NORAD (2)

zpracoval: Jiří Svršek
 
 

9. Cena provozu Operačního střediska Cheyenne Mountain

Počátkem 90. let 20. století po rozpadu komunistického bloku ve střední a východní Evropě a ukončení studené války se ve Spojených státech rozběhly debaty o ceně provozu Operačního střediska Cheyenne Mountain a jeho budoucím osudu. V květnu 1995 provedl auditorský úřad amerického letectva (Air Force Audit Agency) hloubkovou analýzu nákladů na provoz. V roce 1994 Operační středisko spotřebovalo celkem 152 miliónů dolarů. Asi 80 procent z této částky představovaly mise amerického letectva a zbytek byl vynaložen na vlastní provoz Operačního střediska.

Některé náklady na provoz Operačního střediska jsou zcela specifické. Pravidelnou kontrolu a údržbu ochranných kovových štítů provádějí dva poddůstojníci a tři poddůstojníci zajišťují provoz pneumatických systémů vstupních dveří. Teplo je získáváno provozem počítačů. Do Operačního střediska vedou pouze dva vchody s minimálními nároky na ostrahu. Auditorský úřad konstatoval, že umístění Operačního střediska do jiné lokality by představovalo mnohem vyšší náklady.

Původní vynaložené náklady na vybudování Operačního střediska Cheyenne Mountain se za třicet let provozu zaplatily v podobě trvalé ochrany Severní Ameriky proti útokům ze země, moře, vzduchu nebo z kosmu. Činnost Operačního střediska se dnes neomezuje jen na území Spojených států a Kanady, ale podporuje obranné mise na všech bojištích kdekoliv ve světě.

10. Obranný meteorologický satelitní program

Obranný meteorologický satelitní program (DMSP, Defense Meteorological Satellite Program) již více než 20 let slouží pro shromažďování meteorologických informací pro americké vojenské operace. Muži a ženy 6. eskadry kosmických operací letecké základny Offutt v Nebrasce 50. perutě letecké základny Falcon v Coloradu zajišťují řízení a kontrolu všech satelitů Obranného meteorologického satelitního programu.

V současné době se využívají satelity na polárních drahách ve výšce asi 500 kilometrů. Pro monitorování počasí se používá operační řádkově snímající systém OLS (Operational Linescan System), který poskytuje průběžný obraz oblačnosti v oblasti asi 2000 kilometrů široké ve viditelném a infračerveném spektru. Další senzory satelitů měří vertikální profil vlhkosti a teploty atmosféry. Vojenští meteorologové používají tato data pro monitorování a předpověď počasí v určité oblasti včetně možného vzniku silných bouří, hurikánů nebo tajfunů.

Satelity dále měří nabité částice a elektromagnetická pole, která působením na ionosféru mohou ovlivnit radarové systémy včasného varování před balistickými raketami a komunikační kanály na dlouhé vzdálenosti. Tato data se využívají také pro sledování geomagnetických změn a k předpovědi vlivů na operace vojenských satelitů.

Do Obranného meteorologického satelitního programu DMSP jsou zapojeny stanice na vojenské letecké základně Fairchild ve státě Washington, na letecké základně Thule v Řecku a Kaena Point na Havajských ostrovech. Tyto stanice přenášejí data do dvou vojenských meteorologických středisek, z nichž jedno je na letecké základně Offutt v Nebrasce a druhé je v Monterey. Vojenské polní a námořní jednotky se speciálním zařízením mohou přijímat data přímo ze satelitů.

V současnosti používané satelity Block 5D-2 budou postupně doplněny satelity Block 5D-3 s většími možnostmi a přesnějšími senzory s delší životností. První z těchto satelitů byl vypuštěn v roce 1999.

V květnu 1994 prezident Spojených států nařídil Ministerstvu obrany a Ministerstvu obchodu, aby sjednotily své dosud oddělené systémy meteorologických satelitů na polární dráze. Obranný meteorologický satelitní program, provozovaný třemi organizacemi (ministerstvo obchodu, ministerstvo obrany a Národní úřad pro letectví a vesmír NASA), bude nadále poskytovat data o počasí pro vojenské letectvo.

Za sloučení civilního a vojenského meteorologického programu zodpovídají příslušníci Střediska kosmických a raketových systémů velitelství výzbroje leteckých sil (Air Force Material Command's Space and Missile Systems Center) v Los Angeles.

11. Obranné satelitní komunikační systémy

Obranné satelitní komunikační systémy (Defense Satellite Communications Systems) tvoří důležitou součást plánu na podporu vojenských uživatelů na různých místech světa.

V současné době je systém tvořen dvěma satelity Phase II a osmi satelity Phase III na oběžné dráze ve vzdálenosti asi 25000 kilometrů od povrchu Země. Obranný satelitní komunikační systém III navíc obsahuje jednokanálový transponder pro okamžitý přenos v případě záchranných akcí a v případě předávání povelů jednotkám jaderných zbraní. Každý satelit má k dispozici šest mikrovlnných kanálů pro transpondery, které jsou schopny zajistit po celém světě bezpečný přenos hlasu a vysokorychlostní datové přenosy.

Obranný satelitní komunikační systém se používá výlučně pro komunikaci vysoké priority, jako je výměna vojenských informací ve válečném stavu mezi vrchním velitelstvím a veliteli v bojové oblasti. Armáda také používá tento systém pro přenos varovných operačních informací různým systémům a uživatelům.

Obranný satelitní komunikační systém II byl uveden do provozu v roce 1971 vypuštěním dvou satelitů. Jejich dvě satelitní antény koncentrovaly mikrovlnné paprsky do malých oblastí povrchu Země, ale měly omezené operační možnosti v porovnání s Obranným satelitním komunikačním systémem III.

Vojenské letectvo začalo v roce 1982 uvádět do provozu dokonalejší Obranný satelitní komunikační systém III. Satelit používá jednu vícepaprskovou anténu, která umožňuje pružně pokrýt potřebnou oblast příjmu. Pohyblivá satelitní anténa umožňuje soustředit úzký směrový paprsek s vyšší energií na určité místo na zemském povrchu. Paprsek lze přizpůsobit velikosti oblasti, kterou má pokrýt. Systém je odolný vůči případnému zahlcení a předpokládá se, že bude v provozu dvakrát déle než předchozí systém.

Uživatelé Obranného satelitního komunikačního systému pracují na zemi, na moři nebo ve vzduchu. Obranný satelitní komunikační systém III má také pro zvláštní účely určený jednokanálový transponder. Oba obranné satelitní komunikační systémy řídí příslušníci jednotek Velitelství letectva pro vesmír (Air Force Space Command), konkrétně 3. eskadry kosmických operací 50. perutě letecké základny Falcon v Coloradu a 5. kosmické operační eskadry na letecké základně Onizuka v Kalifornii.

Za rozvoj a slučitelnost Obranných satelitních komunikačních systémů s pozemními systémy zodpovídá Středisko kosmických a raketových systémů velitelství výzbroje leteckých sil (Air Force Material Command's Space and Missile Systems Center) v Los Angeles.

Řada dalších projektů zajistila Obrannému podpůrnému programu schopnosti poskytovat přesná a spolehlivá data. Počátkem 21. století je tento program nahrazován Kosmickým infračerveným systémem (Space Based Infrared System) na vysoké oběžné dráze a na nízké oběžné dráze v rámci programu Národního obranného protiraketového systému NMD (the National Missile Defense) proti balistickým raketám dlouhého doletu, které mohou být odpáleny z území Ruska, Číny nebo z území některé rozvojové nespolehlivé země.

12. Obranný podpůrný program

Satelitní systém Obranného podpůrného programu (Defense Support Program) je klíčovou součástí systémů včasného varování před leteckými nebo kosmickými útoky na území Severní Ameriky. Satelity jsou umístěny více než 25000 kilometrů nad Zemí na geosynchronních drahách a poskytují informace o startech raket, kosmických sond a jaderných explozích uskutečněných kdekoliv na světě.

Satelity Obranného podpůrného programu používají infračervené senzory pro detekci tepla motorů raketových nosičů a jaderných explozí v porovnání s tepelným pozadím zemského povrchu.

Program byl zahájen vypuštěním prvního satelitu počátkem 70. let 20. století. V současné době satelity Obranného podpůrného programu představují nepřetržitý systém včasného varování.

Efektivita Obranného podpůrného programu se prokázala během operace "Pouštní bouře" v Perském zálivu, kdy satelity detekovaly vypuštění iráckých raket Scud a zajišťovaly včasné varování civilních obyvatel a spojeneckých vojenských sil v Izraeli a Saúdské Arábii.

V roce 1995 byl zdokonalen systém zpracování dat v režimu on-line. Nový systém "Včasné hlášení útoků a startů na bojiště" (Attack and Launch Early Reporting to Theater) poskytuje okamžité varování před útokem raketami krátkého doletu na americké a spojenecké jednotky v zámoří.

21. peruť na letecké základně Peterson v Coloradu zahrnuje jednotky, které zajišťují předávání informací včasného varování ze satelitů Obranného podpůrného programu přes komunikační spoje do Severoamerického velitelství protivzdušné obrany NORAD a střediskům včasného varování v komplexu Cheyenne Mountain. Tato střediska pak předávají tato data dalším organizacím a jednotkám operujícím ve světě.

50. peruť na letecké základně Falcon v Coloradu zajišťuje řízení a kontrolu všech satelitů Obranného podpůrného programu.

Za rozvoj a slučitelnost Obranného podpůrného programu s pozemními systémy zodpovídá Středisko kosmických a raketových systémů velitelství výzbroje leteckých sil (Air Force Material Command's Space and Missile Systems Center) v Los Angeles.

13. Pozemní elektro-optický dozor vzdáleného vesmíru

Od vypuštění Sputniku 4. října 1957 se v kosmu nachází více než 8000 známých satelitů na oběžné dráze kolem Země. Mezi tyto satelity patří vědecké, komunikační a meteorologické satelity, ale také řada trosek raketových nosičů a zničených satelitů.

Za sledování všech umělých satelitů Země ve Spojených státech zodpovídá americké Středisko pro kontrolu kosmického prostoru (Space Control Center) v Cheyenne Mountain. Toto středisko přijímá orbitální data z pozemních stanic Pozemního elektro- optického dozoru vzdáleného vesmíru (Ground-based Electro-Optical Deep Space Surveillance). Tyto stanice jsou podřízeny Velitelství letectva pro vesmír (Air Force Space Command). Stanice trvale sledují pohyb a dráhy těles na oběžných dráhách kolem Země a ve vzdálenějším vesmíru víc než 3500 kilometrů od Země.

V současnosti jsou v provozu tři operační stanice, které svá hlášení předávají 21. peruti na letecké základně Peterson v Coloradu. Operační stanice se nacházejí v Socorro v Novém Mexiku, na ostrově Maui na Havajských ostrovech a v Diego Garcia v britském teritoriu v Indickém oceánu.

Současný systém technicky navazuje na Baker-Nunnovu kameru, která byla vyvinuta v polovině 50. let 20. století. Systém navrhli a vyvinuli výzkumníci z Lincolnovy laboratoře MIT (Massachusetts Institute of Technology) a byl experimentálně testován v Socorro v Novém Mexiku. Tuto stanici dosud MIT využívá pro další výzkum a vývoj.

Systém se skládá z dalekohledu, z televizní kamery s vysokou citlivostí a z počítačů. Každá stanice má tři dalekohledy. Systém pracuje pouze v noci, kdy dalekohledy jsou schopny detekovat objekty s jasností 10000 krát nižší, než je schopno rozlišit lidské oko.

Dalekohledy se pohybují po obloze tak, aby hvězdy v zorném poli zůstávaly stále na stejném místě. Kamery provádějí velmi rychlé snímkování zorného pole. Počítače jednotlivé snímky porovnávají. Hvězdy na snímcích zůstávají na místě a jsou ze snímků počítačově odstraněny. Kosmické sondy se pohybují a proto na snímcích vyznačují své dráhy. Počítače zaznamenávají všechny pohybující se objekty a jsou schopny vyhodnotit každý nový objekt, který dosud nebyl zanesen do databáze, nebo objekt, který se odchýlil od své pravidelné dráhy. Systém zaznamenává všechny objekty ve vzdálenostech asi 3000 až 25000 kilometrů. Informace o změnách jsou zasílány do Cheyenne Mountain.

Systém je schopen spolehlivě zaznamenat objekt o velikosti basketbalového míče do vzdálenosti až 25000 kilometrů od Země.

14. Globální poziční systém Navstar

Globální poziční systém Navstar (GPS, Navstar Global Positioning System) je soustava satelitů, poskytující navigační data vojenským a civilním uživatelům kdekoliv na Zemi. Systém řídí a kontrolují příslušníci 50. perutě na letecké základně Schriever v Coloradu.

Nepřetržité navigační služby systému GPS zahrnují:

Satelity Globálního pozičního systému obíhají Zemi jednou za 12 hodin a nepřetržitě vysílají navigační signály. Uživatelé pomocí příslušného zařízení GPS mohou tyto signály přijímat a vypočítat přesný čas, polohu a rychlost. Signály mají takovou přesnost, že čas lze určit na milióntinu sekundy, rychlost lze určit s přesností metrů za sekundu a polohu s přesností na centimetry. Systém GPS slouží především letadlům, lodím a vozidlům, ale může ho použít kterýkoliv uživatel.

GPS poskytuje výrazně více dalších funkcí než běžná zařízení pro zjištění polohy, a to s větší přesností a za nižší cenu. Přesné mapování zemského povrchu, tankování letadel ve vzduchu a setkávání letadel, geodetická vyměřování, vyhledávání osob a záchranné operace by bez systému GPS byly mnohem obtížnější.

Možnosti systému GPS byly plně otestovány během operace "Pouštní štít" a "Pouštní bouře" v Perském zálivu. Spojenecké jednotky v saúdsko-arabské poušti byly zcela závislé na navigaci systému GPS. Letečtí dispečeři, piloti, řidiči tanků a dokonce polní kuchyně využívaly systém GPS pro svoji navigaci. Američtí velitelé uvedli, že systém GPS byl klíčem k vítězství operace "Pouštní bouře".

Pro vynesení satelitů GPS se používá raketový nosič Delta II, který startuje z mysu Cap Canaveral na Floridě. Satelity se umisťují na kruhových drahách asi 12 tisíc kilometrů nad Zemí. Systém GPS vysílá signály ve dvou různých frekvenčních pásmech. Životnost satelitů je 7,5 roku.

Hlavní kontrolní stanice Globálního pozičního systému Navstar je umístěna na letecké základně Schriever, kde je provozována 2. eskadrou kosmických operací 50. peruti. Tato jednotka zodpovídá za monitorování a řízení polohy satelitů systému GPS. Pozemní systém vyhrazený pro GPS se skládá z pěti monitorovacích stanic a ze čtyř anténních systémů umístěných na různých místech Země. Přijímače satelitů GPS využívají monitorovací stanice pro svoji kalibraci polohy a přijímají navigační signály ze všech satelitů. Informace z monitorovacích stanic jsou pak zpracovány v Hlavní kontrolní stanici, kde se využívají pro řízení satelitů.

Obsluha Hlavní kontrolní stanice zasílá všem satelitům GPS opravené navigační informace a řídící povely a přijímá ze satelitů stavová data (telemetrii).

Středisko kosmických a raketových systémů velitelství výzbroje leteckých sil (Air Force Material Command's Space and Missile Systems Center) na letecké základně v Los Angeles zodpovídá za provoz systému GPS Ministerstvu obrany a zajišťuje slučitelnost koncových přijímačů GPS se satelitním systémem. V roce 2000 bylo dokončeno vybavení všech amerických vojenských jednotek systémem GPS.

15. Satelitní komunikační systém Milstar

Satelitní komunikační systém Milstar (Milstar Satellite Communication System) je satelitním komunikačním systémem všech ozbrojených sil Spojených států, který zajišťuje vysoce bezpečnou a vůči přetížení odolnou komunikaci pro vojenské uživatele s vysokou prioritou, zejména v době války.

Systém komunikačních satelitů zajišťuje spojení velitelských štábů s bojovými jednotkami na lodích, ponorkách, letadlech a na pozemních stanovištích.

Milstar představuje nejdokonalejší vojenský komunikační systém na světě a zřejmě nahradí dosud používané komunikační systémy Spojených států. Operační sestava Milstar je složena ze čtyř satelitů umístěných na geosynchronních oběžných drahách a z doplňkového polárního systému. Každý satelit umístěný ve střední zeměpisné šířce má hmotnost asi 10 000 liber a životnost asi 10 let. První satelit systému Milstar byl vypuštěn 7. února 1994 raketovým nosičem Titan IV, druhý byl vypuštěn v roce 1995, třetí byl vypuštěn v roce 1998.

Každý satelit systému Milstar funguje jako přepínací pole pro přímou datovou a hlasovou komunikaci mezi terminály kdekoliv na zemském povrchu. Jednotlivé satelity se mohou vzájemně propojit komunikačními kanály a vytvořit tak křížové spoje, čímž se výrazně omezuje pozemní přepínání kanálů. Satelity vytvářejí, udržují, rekonfigurují a rozpojují požadované komunikační okruhy na základě požadavků uživatelů. Terminály systému Milstar mohou přenášet šifrovanou hlasovou komunikaci, datovou komunikaci a teletextovou komunikaci. Hlavním úkolem systému Milstar je zajistit vzájemnou komunikaci mezi uživateli americké armády, námořnictva a leteckých sil. Pevné a mobilní řídící stanice rozmístěné na různých místech Země zajišťují trvalé operační řízení a kontrolu nad všemi satelity systému Milstar.

Systém Milstar se skládá ze tří segmentů. Jeden segment tvoří satelity ve vesmíru, druhý segment tvoří uživatelské terminály a poslední segment tvoří řízení systému. Za rozvoj a za vzájemné propojení segmentů Milstar zodpovídá Středisko kosmických a raketových systémů velitelství výzbroje leteckých sil (Air Force Material Command's Space and Missile Systems Center) na letecké základně v Los Angeles. Středisko elektronických systémů zodpovídá za vývoj a začlenění terminálů systému Milstar do amerického letectva. 4. eskadra letecké základny Falcon zodpovídá za provoz satelitů a správu komunikačních kanálů.

16. Varování před bojovými balistickými raketami

Rychlé šíření (proliferace) bojových balistických raket bude představovat jeden z největších vojenských problémů 21. století. Řada zemí dnes již udržuje arzenály bojových balistických raket a některé jsou ochotny technologii výroby těchto raket prodat. Již dnes šíření bojových balistických raket představuje závažný problém a vážné ohrožení nejen území Spojených států a Kanady, ale prakticky všech zemí začleněných do Severoatlantické aliance NATO (North Atlantic Treaty Organization) včetně České republiky.

Jedním z hlavních úkolů Amerického velitelství pro vesmír (United States Space Command) je zajistit včasné varování ozbrojených sil Spojených států rozmístěných kdekoliv na světě před bojovými balistickými raketami. Toto varování je nezbytné pro bojové jednotky, aby mohly učinit účinná opatření před možným útokem. Mezi tato opatření patří zastavení útoku současnými a budoucími obrannými systémy proti bojovým balistickým raketám a evakuace budov v ohrožené oblasti. Americké velitelství pro vesmír dnes využívá pozemní a kosmické systémy jako součást systému sledování bojových balistických raket (Theater Event System).

Systém sledování bojových balistických raket se skládá z Obranného podpůrného programu (Defense Support Program), ze systému Včasného hlášení útoků a startů na bojiště (Attack and Launch Early Reporting to Theater), Společných taktických pozemních stanic (Joint Tactical Ground Stations) a z Taktického systému detekce a hlášení (Tactical Detection and Reporting System).

Data z těchto zdrojů jsou rozšiřována pomocí služby vysílání taktických informací (Tactical Information Broadcast Service) a systému pro šíření taktických aplikačních dat (Tactical Related Applications Data Dissemination System).

Satelity Obranného podpůrného programu používají infračervené senzory pro detekci tepla z motorů balistických raket proti relativně chladnému pozadí zemského povrhu. Systém je schopen detekovat strategické balistické rakety bezprostředně po startu. Během operace Pouštní bouře v Perském zálivu byl software celého systému zdokonalen, aby mohl detekovat rakety krátkého doletu, jako byly irácké rakety SCUD. V současnosti se vyvíjí Kosmický infračervený systém (Space Based Infrared System), který by měl detekovat bojové balistické rakety.

Systém Včasného hlášení útoků a startů na bojiště (ALERT, Attack and Launch Early Reporting to Theater) je posledním místem zpracování satelitních dat z Obranného podpůrného programu. Mozkem systému ALERT je element CTPE (Central Tactical Processing Element), který se skládá z komerčního telemetrického hardwaru a počítačových pracovních stanic se zákaznickým softwarem, který byl vyvinut speciálně pro tento účel. Tento software zpracovává současně data ze všech satelitů a z dalších senzorů pro detekci startů bojových balistických raket.

Společné taktické pozemní stanice (Joint Tactical Ground Stations) jsou mobilním prvkem systému sledování bojových balistických raket (Theater Event System), který poskytuje velitelům na bojišti možnost zpracovávat data a přijímat varování o startu bojových balistických raket. Systém zpracovává data ze satelitů Obranného podpůrného programu a předává komunikačním systémům na bojišti informace o poloze balistických raket za účelem včasného varování, zamíření a zničení.

Taktický systém detekce a hlášení (Tactical Detection and Reporting System) je systém založený na kombinované schopnosti řady kosmických systémů poskytnout varovná data.

Všechny systémy vzájemně spolupracují a doplňují se, aby informace na bojišti byla co nejúplnější a nejpřesnější.

17. Jeden fiktivní den v NORAD

* 23. října, 02:59
Na videoobrazovce operačního střediska NORAD se objevuje zpráva o vyhlášení okamžité pohotovosti. Vysokorychlostní data, iniciovaná počítačovou sítí eskadry Space Warning Squadron amerického velitelství leteckých sil, signalizují prostřednictvím infračervených senzorů neidentifikovatelný rychle se pohybující zdroj energie, který by mohl být mezikontinentální balistickou raketou. Specialisté eskadry Space Warning Squadron, jejímž úkolem je varovat před útoky z kosmu, se okamžitě pokoušejí identifikovat zdroj infračervené energie pomocí počítačových algoritmů, které jsou schopny porovnat charakteristiky zdroje se známými nebo typickými raketami. Počítače ve velitelském centru informují o průkazném startu balistické rakety. Velitel posádky NORAD na základě dosud dostupných informací dochází k závěru, že Severní Amerika může být ohrožena leteckým útokem.

* 23. října, 03:00
Středisko operací protivzdušné obrany ADOC (Air Defense Operations Center) informuje velícího důstojníka CD (Command Director), že jihovýchodní sektor letecké obrany na letecké základně v Tyndallu na Floridě byl požádán Celní správou Spojených států o monitorování letu podezřelého letadla.

* 23. října, 03:01
Na základě vyhlášení okamžité pohotovosti velící důstojník NORAD a jeho posádka nastupují do akce. Středisko varování před raketami MWC (Missile Warning Center), jedno ze sedmi funkčních center v komplexu Cheyenne Mountain, vytváří hlasovou smyčku spojující všechny části týmu vrchního velitele. Středisko MWC podává informace pro všechny zúčastněné pomocí operační smyčky, která byla vytvořena vysokorychlostní datovou sítí a je potvrzována hlasem z eskadry varování před napadením z kosmu. Velící důstojník přejímá kontrolu na operační hlasovou smyčkou. Podpůrná jednotka pro monitorování počasí ihned ověřuje, zda geomagnetické poruchy nebo jiné atmosférické jevy, související se sluneční činností, nemohly zkreslit získané informace. Každé ze středisek NORAD přispívá svým dílem k vytvoření uceleného obrazu o situaci.

* 23. října, 03:01
Zbrojní důstojník, pravá ruka velícího důstojníka, ustanovuje hlasovou konferenci o útoku raketou mezi Velitelským střediskem NORAD, generálním štábem (National Command Authorities) ve Washingtonu a generálním štábem v Ottawě a s vrchním velitelstvím CINCs (Commanders in Chief) americké armády. Velitelské středisko informuje vrchní velitelství NORAD o možném útoku balistickou raketou.

* 23. října, 03:03
Zpravodajské centrum oznamuje pravděpodobně cvičné vypuštění mezikontinentální rakety. Středisko pro varování před raketami MWC prostřednictvím Střediska omezení jaderného nebezpečí NCR (Nuclear Risk Reduction Center) na základě smlouvy START (Strategic Arms Reduction Talks) o omezení strategických zbraní zjistilo, že jde o plánovaný test balistické rakety vypuštěné z raketové střelnice Tjuratam na poloostrov Kamčatka. Velící důstojník tuto zprávu předává vrchnímu velitelství NORAD, přičemž ve zprávě dále uvádí, že nedošlo k ohrožení území Spojených států a Kanady leteckým útokem. NORAD pokračuje v monitorování letu rakety pomocí sítě pozemních radarů. Výpočet trajektorie rakety potvrzuje, že raketa dopadne mimo území Severní Ameriky. Další zdroje NORAD potvrzují, že dopad rakety nebude provázen detonací. Jedním ze závazků operačního střediska NORAD je varovat před všemi starty kosmických raket, strategických a taktických raket a jaderných výbuchů. Průměrně NORAD monitoruje jeden start rakety denně.

* 23. října, 04:15
V Severovýchodním leteckém obranném sektoru startují dvě stíhačky F-15, aby monitorovaly dráhu podezřelého letadla. Velitelství Sektoru předává popis celé letecké situace Středisku operací protivzdušné obrany ADOC (Air Defense Operations Center). Celá situace je monitorována velícím důstojníkem NORAD a jeho posádkou. V 5:00 je zjištěno, že jde o letadlo Beechcraft Baron s registračním číslem QR179. Informace je předána Celní správě Spojených států, která požaduje monitorovat přistání letadla za účelem celní prohlídky. Stíhačky F-15 se vrací na základnu. Ročně se nad územím Severní Ameriky objeví téměř 900 letadel, kvůli nimž je nutné provést akci operačního střediska NORAD kvůli identifikaci.

18. Teroristický útok 11. září 2001

* 8:40 a.m. EDT (14:40 SELČ)
Federální úřad pro civilní letectví (FAA, the Federal Aviation Administration) oznámil severovýchodní sekci Severoamerického velitelství protivzdušné obrany NORAD (Rome, stát New York), že civilní letadlo letu 11 společnosti American Airlines na trase Boston - Los Angeles bylo po startu uneseno.

* 8:43 a.m.
Federální úřad pro civilní letectví FAA oznámil sekci NORAD, že bylo uneseno civilní letadlo letu 175 společnosti United Airlines na trase Boston - Los Angeles.

* 8:45 a.m.
Unesené civilní letadlo Boeing 767 letu 11 společnosti American Airlines narazilo do severní věže Světového obchodního centra (WTC, the World Trade Center). Letadlo v budově probouralo díru, při nárazu došlo k výbuchu paliva a okamžitému mohutnému požáru. Pilotem letadla byl terorista Egypťan Muhammad al Amir Atta. Atta v roce 1992 přišel do Německa a studoval architekturu.

* 8:46 a.m.
Operační středisko NORAD nařídilo dvěma proudovým stíhačkám F-15 start z Otis ANGB (základna Otis Letecké národní gardy, Falmouth, Massachusetts).

* 8:52 a.m.
Obě stíhačky se dostaly do vzduchu.

* 9:03 a.m.
Druhé unesené letadlo Boeing 767 letu 175 společnosti United Airlines narazilo do jižní věže Světového obchodního centra WTC a okamžitě explodovalo uvnitř budovy. Obě budovy zachvátil požár. V té chvíli bylo v budovách asi 50 tisíc lidí. Stíhačky byly od uneseného letadla vzdáleny jen osm minut letu, tedy 114 km. Pilotem letadla byl al Shichi ze Spojených arabských emirátů.

* 9:17 a.m.
Federální úřad pro civilní letectví FAA uzavřel vzdušný prostor všech letišť města New York.

* 9:21 a.m.
Představitelé měst New York a New Jersey nařídili okamžité uzavřené všech mostů a tunelů v oblasti města New York.

* 9:24 a.m.
Federální úřad pro civilní letectví FAA oznámil Severoamerickému velitelství protivzdušné obrany NORAD, že bylo uneseno letadlo letu 77 společnosti American Airlines. Operační středisko NORAD nařídilo start dvou stíhaček F-16 ze letecké základny Langley (Langley US Air Force, Virginia) s úkolem zabránit unesenému letadlu v dalším letu.

* 9:30 a.m.
Prezident George Bush vystoupil s krátkým projevem v Sarasota na Floridě a americkému lidu oznámil, že na Spojené státy americké byl proveden teroristický útok.

* 9:30 a.m.
Z letecké základny v Langley odstartovaly dvě stíhačky F-16, ale nacházely se 12 minut letu (169 km) od uneseného letadla letu 77.

* 9:40 a.m.
Federální úřad pro civilní letectví FAA zastavil letecký provoz na celém území Spojených států. Stalo se tak poprvé v historii Spojených států.

* 9:43 a.m.
Další unesené letadlo Boeing 757 Letu 77 společnosti American Airlines narazilo do budovy Pentagonu. Celou budovu zahalil mohutný dým. Okamžitě začala evakuace.

* 9:45 a.m.
Byl evakuován Bílý dům, sídlo amerického prezidenta.

* 9:57 a.m.
Prezident George Bush opustil Floridu.

* 10:05 a.m.
Jižní věž Světového obchodního centra se po dunivé explozi zřítila a zavalila bezprostřední okolní ulice. Celou oblast Manhattanu zahalil mohutný oblak žlutého prachu a trosky budovy se pomalu začaly valit do okolí.

* 10:08 a.m.
Agenti tajné služby s automatickými puškami uzavřeli park Lafayette v okolí Bílého domu.

* 10:10 a.m.
Zhroutila se část budovy Pentagonu.

* 10:10 a.m.
Další unesené letadlo letu 93 společnosti United Airlines se za nevyjasněných okolností zřítilo v Somerset County v Pennsylvanii jihovýchodně od Pittsburghu. Stíhačky F-16 z letecké základny v Langley v té době prováděly vzdušné krytí Washingtonu. Pilotem byl Libanonec Ziad Jarrah.

* 10:13 a.m.
Proběhla evakuace budovy Spojených národů. Budovu opustilo 4700 lidí z vedení OSN a celkem 7000 lidí z UNICEF a rozvojových programů Organizace spojených národů.

* 10:22 a.m.
Ve Washingtonu byly evakuovány budovy ministerstev, vládních úřadů, soudů a budova Světové banky.

* 10:24 a.m.
Federální úřad pro civilní letectví FAA oznámil, že všechna transatlantická letadla letící do Spojených států byla odkloněna do Kanady.

* 10:28 a.m.
Severní věž Světového obchodního centra se zřítila. Celou oblast Manhattanu znovu zahalil mohutný oblak žlutého prachu a trosky budovy zavalily okolní ulice. V troskách obou budov zahynul v té chvíli ještě neznámý počet lidí.

* 10:45 a.m.
Ve Washingtonu byly evakuovány všechny budovy federálních úřadů.

* 10:46 a.m.
Americký ministr vnitra Colin Powell ukončil svoji návštěvu Latinské Ameriky a rozhodl se vrátit do Spojených států.

* 10:48 a.m.
Policie potvrdila havárii letadla v Pennsylvanii.

* 10:53 a.m.
Primární volby v New Yorku plánované na úterý jsou odloženy.

* 10:54 a.m.
Izrael evakuoval všechny své diplomatické budovy.

* 10:57 a.m.
Guvernér státu New York George Pataki oznámil, že všechny kanceláře státních úřadů byly uzavřeny.

* 11:02 a.m.
Starosta města New York Rudolph Giuliani požádal obyvatele New Yorku, aby zůstali ve svých domovech a přikázal evakuaci jižní oblasti Canal Street.

* 11:16 a.m.
Vysílání CNN (Cable News Network) oznámilo, že Střediska pro kontrolu a prevenci nemocí (the Centers for Disease Control and Prevention) připravuje záchranné týmy na pomoc postiženým lidem.

* 11:18 a.m.
Společnost American Airlines potvrdila, že ztratila dvě letadla. Letadlo Boeing 767 letu 11 na lince z Bostonu do Los Angeles mělo na palubě 81 cestujících a 11 členů posádky. Letadlo Boeing 757 Letu 77 na lince z mezinárodního letiště Dulles ve Washingtonu do Los Angeles mělo na palubě 58 cestujících a 6 členů posádky. Letadlo letu 11 narazilo do severní věže Světového obchodního centra a letadlo letu 77 narazilo do budovy Pentagonu.

* 11:26 a.m.
Společnost United Airlines oznámila, že letadlo letu 93 na trase z Newark v New Jersey do San Francisco v Kalifornii se zřítilo v Pennsylvanii. Společnost dále vyslovila "hluboké znepokojení" týkající se letu 175.

* 11:59 a.m.
Společnost United Airlines potvrdila ztrátu letadla letu 175 na trase z Bostonu do Los Angeles s 56 cestujícími a 9 členy posádky na palubě, které narazilo do jižní věže Světového obchodního centra.

* 12:04 p.m.
Mezinárodní letiště v Los Angeles, které bylo cílem tří unesených letadel, bylo evakuováno.

* 12:15 p.m.
Mezinárodní letiště v San Fransisco bylo evakuováno a uzavřeno. Letiště bylo cílem letadla letu 93 společnosti United Airlines.

* 12:15 p.m.
Americký imigrační úřad (the Immigration and Naturalization Service) oznámil, že na hranicích Spojených států s Mexikem a Kanadou byla vyhlášena nejvyšší pohotovost, avšak nebylo rozhodnuto o uzavření hranic.

* 12:30 p.m.
Federální úřad pro civilní letectví FAA oznámil, že v americkém vzdušném prostoru se nachází 50 letadel, ale žádné nehlásí nějaké problémy.

* 1:04 p.m.
Americký prezident George Bush ve svém prohlášení na vojenské letecké základně Barksdale v Louisianě oznámil, že byla provedena veškerá bezpečnostní opatření včetně uvedení jednotek americké armády v celém světě do stavu nejvyšší pohotovosti. Požádal duchovní, aby sloužili mše za mrtvé nebo pohřešované a dále prohlásil, že Spojené státy potrestají všechny, kteří jsou odpovědni za tento hrůzný čin.

* 1:27 p.m.
V městě Washingtonu byl vyhlášen stav nouze.

* 1:44 p.m.
Pentagon oznámil, že americkou námořní základnu v Norfolku ve Virginii opustilo pět válečných lodí a dvě letadlové lodě na ochranu východního pobřeží Spojených států před dalším útokem a ve snaze omezit počet lodí v přístavu. Letadlové lodě USS George Washington a USS John F. Kennedy byly vyslány do oblasti pobřeží města New York. Další lodě byly vyslány na volné moře s cílem strážit vzdušný prostor a zničit případná nepřátelská letadla.

* 1:48 p.m.
Americký prezident George Bush opustil leteckou vojenskou základu v Barksdale a odletěl na vojenskou základnu v Nebrasce.

* 2:00 p.m.
Představitelé Federálního úřadu vyšetřování (FBI, Federal Bureau of Investigation) pro vysílání CNN potvrdili analýzu podezření, že všechna čtyři unesená letadla byla součástí teroristického útoku.

* 2:30 p.m.
Federální úřad pro civilní letectví FAA oznámil, že vzdušný prostor Spojených států bude uzavřen pro komerční letecký provoz nejpozději do středy do 12 hodin EDT.

* 2:49 p.m.
Starosta města New York Rudolph Giuliani na tiskové konferenci oznámil, že ve městě již byl částečně obnoven provoz autobusů a metra. Na dotaz, kolik lidí zahynulo, Giuliani odpověděl, že nechce přemýšlet o žádných spekulacích.

* 3:55 p.m.
Mluvčí Bílého domu Karen Hughes uvedla, že prezident se nachází na neurčeném místě a později se přesune na vojenskou leteckou základnu Offutt v Nebrasce. Prezident vede telefonicky zasedání Národní bezpečnostní rady. Vicepresident Dick Cheney a poradkyně národní bezpečnosti Condoleeza Rice jsou na bezpečném místě Bílého domu. Ministr obrany Donald Rumsfeld je v Pentagonu.

* 3:55 p.m.
Starosta města New York Giuliani uvedl, že počet vážně zraněných dosahuje od 200 do 2100 lidí.

* 4:00 p.m.
Dopisovatel CNN pro národní bezpečnost Spojených států David Ensor uvedl, že američtí představitelé mají na základě nových informací určité důkazy, že za útoky stojí saúdsko-arabský terorista Osama bin Laden, který je mimo jiné podezřelý z organizace bombových útoků na americká velvyslanectví v roce 1998.

* 4:06 p.m.
Guvernér státu California Gray Davis vyslal záchranné týmy do New Yorku.

* 4:07 p.m.
Budovu 7 komplexu Světového obchodního centra zachvátil požár.

* 4:20 p.m.
Americký senátor Bob Graham, předseda senátního výboru pro zpravodajské služby uvedl, že nebyl překvapen tím, že k nějakému útoku došlo, ale jeho zaměřením a rozsahem.

* 4:25 p.m.
Americká akciová burza, NASDAQ a akciová burza v New Yorku oznámily, že ve středu zůstanou uzavřeny.

* 4:30 p.m.
Prezident George Bush opustil vojenskou leteckou základnu Offutt v Nebrasce a vrátil se do Washingtonu.

* 5:15 p.m.
Dopisovatel CNN pro vojenské záležitosti Jamie McIntyre uvedl, že stále ještě hoří část budovy Pentagonu, ale nebyly hlášeny žádné oběti na životech.

* 5:20 p.m.
Budova 7 komplexu Světového obchodního centra o 47 podlažích se zřítila. Evakuovaná budova byla vážně poškozena troskami obou zřícených věží Světového obchodního centra. Další okolní budovy jsou silně poškozeny a bude je nutné zbourat.

* 5:30 p.m.
Korespondent CNN Bílého domu John King uvedl, že američtí představitelé potvrdili, že letadlo zřícené v Pennsylvanii mělo zničit jeden ze tří cílů: venkovské sídlo amerického prezidenta Camp David, Bílý dům nebo budovu Capitolu.

* 6:00 p.m.
V Kábulu v Afghánistánu několik hodin po teroristickém útoku na finanční a vojenská centra ve Spojených státech došlo k několika explozím. Američtí představitelé jsou přesvědčeni, že afghánští představitelé mají informace o tom, kde se terorista bin Laden skrývá. Avšak afghánská vláda připisuje útok Severní alianci, která bojuje proti vládnímu hnutí Taliban.

* 6:10 p.m.
Starosta města Giuliani požádal občany New Yorku, aby ve středu neopouštěli své domovy.

* 6:40 p.m.
Americký ministr obrany Donald Rumsfeld svolal do Pentagonu tiskovou konferenci a potvrdil, že budova Pentagonu již druhý den bude v provozu.

* 6:54 p.m.
Americký prezident George Bush se vrátil do Bílého domu a začal se připravovat na projev k národu plánovaný na 8:30 p.m. Prezidentovo letadlo předtím přistálo na vojenské letecké základně Andrews v Marylandu za doprovodu tří stíhaček.

* 7:02 p.m.
Korespondentka CNN Paula Zahn uvedla, že budova hotelu Marriott Hotel nedaleko Světového obchodního centra se zřejmě v krátké době zřítí, a že některé mosty v New Yorku byly otevřeny pro dopravu ven z města.

* 7:17 p.m.
Americký ministr spravedlnosti John Ashcroft oznámil, že Federální úřad vyšetřování FBI připravil WWW stránky pro zasílání informací o útoku. Dále informoval, že rodiny a přátelé možných obětí útoku mohou kontaktovat FBI na zvláštním telefonním čísle.

* 7:45 p.m.
Ředitelství policie New Yorku potvrdilo, že nejméně 78 policistů je pohřešováno. Vedení města dále oznámilo, že více než 200 z prvních 400 hasičů a záchranářů při zásahu zahynulo.

* 8:30 p.m.
Prezident George Bush ve svém projevu k národu uvedl, že "tisíce životů bylo náhle ukončeno ďáblem" a požádal kněze, aby sloužili mše pro rodiny a přátelé obětí. Prezident dále uvedl, že americká vláda nebude dělat rozdíly mezi teroristy, kteří provedli tento hrůzný čin, a těmi, kteří jim k tomu napomáhali.

* 9:22 p.m.
Korespondent CNN Jamie McIntyre uvedl, že budova Pentagonu stále ještě hoří a požár ještě není plně pod kontrolou.

* 9:57 p.m.
Starosta města New York uvedl, že školy budou ve středu uzavřeny a že již nejsou potřeba žádní další dobrovolníci pro záchranné práce. Vyslovil naději, že pod troskami jsou ještě živí lidé. Dále uvedl, že západní část Manhattanu zůstává bez elektrického proudu a zdravotníci zkoumají, zda se v oblasti nevyskytují nějaké zdraví nebezpečné látky.

* 10:56 p.m.
Korespondentka CNN Paula Zahn uvedla, že policie New Yorku je přesvědčena o tom, že v budovách v okolí Světového obchodního centra jsou ještě živí lidé.

* 11:54 p.m.
Korespondent CNN ve Washingtonu Frank Sesno uvedl, že se podařilo získat záznam rozhovoru na jednom z unesených letadel. Tento záznam obsahuje důvěrné informace, které mohou pomoci při dalším vyšetřování.

Koncem září 2001 se členové senátního Výboru pro ozbrojené složky dotazovaly generála USAF Richarda Myerse proč stíhači nebyli schopni vzlétnou dříve. Myers, budoucí předseda Spojeného sboru náčelníků štábů, zdůraznil, že od ukončení studené války se podstatně snížil počet letadel určených ke hlídání vzdušného prostoru před napadením cizími letouny. Myers dodal, že jakmile se možnost takovéto hrozby znovu objevila, do vzduchu opět odstartovala vojenská stíhací letadla, stroje včasné výstrahy AWACS i tankovací letouny - pro případ, že by se únosy dalších civilních letadel opakovaly.