Americký hřbitov v Normandii
zpracoval: Jiří Svršek

Komise pro americké bitevní památníky (ABMC, the American Battle Monuments Commission) byla ustanovena zákonem v roce 1923 jako nezávislý úřad americké vlády. Tato komise nese zodpovědnost za trvalou připomínku nezměrného úsilí příslušníků vojenských sil Spojených států amerických od 6. dubna 1917 (kdy Spojené státy vstoupily do 1. světové války). Úkolem komise je navrhovat vhodné památníky jako připomínky bitev a hrdinství amerických vojáků, vybírat architektonické a umělecké návrhy, zajišťovat výstavbu, provoz a udržování amerických vojenských památníků a hřbitovů v cizích zemích a zajišťovat jejich sponzorování a financování.6. června 1944 byla zahájena operace Overlord a spojenecká vojska se vylodila u pobřeží Normandie. Nejtěžší situace pro americké vojáky nastala na pláži Omaha (pobřeží pod obcemi Colleville-sur-Mer, St. Laurent-sur-Mer a Vierville-sur-Mer). Na této pláži jsou strmé skalnaté svahy, na jejichž vrcholech byly vybudovány betonové bunkry s těžkými kulomety a minomety. Na samotné pláži byly rozmístěny podvodní betonové kužely s minami, železem pobité kmeny stromů a kolejnice svařené do ocelových ježků. Jen v první vlně útočilo 3000 amerických vojáků. Mnozí se ke břehům vůbec nedostali a zahynuli ještě na moři. Přežila jen necelá třetina všech vojáků.

Na pláži Utah bylo 6. června 1944 vyloděno 22 000 mužů a 1800 vozidel. Zahynulo 197 mužů. Na pláži Omaha bylo první den invaze 2500 mrtvých, zraněných a pohřešovaných. Za první den invaze měli Američané podle Corneliuse Ryana 1465 mrtvých, 3184 raněných a 1928 pohřešovaných. Kanaďané ztratili 946 vojáků, z toho 355 jich padlo. [N1]Americký hřbitov v Normandii se nachází nedaleko obce Colleville-sur-Mer  nad pláží Omaha. Zaujímá rozlohu 172,5 akrů a je jedním ze čtrnácti trvalých hřbitovů obětí druhé světové války na cizím území. Francouzská vláda zaručila Spojeným státům právo trvalého využívání celého území hřbitova bez jakýchkoliv poplatků nebo daní.

Hřbitov má pravoúhlý tvar a jeho hlavní stezky tvoří latinský kříž. Ve východní části hřbitova je umístěn polokruhový památník s památnou zahradou a Deskami nezvěstných. Před památníkem se nachází velký obdélníkový bazén a dva stožáry, na nichž jsou zavěšeny americké vlajky. V západní části hřbitova je umístěna kaple.

Samotný památník má polokruhovou kolonádu s lodžiemi, v nichž jsou na stěnách vyobrazeny mapy operace Overlord. Lodžie a kolonáda jsou zhotoveny z bílého vápence vytěženého v oblasti Cote d'Or. Podstavec a schodiště jsou zhotoveny z žuly vytěžené v Bretani.

Uprostřed otevřeného půlkruhu památníku stojí 22 stop vysoká bronzová socha "Duch amerického mládí vystupující z vln". Přímo za sochou se rozkládají dva zakřivené zahradní záhony.

Na vnitřních stěnách lodžie jsou vytesány do kamene barevné mapy průběhu operace Overlord. První mapa zobrazuje průběh vylodění Spojenců na plážích v Normandii a další vývoj bitvy. Druhá mapa zobrazuje letecké operace nad Normandií v březnu až srpnu 1944. Další mapa podrobně zobrazuje spojenecký obojživelný útok na pobřeží Normandie 6. června 1944. Poslední mapa zobrazuje průběh vojenských operací v západní Evropě od 6. června 1944 do 8. května 1945, kdy nacistické Německo podepsalo kapitulaci.

V pravoúhlých otvorech v západní a východní stěně každé lodžie jsou velké bronzové urny, na nichž jsou reliéfně zobrazeny dvě různé scenérie.

Kaple byla vybudována z vápence vytěženého v oblasti Vaurion. Při vstupu do kaple každého upoutá oltář z černého a zlatého pyrenejského mramoru s nápisem "I GIVE UNTO THEM ETERNAL LIFE AND THEY SHALL NEVER PERISH". Za oltářem je velké skleněné okno s naneseným průhledným jantarem, který propouští do vnitřku kaple nažloutlé světlo.

Barevná mozaika symbolizuje Ameriku žehnající svým synům a dcerám, kteří vystoupili z moře a sestoupili ze vzduchu, aby bránili svobodu, a Francii, která děkuje americkým vojákům, kteří položili své životy za osvobození utlačovaných evropských národů.

Zahrada nezvěstných je umístěna vedle památníku. Na jejích polokruhových zdech jsou desky se jmény a hodnostmi 1557 nezvěstných amerických vojáků, jejichž pozůstatky nebyly nalezeny nebo dosud nebyly jednoznačně identifikovány. Hvězdička označuje muže a ženy identifikované později. Nezvěstní vojáci pocházeli ze 49 států americké unie a z ostrova Guam.

Samotný hřbitov obsahuje deset ploch, pět na každé straně, s hroby 9382 amerických mužů a 4 žen. 307 z nich jsou neznámí vojáci, tři jsou nositeli Medaile cti. Davidova Hvězda označuje hroby mužů židovské víry, latinský kříž hroby ostatních. Náhrobky jsou přesně vyrovnány do pravoúhelné sítě a hroby jsou uloženy v zeleném trávníku. Hřbitov je z východu, jihu a západu obklopen borovicemi, vavříny, cypřiši a duby.

Architekty staveb památníku jsou Herbeson, Huogh, Livingston & Larson z Philadephie v Pennsylvanii. Bronzové urny a bronzová socha jsou dílem Donala De Luea z firmy Leonardo v New Jersey. Úpravu plochy hřbitova navrhl Markley Stevenson z Philadelphie.

Výstavba hřbitova a památníku byla dokončena v roce 1956 a hřbitov byl slavnostně otevřen 18. července 1956.

Asi 8 mil západně od hřbitova na skalním útesu francouzská vláda nechala vybudovat památník Pointe du Hoc jako vzpomínku na příslušníky 2. praporu Rangers pod velením podplukovníka Jamese E. Ruddera, kteří svedli krvavou bitvu o 100 stop vysoký útes. Památník tvoří jednoduchý žulový sloup na vrcholu bunkru. Asi 30 akrů půdy bylo ponecháno v podobě, jíž měla 8. června 1944.

Na pláži Utah je umístěn federální památník amerického 7. armádního sboru, který osvobodil poloostrov Cotentin v době od 6. června do 1. července 1944. Památník má tvar obelisku z červené žuly a je obklopen malým udržovaným parkem, z něhož je výhled na pláž Utah, kde se 6. června 1944 vylodily americké jednotky.

Literatura a odkazy:

[1] The American Battle Monuments Commission Normandy American Cemetery. Normandy American Cemetery "Omaha Beach", 14710 Colleville-sur-Mer, France. (11/1998)

[N1] Invaze Spojenců v Normandii. Natura 7/2000.