George Melendez Wright
zpracoval: Jiří Svršek

Odkazy:

[X1]  The legacy of George Wright

George Melendez Wright se narodil v bohaté rodině námořního kapitána v roce 1904. Jako dítě se často toulal v zálivu San Francisco Bay a poznával rostliny a zvířata. Dětství ovlivnilo jeho celý další život. Na univerzitě studoval s některými známými přírodovědci, jako byl zoolog Joseph Grinnell. V roce 1927 se jako přírodovědec Yosemiteského národního parku začal zabývat úplným vymizením losa, přemnožením jednoho druhu jelena, úbytkem některých predátorů, pohybem černého medvěda na skládkách odpadků a dopady lovu a odchytu zvířat podél hranic parku. V té době vědecké metody ochrany divoké přírody ještě nebyly oficiální součástí správy parku.

V roce 1929 se Wrightovi podařilo zahájit program výzkumu volné přírody (který sám financoval) pro národní parky. Tento program se později rozšířil po celých Spojených státech. V roce 1930 se stal šéfem oddělení divoké přírody americké Národní správy parků (U.S. National Park Service). Pod jeho vedením každý park zahájil pozorování, vyhodnocoval stav přírody a odhaloval nejvážnější problémy. Díky této systematické práci byla navržena doporučení na ochranu divoké přírody. Zvláštní pozornost se přitom věnovala vzácným a ohroženým druhům, konfliktům a zdrojům problémů. Tato rozsáhlá práce vedla k doporučením, která byla publikována v roce 1932 pod názvem "Fauna of the National Parks of the United States, a Preliminary Survey of Faunal Relations in National Parks". Tato důležitá práce se stala první ze série publikací věnovaných výsledkům pozorování a výzkumu a doporučením různých postupů na udržení přírodních podmínek v chráněných oblastech. Wright spolupracoval s osvícenými ochránci přírody na projektech ochrany přírody také mimo národní parky. Ovlivnil celonárodní projekty veřejných parků a rekreačních oblastí. Byl jmenován do komise, která spolupracovala s Mexikem na určení a ustavení nových oblastí ochrany přírody podél mezinárodních hranic. V roce 1936 však při automobilové nehodě zahynul ve věku pouhých 32 let. Pokud by žil, zřejmě by se stal předním ochráncem přírody na americkém kontinentě.

S Yosemiteským národním parkem ho spojuje jeho etnografická práce v červenci roku 1929, kdy zaznamenával vyprávění Marii Lebrado, poslední přeživší Yosemiteské Indiánky, která původně žila na území dnešního Yosemiteského národního parku. Lebrado navštívila muzeum Yosemiteského národního parku a poskytla spoustu zajímavých podrobností, které Wright a jeho kolega Ben Thompson pečlivě zaznamenali díky svým znalostem španělštiny.

George Melendez Wright od základů změnil chápání ekologických problémů: chráněné oblasti nejsou biologické ostrůvky obklopené zbytkem světa. Zdůrazňoval význam dlouhodobého působení člověka na území celé Severní Ameriky. Byl jedním z prvních odborníků ochrany přírody, který zastával holistický přístup při řešení problémů ochrany a výzkumu přírody a správy chráněných oblastí. Jeden historik o Wrightovi napsal, že Wrightova vize národních parků byla opravdu revoluční, protože přesahovala chápání parků jako určitých chráněných přírodních scenérií. Dnes v jeho práci pokračuje společnost George Wright Society.