Institut pro hledání mimozemské inteligence SETI
zpracoval: Jiří Svršek

V roce 1977 americký režisér Steven Spielberg natočil film "Blízká setkání třetího druhu" [Close Encounters of the Third Kind]. Spielberga již dlouho fascinovalo téma mimozemských civilizací. Film začíná v podstatě fiktivním výčtem různých pozorování neidentifikovatelných létajících objektů UFO. Setkáním prvního druhu se označuje prosté pozorování UFO. Setkáním druhého druhu se označuje fyzický důkaz existence UFO. Konečně setkáním třetího druhu se označuje přímý kontakt člověka s mimozemšťanem. Spielberg uvádí, že pokud existenci UFO nevěříte, jde o science- fiction, pokud věříte, jde o fakt. Spielbergův film zničil mýtus filmových hollywoodských režisérů o nebezpečných a krvelačných útočnících z kosmu, jejichž jediným cílem je ovládnout Zemi a lidskou civilizaci.

V roce 1996 americký režisér R. Emmerich natočil sci-fi thriller "Den nezávislosti" [Independence Day] v hollywoodském stylu o gigantické vesmírné lodi plné příšer, jejichž cílem je vyhladit celou civilizaci.

V roce 1997 americký režisér Robert Zemeckis natočil film "Kontakt" [Contact] podle námětu amerického astrofyzika Carla Sagana. Hlavní roli vytvořila Jodie Foster. Film mimo jiné upozorňuje na ukončení státní finanční podpory projektu hledání mimozemské inteligence SETI (the Search for Extraterrestrial Intelligence), obtíže se získáváním soukromých finančních zdrojů a převládající názor odborné veřejnosti, která všechny hledače mimozemských civilizací považuje za blázny a pavědce.

V Kalifornii ve Spojených státech vznikl 20. listopadu 1984 jako nezisková organizace Institut pro hledání mimozemských civilizací (Searching of Extra Terrestrial Intelligence Institute). Cílem tohoto Institutu je provádět vědecký výzkum a podporovat vzdělávací projekty zabývající se podstatou a rozšířením života ve vesmíru. Činnost Institutu se proto soustřeďuje do dvou hlavních oblastí: hledání mimozemských civilizací a výzkum života ve vesmíru. Institut také podporuje vzdělání v matematice a ve vědách, které souvisejí s těmito hlavními oblastmi. Za patnáct let své existence Institut poskytl více než 110 miliónů dolarů na výzkum.

Zakladatelem Institutu byl Thomas Pierson, který od počátku působil jako její výkonný ředitel. Spoluzakladatelem byl Dr. Jill Tarter, který vedl první velký projekt Institutu. Dnes pracuje jako ředitel výzkumu SETI a zastává placené místo Bernarda M. Olivera pro hledání mimozemských civilizací. Středisko pro studium života ve vesmíru vede Dr. Christopher Chyba, který zastává placené místo Carla Sagana pro studium života ve vesmíru.

Členy předsednictva nadace jsou mimo jiné Dr. Frank Drake z Kalifornské univerzity v Santa Cruz, Dr. William J. Welch z Kalifornské univerzity v Berkeley a další. Předsednictvo nadace zajišťuje, aby finanční prostředky nadace byly účelně vynakládány na různé výzkumné a vzdělávací projekty související s hledáním mimozemských civilizací nebo s výzkumem mimozemského života.

První výzkumný grant byl Institutu poskytnut 1. února 1985 Národním úřadem pro letectví a vesmír NASA (National Aeronautics and Space Administration) na základě návrhu Dr. Tartera. Na tomto prvním projektu se podílely výzkumné a vývojové skupiny NASA s cílem definovat cíle vědeckého výzkumu projektu SETI. V roce 1985 Institut obdržel finance na projekt výzkumu života ve vesmíru, který vedl Dr. H.P. Klein.

Od poloviny 80. let 20. století až do ukončení projektu SETI s podporou NASA počátkem roku 1994 Institut SETI hrál klíčovou roli ve výzkumu mimozemských civilizací Národního úřadu pro letectví a vesmír NASA. Od roku 1994 jsou všechny projekty Institutu financovány ze soukromých zdrojů v rámci projektu Phoenix, který představuje další etapu hledání mimozemských civilizací.

Během prvních patnácti let své existence Institut vedl šest vědeckých a vzdělávacích projektů výzkumu života ve vesmíru. Tyto projekty byly zpočátku financovány Národním úřadem pro letectví a vesmír NASA a Národní vědeckou nadací (the National Science Foundation) a později ze soukromých zdrojů.

Dnes je Institut SETI financován čistě ze soukromých zdrojů a jeho cílem je vytvořit základnu vědeckého programu hledání mimozemských civilizací a studia života ve vesmíru. Za tímto účelem se Institut snaží vytvořit účelový fond o výši asi 100 miliónů dolarů. Institut SETI v současné době získává finance na dlouhodobé projekty především z darů a z publikační činnosti.

Literatura a odkazy:

[X1] The Search for Extraterrestrial Intelligence Institute.

[1] Taylor, Philip M.: Steven Spielberg. Typografické studio JOTA, Helceletova 16, 602 00 Brno. V Brně roku 1994. Z angl. orig. vydaného nakl. B.T. Batsford Ltd., 4 Fitzhardinge Street London W1H 0AH v roce 1992 přeložil Jan Dungel. ISBN: 80-85617-28-5