Představujeme...
Laboratorní průvodce
podle materiálů z WWW stránek zpracoval: Jiří Svršek

Agentura Remion z Kladna provozuje webovské stránky "Laboratorní průvodce", které svým obsahem slouží jak profesionálním laboratorním pracovníkům a komerčním provozovatelům laboratoří, tak studentům a obecně všem zájemcům o přírodní vědy.

Komerční součástí webovských stránek je katalog firem, který obsahuje přehled firem rozčleněný podle oblastí laboratorní přístrojové techniky, laboratorních výrobků a služeb, jako jsou např. biochemické analyzátory, aparatury a biotechnologie. Podrobné kontaktní informace katalogu jsou chráněny zpoplatněným přístupem.

Další komerční součástí webovských stránek je přehled internetových on-line obchodů s přehlednou nabídkou konkrétních přístrojů, výrobků a služeb pro laboratoře.

Nejen pro komerční zájemce je určena laboratorní nástěnka, která obsahuje různé jednorázové nabídky a informace a burzu laboratorních přístrojů. Prodávající a nabízející mohou své inzeráty vkládat interaktivně.

Významnou součástí webovských stránek je kalendář akcí, jako jsou výstavy, veletrhy, kongresy, semináře, vzdělávací kursy a podobně. Organizátoři těchto akcí mohou své akce do kalendáře vkládat interaktivně.

Pro nekomerční zájemce je určena laboratorní encyklopedie abecedně řazených stručných vysvětlení některých speciálních pojmů a zkratek z laboratorní praxe, analytické techniky, chemie, fyziky a ostatních přírodních věd.

Pro studenty a všechny zájemce jsou velkým přínosem bohaté fyzikální a matematické tabulky a různé zajímavé odkazy na další webovské stránky jiných provozovatelů.

Ve fyzikálních tabulkách lze například nalézt základní, odvozené a vedlejší fyzikální jednotky soustavy SI, ale také desítky zvláštních jednotek (historických, oborově specifických a nefyzikálních). Dále jsou k dispozici tabulky s vlastnostmi některých látek a sloučenin, tabulky pásem radiových vln a elektromagnetické spektrum včetně anglického názvosloví, tabulky pro určování relativní vlhkosti vzduchu pomocí psychrometru, tabulky pro určování tlaku vzduchu v závislosti na nadmořské výšce, tabulky závislosti obsahu vody v nasyceném vzduchu na teplotě a tabulky závislosti teploty varu vody na tlaku.

V chemických tabulkách lze nalézt základy chemického názvosloví (koncovky podle oxidačního čísla, počty atomů řeckými číslovkami, názvosloví některých anorganických kyselin a jejich solí, názvosloví organických sloučenin, přehled některých aromatických molekul, přehled a názvosloví některých skupin vyskytujících se v organických sloučeninách, triviální a systematické názvy některých organických sloučenin a zkratky některých polymerů.

Součástí chemických tabulek dále jsou základy biochemie, v nichž jsou uvedeny některé významné organické sloučeniny (glycidy, lipidy, aminokyseliny, báze nukleových kyselin, struktura molekuly DNA).

Interaktivní webovský skript umožňuje vyhledávat vlastnosti různých látek a sloučenin. Nechybí periodická tabulka chemických prvků. Interaktivní webovské skripty umožňují vypočítat roztoky látky v kapalině a molekulové hmotnosti.

Matematické tabulky a tabulky z informatiky obsahují základní konstanty matematiky a informatiky, ASCII tabulku kódování znaků v počítačích a tabulku řecké abecedy. Interaktivní webovské skripty umožňují nalézt řešení kvadratických rovnic a zobrazení grafů funkcí.

Tabulky z techniky a elektrotechniky obsahují barevné značení odporů (význam barev a jednotlivých proužků) a již zmíněnou tabulku pásem radiových vln a elektromagnetického spektra.

Tabulky dalších přírodovědeckých oborů obsahují Beaufortovu stupnici síly větru a Mohsovu stupnici tvrdosti minerálů.

V oboru astronomie jsou obsaženy odkazy na Velký vesmírný web a na U.S. Geological Survey Flagstaff Field Center. V oboru meteorologie je obsažen odkaz na meteorologickou informační stránku.

Stránky "Laboratorní průvodce" mají URL http://www.labo.cz.