Představujeme...
Občanské sdružení Ulice Plzeň
podle materiálů sdružení zpracoval: Jiří Svršek

Ulice. Většina z nás nevidí a někteří ani nechtějí vidět, že kromě zářivých vitrín obchodů a obchůdků, lákavých reklam, stovek automobilů a tisíců slušně vyhlížejících občanů jsou na ulici lidé, o nichž se někdy hovoří jako o "spodině společnosti". Někteří z nás raději odvrátí tvář, když vidí žebráka, nebo raději přejdou na druhý chodník, když zpozorují nevábně vyhlížejícího narkomana nebo své vnady prodávající prostitutku. Jsou však mezi tací, kteří svoji práci zasvětili právě těmto "lidem z ulice".

Občanské sdružení Ulice Plzeň se zabývá terénní sociální prací (anglicky "streetwork"), která spočívá v kontaktování klientů a poskytování služeb sociální práce, terapie, poradenství a služeb "Harm Reduction" (omezení zdravotního a sociálního poškození) v terénu.

Sdružení se zaměřuje v Plzni na pouliční prostituci, erotické kluby, romskou komunitu a drogově závislé. Pracovníci sdružení poskytují sociální, právní a zdravotní informace, provádějí krizovou intervenci, zajišťují poradenství a terapii, poskytují zdravotní ošetření, testy na HIV, hepatitidu (žloutenku) typu B a C a na syfilis, poskytují kondomy a lubrikační gely, zajišťují výměnný injekční program pro drogově závislé, poskytují literaturu, provozují asistenční službu a provozují telefonní linku, pomocí níž zprostředkovávají uvedené služby.

Pracovníci sdružení dále shromažďují data a provádějí jejich vyhodnocování. Provádějí výzkumy, analýzy a odbornou činnost v rámci diplomových a jiných odborných prací, pořádají přednášky a zpracovávají příspěvky do konferencí a odborných časopisů.

Cílem projektu směrem navenek je působit napříč spektrem sociálně patologických jevů a zlepšit vzájemnou spolupráci mezi institucemi, které se těmito jevy zabývají. Pracovníci sdružení se účastní výzkumných projektů týkajících se sociální patologie (společensky nepříznivého nebo nepřijatelného chování některých lidí). Snahou sdružení je stát se plnohodnotnou institucí v regionální síti sociálních služeb.

Cílem projektu směrem ke klientům je pracovat jako terénní sociální pracovníci se všemi nástroji, které tato práce umožňuje. Pracovníci sdružení chtějí být jasní a čitelní, aby pro svoji práci mohli používat důvěry klientů.

Hlavní metodou terénní sociální práce je rozhovor, který slouží zejména k získávání informací o klientovi a k předávání informací klientovi. Dalšími metodami je asistence, pozorování, shromažďování dat atp.

Cílovými populacemi projektu jsou prostitutky většinou rómské národnosti a uživatelé drog většinou rómské národnosti závislí zejména na heroinu. Zneužívání drog v rómské komunitě není jen osobním problémem, ale dotýká se celé komunity. Autoři projektu uvádějí, že nedílnou součástí projektu je sociální práce, která se týká problému sociálních dávek, nezaměstnanosti a podobně. U většiny osob z cílové skupiny existují základní neznalosti a předsudky o fungování státních institucí, které se autorům projektu daří poněkud zmírnit osobní asistencí.

Celý projekt je financován zejména Magistrátem města Plzně (komisí protidrogovou a prevence kriminality), Meziresortní protidrogovou komisí a Ministerstvem vnitra.

Podrobnější informace o občanském sdružení "Ulice Plzeň" a jeho projektu jsou uvedeny na WWW stránkách [X1].