Bezbariérová linka důvěry na Internetu

Život se zdravotním postižením přináší mnoho otazníků. Otazníků v praktickém životě, otazníků zdravotních, ale také psychologických a duchovních. Pokud na ně hledáte odpovědi, otevřete si na internetu stránku www.internetporadna.cz. Naleznete server nenápadný svým názvem, ale velký svou nabídkou a především týmem lidí, kteří se na něm podílejí. Svou odbornou radu je zde připraveno poskytnout více než stopadesát odborníků – například lékařů, psychologů, právníků, sociálních pracovníků, a to zdarma.

Poradna nabízí své služby nejen lidem s tělesným, mentálním, sluchovým a zrakovým handicapem, ale i lidem, kteří prožívají psychické potíže, lidem v ohrožení drogovou závislostí, nebo těm, kteří hledají radu pro svůj duchovní život. InternetPoradna.cz je bezbariérovým webem plně otevřeným pro lidi s postižením i ostatní veřejnost a je uzpůsobená také pro zrakově postižené. Dotazy lze zadávat anonymně. Odpovědi jsou na stránkách uvedeny, aby případně mohli posloužit těm návštěvníkům stránek, kteří nemají vlastní dotaz. K nahlédnutí jsou také profesní profily jednotlivých odborníků. Stránky poradny nabízejí i jiné služby, jako jsou odborné články, diskuse návštěvníků, nabídka tématické literatury, rozhovory, ankety, inzerce.... Využít lze i e-linku důvěry.
Www.internetporadna.cz je provozována občanským sdružení Internetporadna.cz. Má již několikaletou tradici a její návštěvnost stále stoupá. Třeba pomůže i Vám.

Zdroj: Pavel Hušek, Internetporadna.cz


Jako každý jiný se i zdravotně postižení potýkají s krizovými situacemi, osobními a vztahovými problémy a potřebují se o nich s někým poradit, nebo se někomu svěřit. Někteří z nich vzhledem ke svému handicapu to nemohou učinit telefonicky, nebo jim prostě tento způsob příliš nevyhovuje. Právě pro tyto lidi je určena elektronická linka důvěry.

Člověk si na ní pod přezdívkou může chatovou formou povídat s pracovníkem Linky důvěry, svěřit se mu se svými těžkostmi nebo i probrat možná řešení své svízelné situace. Může E-linku i opakovaně navštěvovat a navázat s pracovníkem přesně tam, kde předtím skončili rozhovor. Žádné téma přitom pro tuto službu není tabu, stejně jako je neomezená věková skupina, pro kterou je E-linka určena.

Lidé se na elektronické lince důvěry otevírají v různých, nejčastěji vztahových otázkách. Trápí je problémy v komunikaci s partnerem nebo rodinou, často mají potíže se sebepřijetím. Jedním z častých témat je deprese, nevěra nebo i sebepoškozování,” tvrdí Pavel Veselský, odborný asistent projektu. “To, že jsou návštěvníci zcela anonymní a skryti i co se týká projevů emocí, jim umožňuje začít komunikovat i o velmi bolestném problému. To je často začátkem a první pevnou půdou pro jeho další reálné řešení,” řekl.

Celá InternetPoradna.cz, pod kterou E-linka běží, je bezbariérovým webem plně otevřeným pro lidi s postižením i ostatní veřejnost a je uzpůsobená také pro zrakově postižené. Navíc se na webu najdou i další zajímavé informace jako je možnost získání přímé rady od odborníků, již zodpovězené dotazy, ankety, inzerce, seznamy literatury... Na stránkách se nabízí také klasická diskuse s lidmi, kteří řeší podobné potíže nebo mají podobné zájmy.

E-linku důvěry provozuje Kappa Přerov společně s občanským sdružením InternetPoradna.cz, na adrese http://elinka.internetporadna.cz/ a je otevřena každý den cca 5 provozních hodin. “Tuto dobu bychom rádi brzy rozšířili i na delší časový úsek za den. Doufáme, že díky spolupráci s dalšími linkami důvěry se nám podaří pokrýt celých dvacet čtyři hodin,” vyjádřil se asistent. Takže pokud si myslíte, že by Vám tato služba mohla pomoci a máte přístup na Internet, můžete ji zdarma a zcela bez bariér využít. Pracovníci linky důvěry si s Vámi rádi popovídají.

Zdroj: Ivana Herzogová, koordinátorka