u pacientů projevují různě. Proto jejich podávání musí být lékařem pečlivě sledováno. Vyžaduje se proto v pravidelných intervalech rozbor krevního séra, vyšetření moči a testy funkce jater. Podle některých odborníků léky skupiny COX- 2 inhibitorů mohou zvýšit riziko selhání srdce a ledvin, avšak dosud to nebylo dostatečně prokázáno. Některé následné léky mohou být u některého pacienta neúčinné a lékař musí zvolit jiný vhodný postup léčby. Další možností je chirurgický zákrok, který upraví nebo nahradí poškozený kloub (totální endoprotéza). Tento zákrok může zmírnit bolesti a zabránit dalšímu poškození kloubu, avšak je vhodný pouze u některých typů arthritidy. Například pokud osteoarthritida již vážně poškodila kost a kloub, je chirurgický zákrok nutný. Naopak chirurgický zákrok bývá méně účinný u revmatické arthritidy, kdy se záněty kloubu často objevují i po zákroku.

Někdy se doporučuje také doplňková léčba. Tato léčba sama o sobě arthritidu nevyléčí, avšak ve spojení s tradiční léčbou může celkový zdravotní stav pacienta výrazně zlepšit.

Akupunktura spočívá v používání tenkých bezbolestných jehel, které se vpichují do určitých specifických míst na povrchu těla. Jejich účinkem je zmírnění bolestí, zabránění rozvoji dalších onemocnění a zlepšení zdravotního stavu. Někdy se používá také léčba teplem, tlakem (akupresura) a elektromagnetickou energií.

Pro zmírnění bolestí lze také využít masáží, které navíc mohou zvýšit pohyblivost kloubů, posílit svalstvo a snížit v krvi hladiny stresových hormonů.

Konečně se používá bylinářská léčba, kdy se používají části některých rostlin ve formě čajových nálevů, mastí nebo roztoků pro zmírnění bolestí a podporu celkového zdraví.

Alternativní léčba dosud není potvrzena vědeckým výzkumem. Proto je třeba zvážit možné vedlejší příznaky, které mohou vést ke zhoršení zdravotního stavu. Pacient by se proto měl vždy poradit se svým lékařem a plně dodržovat jeho standardní léčebné postupy.

Jak zmírnit příznaky arthritidy

Příznaky arthritidy lze zmírnit také následujícími postupy a doporučeními.

* Cvičení, zejména v teplé vodě.
Aktivní pohyb pomáhá udržet klouby pohyblivé a posiluje svaly a šlachy. Cvičení ve vodě zmírňuje namáhání a bolestivost již poškozených kloubů.

* Studené obklady a teplé koupele.
Teplá voda uvolňuje napětí svalů a pomáhá zklidnit bolestivé klouby. Studené obklady mohou zmírnit bolesti a zmenšit otoky zúžením krevních cév a omezením pronikání tekutiny z kloubního pouzdra do okolních tkání.

* Omezení tělesné váhy.
Omezení tělesné váhy kromě celkového zlepšení zdravotního stavu zmenšuje zatížení kolen a kyčlí. Nadměrná váha zvětšuje bolestivost kloubů bez ohledu na typ arthritidy.

* Ochrana kloubů.
Klouby je třeba chránit proti nadměrnému namáhání přenášením těžkých břemen nebo pěstováním extrémních sportů.

* Čas na odpočinek.
Pro zdravý život je velmi důležitý také odpočinek, jako je čtení oblíbených knih, poslouchání hudby, lehčí práce na zahradě, společné setkávání s přáteli, procházky v přírodě a mnoho dalších. Člověk se odpoutává od svých bolestí, udržuje zdravou mysl a pohybem zlepšuje svůj zdravotní stav.

* Lékařské možnosti.
Farmaceutický průmysl ve spojení s lékařským výzkumem objevuje neustále nové léky. Vždy je však třeba se poradit se svým lékařem před jejich použitím. Nové léky mohou mít nežádoucí účinky nebo naopak nemusí mít očekávané účinky a jejich použití je pouze ztrátou peněz. Pacient by v žádném případě neměl podléhat iluzím z reklam o všemocných a dokonalých preparátech.

Odkazy:

[X1] Arhtritis Fact Sheet. Arthritis Foundation. Local Pittsburgh branch: 332 Fifth Ave. Pittsburgh, PA 15222

[X2] Arthritis. Health information for public safety personnel. Wellness at Work. Massachusetts Department of Public Health.250 Washington Street Boston, MA 02108 Arthritis Foundation.