La Strada ČR, o.p.s.
podle materiálů organizace zpracoval: Jiří Svršek

Na prevenci obchodu se ženami, podporu obětí obchodu se ženami, ovlivňování zákonodárství a informování veřejnosti se v České republice zaměřuje česká nezisková organizace s právním statutem obecně prospěšné společnosti La Strada ČR, o.p.s.

La Strada považuje problém obchodu se ženami za závažné porušování lidských práv. La Strada ČR je součástí mezinárodního programu La Strada - prevence obchodu se ženami, který působí také v Nizozemí, Polsku, Bulharsku a na Ukrajině.

V České republice La Strada zahájila činnost v roce 1995 jako projekt nadace ProFem a v roce 1998 byla zaregistrována jako samostatná organizace.

Základní činnost společnosti La Strada je financována prostřednictvím grantů nizozemského Ministerstva zahraničí, nizozemského Ministerstva spravedlnosti, Evropské unie, organizací Novib, Global Fund for Women, Hella Foundation a Women's World Day of Prayer (German Committee).

La Strada pořádá informační akce a školení pro dívky a mladé ženy s cílem posílit jejich sebevědomí a informovat je o nebezpečí práce v zahraničí. Dále školí pracovníky státní správy, policie, poraden pro rodinu a azylových domů, kteří pracují s rizikovými skupinami, aby šířili informace o prevenci obchodu se ženami. Školí také studentky sociální práce jako dobrovolnice v prevenční kampani.

Informace o prevenci obchodu se ženami La Strada šíří pomocí hromadně sdělovacích prostředků, jako jsou noviny, časopisy, televize a také Internet.

La Strada se v roce 1999 a 2000 zúčastnila společného projektu s Mezinárodní organizací pro migraci, který byl zaměřen na informační kampaň pro prevenci obchodu se ženami.

V rámci své činnosti La Strada pomáhá ženám a dívkám, které se staly obětmi obchodu se ženami. Nabízí bezplatně anonymní ubytování, psychologickou pomoc, právní konzultaci a zajišťuje lékařské vyšetření. V rámci dlouhodobé podpory pak pomáhá při hledání zaměstnání, vlastního ubytování a při resocializaci. Podporuje nejen české ženy a dívky, ale všechny cizinky, které byly prodány do České republiky.

La Strada se snaží trvale ovlivňovat české i mezinárodní zákonodárství s cílem posilnit a chránit práva žen, které se staly obětmi obchodu se ženami nebo pracují jako prostitutky. Prostřednictvím veřejných slyšení, diskusí odborníků a odbornic u kulatého stolu, organizování a účastí na odborných konferencích se zasazuje o vytvoření politické vůle řešit problematiku obchodu se ženami. Buduje archiv právních a politických dokumentů, které se týkají obchodu se ženami a nucené prostituce. Tyto materiály jsou k dispozici zákonodárcům, studentům a studentkám a také novinářům.

Pracovníci organizace La Strada přednášejí pro mezinárodní státní organizace jako je Organizace spojených národů, Interpol nebo Rada Evropy o obchodu se ženami jako porušování lidských práv ve střední a východní Evropě. La Strada působí v několika národních a mezinárodních sítí nevládních organizací.

Odkazy:

[X1] Mezinárodní organizace pro migraci (International Organization for Migration).

[X2] La Strada ČR, o.p.s., prevence obchodu se ženami. P.O. Box 18, 150 00 Praha 5, SOS linka: 02-57313132 [M1]