Superloď Freedom
zpracoval: Jiří Svršek

Necelou míli dlouhá s 25 podlažími bude loď Freedom největším plavidlem, které kdy brázdilo světové oceány.

Norman L. Nixon s oblibou hovoří o její výjimečnosti. Říká, že přejít loď od zádi k přídi bude trvat 12 minut. Její plocha bude odpovídat dvěma fotbalovým hřištím a bude se zvedat do výšky 25 podlaží.

Na palubách lodi Freedom bude žít 50 tisíc stálých obyvatel, 15 tisíc zaměstnanců a 20 tisíc denních hostů a stále ještě na jednoho obyvatele bude připadat větší plocha než na současných nejmodernějších lodích.

Loď bude vyšší než nejvyšší budovy ve většině amerických měst a na nejvyšším podlaží bude přistávací dráha pro letadla. Loď bude schopna poskytnout 17 tisíc bytů a 4 tisíce obchodních kanceláří firem. Její velikost je tak ohromná, že celá loď je montována na moři.

Po svém dokončení bude loď Freedom obeplouvat Zemi jednou za dva roky a bude kotvit ve velkých světových přístavech. Loď bude mít vlastní přístav pro soukromé jachty a vlastní letiště pro malá soukromá letadla. Kromě toho bude návštěvníkům nabízet všechny své služby jako každé menší turistické město, včetně bezcelních obchodů a hotelů.

Očekává se, že celková kapacita lodi pojme 115 tisíc lidí bez domácích zvířat. Řada námořních odborníků a lodních architektů je k tomuto projektu značně skeptická. Není jednoduché si vůbec představit loď o délce 4320 stop, která bude pětkrát delší než dosud největší letadlové lodi Spojených států. Dosud největší letadlová loď Carnival má délku 900 stop. Loď Destiny má výtlak 100 tisíc tun a největší supertanker Jahre Viking má výtlak 564739 tun. Loď Freedom bude mít výtlak 2,7 miliónů tun vody.

Konstruktér lodi Freedom Norman L. Nixon studoval v 60. letech 20. století techniku na Univerzitě v Arkansasu, kde se seznámil s technologií plovákových vzduchotěsných komor, které po vzájemném spojení vytvářejí obdobu kovového nosníku.

Nixon tvrdí, že existuje řada faktorů, které ovlivňují celkovou délku takového nosníku. Obecně délka nosníku může být až 15 větší než jeho tloušťka. Loď s ponorem 80 stop může být teoreticky 1200 stop dlouhá. Loď Freedom bude používat nosníky o délce 350 stop a celková délka lodi bude 4320 stop.

Nixon říká, že jeho technologie vůbec není nová, ale že pouze využívá zkušeností dřívějších námořních konstruktérů. Během druhé světové války existovaly plovoucí doky delší než loď Freedom. Nedávno norská společnost Kvaerner, která staví lodě a ropné plošiny, navrhla americkému ministerstvu obrany stavbu letadlové lodi SeaBase o délce 5239 stop, na jejíž palubě by mohlo být 10 tisíc vojáků.

Loď Freedom je největším námořním projektem, který překonává jiný projekt, jímž mělo být vybudování nového města na zcela neobydleném ostrově East Caicos jižně od Baham o velikosti 50 mil čtverečných. Tento ostrov se měl stát moderním Hong Kongem nového tisíciletí. Nixon s odstupem času tvrdí, že neuskutečnění tohoto projektu bylo nejlepší věcí, která se mohla stát.

Když se nepodařilo nalézt vhodné alternativní umístění města Freedom místo ostrova East Caicos, jeden z autorů původního projektu navrhl vybudovat plovoucí ostrov, který by každý měsíc navštívil jiné země. Během 80. let 20. století Norman L. Nixon byl členem týmu, který vybudoval za miliardu dolarů modulární továrnu na výrobu ethylenu v Japonsku a pak postavil více než 100 modulárních továren v Saudské Arábii. Díky bohatým zkušenostem s modulárními stavbami na moři a díky licencím na výstavbu strukturálních, elektrických, sanitárních sítí a budov získal podporu pro uskutečnění svého snu na moři. Tak se zrodil projekt lodi Freedom.

Loď Freedom se od současných lodí jako je Queen Elizabeth II bude odlišovat svojí konstrukcí. Freedom ve skutečnosti nebude jedinou lodí, ale bude sestavena z 520 plovákových ocelových vzduchotěsných komor vysokých 80 stop. V závislosti na své poloze bude každá komora 50 až 100 stop široká a 50 až 120 stop dlouhá. Každá komora je sestavována na kolejnicích, aby ji bylo možno dopravit na moře, kde bude součástí základních jednotek o velikosti 300 krát 400 stop. Tyto základní jednotky pak budou spojeny, aby vytvořily celou základnu lodi Freedom.

Asi 10 měsíců po konstrukci první plovákové komory budou tři základní jednotky spuštěny na moře. Od tohoto okamžiku se postup prací urychlí. Na výrobu vzduchotěsných komor jsou připraveny čtyři výrobní linky. Na moři pak začne vznikat 25 podlaží vysoká superkonstrukce. Po další 17 měsících práce by měla být usazena poslední základní jednotka a 25 podlaží by mělo být dokončeno.

Asi 2 roky po zahájení výstavby bude 4000 bytových jednotek lodi Freedom z plánovaného počtu 21000 jednotek připraveno k bydlení. Loď Freedom nebude používat jako zdroj energie parní kotle. Bude poháněna motorizovanými jednotkami o výkonu 3700 koňských sil, které budou vysunuty z asi 100 vodotěsných komor. Každá jednotka stojí asi 1 milión dolarů a celý systém bude představovat nejdražší mořskou elektrárnu na světě. Norman L. Nixon přemýšlí nejprve jako inženýr a pak teprve jako architekt. Celý pohonný systém lodi je připojen k centrálnímu počítačovému systému a použitím GPS kapitán lodi může stanovit trasu lodi pomocí obrazovky počítače, aby se 6 miliard dolarů drahá loď vydala požadovaným směrem.

Život na lodi Freedom rozhodně nebude jen vyhlídkovou plavbou bohatých milionářů na dovolené, ale bude fungovat jako skutečné malé město. Loď bude mít svoji vlastní železniční dopravu. Nixon předpokládá, že stálí obyvatelé budou podporovat svoji vlastní místní ekonomiku na lodi, proto zde vzniknou obchody, služby, ale také místa pro odpočinek.

Samozřejmě, jako v každém novém městě jeho rozvoj nebude dokončen přes noc. Loď Freedom vypluje na svoji první dvouletou okružní plavbu kolem světa v době, kdy bude dokončeno prvních 4000 obytných jednotek. Zbývající obytné jednotky a všechny veřejné služby obyvatelstvu, jako jsou např. obchody, lékárny, restaurace, budou vybudovány na moři. Jde o přísně ekonomické rozhodnutí. Nixon tvrdí, že loď Freedom bude přitahovat zájemce o zaměstnání, drobné živnostníky a podnikatele z celého světa. Cena pracovní síly na lodi bude odpovídat standardům vyspělých zemí světa. Loď Freedom samozřejmě nebude daňovým rájem. Existuje řada zemí ve světě, které budou mít výhodnější daňový systém, než systém platný na lodi Freedom. Obyvatelé ze zemí jako jsou Spojené státy na daních příliš neušetří, zejména na federální dani Spojených států. Příjem občanů Spojených států je zdaňován bez ohledu na to, kde vznikl. Občané z Evropy mají daňové úlevy pouze pokud sídlí v cizím státě, ale nikoliv na lodi.

Norman L. Nixon musí čelit kritice zejména velkých loďařských společností. Někteří z kritiků tvrdí, že Nixon nebude schopen předložit technickou dokumentaci dokončené lodi. Nixon ale tvrdí, že nejprve inženýři musí postavit hrubou konstrukci lodi a pak teprve přijdou architekti, které loď zvelebí a upraví podle svých představ.

Nixon původně odhadoval, že průměrná cena za bytovou jednotku bude 250 000 dolarů, ale nyní se cena pohybuje kolem 800 000 dolarů za jednotku. Na prodej ale budou také levnější vnitřní prostory za cenu od 24 000 dolarů. Nedávno se Nixon rozhodl také prodloužit přistávací dráhu pro letadla s větší hmotností. Délka dráhy bude 3900 stop a proto umožní přistávat letadlům s nejvýše asi 40 cestujícími na palubě s turbovrtulovým pohonem. Autoři projektu předpokládají, že pokud by se během výstavby lodi objevily nějaké závažné překážky pro přistávání letadel, pak by bylo umožněno přistávat pouze vrtulníkům a zbývající prostor by byl využit pro rekreační účely obyvatel lodi.

Tým Normana L. Nixona tvoří 24 inženýrů a konzultantů, kteří pracují pro jeho firmu Sarasota prostřednictvím Internetu. Podobně jako Nixon většina z nich jsou techničtí odborníci, kteří se výstavbou lodí předtím nezabývali. Proto také předkládají překvapivá řešení, která by loďařské společnosti nepoužila. Například místo spalování levnější lodní nafty motory na lodi Freedom budou používat dražší dieselovou naftu. Dieselová nafta se lépe spaluje, z dlouhodobého hlediska jsou nižší náklady na údržbu motorů a konečně dieselová nafta vytváří méně škodlivin.

Loď Freedom bude používat řadu inženýrských sítí, které budou svým způsobem ojedinělé. Například odpad nebude vypouštěn do oceánu. Sanitární odpad bude likvidován elektrickým proudem na toaletách a nebude nutné používat velké množství vody na splachování. Proto také platí přísný zákaz pobytu domácích zvířat na lodi. Znečištěná voda bude recyklována na pitnou vodu, protože recyklace je levnější než odsolování mořské vody. Odpadní teplo ze spalování odpadu bude využíváno pro pohon generátorů, pro vytápění místností a pro výrobu teplé vody. Odpad se bude třídit a recyklovatelné suroviny budou prodávány v těch přístavech, kde bude nabídnuta nejvyšší cena.

Obyvatelé lodi Freedom budou vytvářet o 80 procent méně odpadu než lidé v bytech a domech běžných amerických měst. Loď především nebude mít vodní odpad, který by bylo nutné vylévat do moře. Loď nebude používat levné spalování odpadu, ale využije zvláštních spalovacích komor vyššího výkonu. Plynné spaliny budou čištěny vodními filtry. Loď Freedom nebude znečišťovat moře ropnými odpady jako jiné lodě, protože naftu bude používat pouze pro výrobu elektrické energie. Přebytek tepla z pohonných motorů, z restaurací a pecí pekáren bude také využíván pro výrobu elektřiny. Veškeré použití sklo, papír a kov bude recyklován a poté prodán. Vnitřní znečištění, včetně prachu, baktérií, pylu a některých virů bude odstraňováno elektrostatickými filtry, které budou rozmístěny ve všech vnitřních prostorách včetně chodeb.

O podrobnostech výstavby lodi Freedom dosud existuje málo informací. Proto se objevují různé dohady, které na svých WWW stránkách autoři projektu vyvracejí.

Za projektem lodi Freedom stojí skupina profesionálně zdatných inženýrů, obchodníků, právníků a odborníků z řady oblastí, kteří na projektu pracují již osm let. Za tu dobu vznikly rozsáhlé studie, projektové plány, marketingové studie, byla nalezena místa pro konstrukci lodě a provedeny finanční analýzy celého projektu. V současné době společnost zaměstnává pouze čtyři zaměstnance na plný úvazek a více než 100 dalších externě pracujících odborníků.

Hlavním cílem projektu není pouze vybudovat velkou loď. Autoři projektu tvrdí, že chtějí vytvořit jedinečnou nabídku nového životního stylu, první mobilní společnosti na světě. Vznikne mezinárodní a kosmopolitní město s obytným a komerčním prostorem, které bude cestovat kolem Země. Vznikne široká oblast nových příležitostí pro obchodní aktivity, cestování a způsob života. Loď bude dostatečně velká na to, aby na ní vznikla vlastní do určité míry soběstačná ekonomika a zároveň příjemné místo pro život.

Jako každé námořní plavidlo, také loď Freedom bude podléhat mezinárodnímu námořnímu právu a zákonům země, pod jejíž vlajkou bude plout. Bude se řídit stejnými pravidly a omezení jako každá civilní nebo obchodní loď. Nikdo nemá v úmyslu na lodi vytvořit nějaký nový právní nebo politický systém.

Podle některých názorů loď Freedom nebude bezpečná. Všechna námořní plavidla musí splňovat mezinárodní námořní bezpečnostní požadavky. Nejvíce kritické jsou dvě oblasti bezpečnosti, a to požární a konstrukční bezpečnost lodi. Existující předpisy platí pro konvenční lodi a nikoliv pro loď jedinečné konstrukce, jakou je Freedom. Proto konstruktéři lodi Freedom požádali námořní certifikační organizace, aby přizpůsobily bezpečnostní předpisy pro loď Freedom a zahrnuly do nich bezpečnostní předpisy pro použité nové technologie.

Projekt lodi Freedom je konvenčním obchodním podnikem s nekonvenčním produktem. Dosud je projektování lodi financováno řadou svých zakladatelů, jako jsou inženýři, lékaři, právníci, obchodníci, bezpečnostní odborníci a profesionálové řady jiných oblastí. Výstavba lodi bude financována tradičními způsoby, pomocí finančních půjček, komerčními bankami a pronájmy majetku. Právníci zajišťují pronájem majetku lodi a chrání zájmy majitelů. Tyto půjčky budou použity pro výstavbu lodi a po jejím provozu budou navráceny majitelům včetně odpovídajícího zisku. Celé financování projektu je naprosto legální a jména všech dárců jsou dostupná pro případné přezkoumání finančního hospodaření.

Literatura a odkazy:

[X1] Freedom Ship. Common misperceptions.

[X2]Jim Wilson: City at Sea. PM Zone. Popular Mechanics