Strom života
podle článku [X1]
zpracoval: Jiří Svršek

Americká Národní vědecká nadace NSF (National Science Foundation) vypsala granty na objevení vzájemných souvislostí 1,75 miliónu druhů.

Jednou z nejhlubších a zároveň křesťanskými věřícími nejvíce napadaných myšlenek moderní vědy je názor britského přírodovědce Charlese Darwina, že veškerý život, od nejmenších mikroorganismů až po největší obratlovce je propojen genetickými souvislostmi v ohromném rodokmenu. Tento "strom života" obsahuje všechny naše znalosti o biologické diverzitě a zároveň představuje velkou záhadu, protože mnoho větví stromu života je dosud málo probádáno nebo není vůbec známo.

Na podporu vědeckého výzkumu stromu života Národní vědecká nadace věnovala 17 miliónů dolarů na vypsání grantů výzkumníkům více než 25 vědeckých institucí. Jejich výzkum sahá od studia DNA bakteriálních kmenů přes studium původu všech rostlin, největší skupinu pozemských predátorů - pavoukovců, přes diverzitu hub a parazitických červů až po vztahy ptáků a dinosaurů.

Ředitel oddělení environmentální biologie Národní vědecké nadace Quentin Wheeler tvrdí, že přes ohromný rozsah tohoto úkolu již nastal čas rekonstruovat celý strom života. V současné době jsou k dispozici koncepční, výpočetní a technologické nástroje, které jsou schopny účinně a rychle vyřešit pokud ne všechny, tak alespoň většinu větví stromu života. Pokroku v řadě oblastí vědeckého výzkumu od genomiky až po evoluci dnes brání chybějící přesný rámec, který by celý výzkum směroval. Vědci odhadují, že 1,75 miliónu známých druhů tvoří pouze 10 procent všech druhů na Zemi. Mnoho z těchto druhů během následujících desetiletí zcela vyhyne. Poznání těchto druhů a jejich evoluční historie může přispět k popsání několik miliard let dlouhé historie všech životních forem na této planetě.

Proč je sestavení stromu života tak důležité? Tento strom je obrazem historických souvislostí, které umožňují objasnit všechny podobnosti a rozdíly mezi rostlinami, živočichy a mikroorganismy. Strom života poskytuje vysvětlení biologické diverzity, které je užitečné v řadě vědeckých oblastí, jako je stanovení pokusných systémů biologického výzkumu, určení genů společných většině druhů organismů, určení jedinečných genů, vystopování původu a rozšíření závažných onemocnění a jejich nositelů, biologický výzkum farmaceutických a agrochemických produktů, vývoj databází genetických informací a hodnocení rizikových faktorů pro zachování druhů a obnovu ekologických systémů.

Granty na Sestavení stromu života (Assembling the Tree of Life) poskytují podporu velkým výzkumným laboratořím, společným týmům z různých organizací a mezinárodním týmům vědců, které mohou kombinovat vědecká data z různých zdrojů od paleontologie po morfologii, vývojovou biologii a molekulární biologii. Granty pomohou vyvinout software pro zobrazení a analýzu obrovských datových souborů a vzdělávací programy srovnávací fylogenetické biologie a paleontologie, dále pomohou podpořit vzdělávací aktivity, informativní vědecké vzdělávání a internetové zdroje.

Odkazy:

[X1] Discovering the Tree of Life. November 18, 2002. NSF PR 02-94. National Science Foundation.

[X2] National Science Foundation. Office of Legislative and Public Affairs. 4201 Wilson Boulevard. Arlington, Virginia 22230, USA