Představujeme...
časopis Integrace

Evropská unie. Jak vnímáme tuto evropskou organizaci? S jakými obavami a s jakými nadějemi? Co se bude od nás očekávat, jak ovlivní naše životy? Co naopak získáme? Splní se pochmurné vize odpůrců evropské integrace a ukřičených nacionalistů? Budeme pohlceni ekonomicky mocnými sousedy? Staneme se chudou kolonií ve spárech mocných evropských podnikatelů? Vzrostou neúnosně ceny na evropskou úroveň při současné úrovni našich mezd?

A jak vlastně funguje Evropská unie? Jakou má strukturu, jaké má orgány a s jakou pravomocí? Jak ovlivní život běžného občana? Co pro nás bude znamenat volný pohyb pracovních sil?

Časopis Integrace je prvním českým časopisem, který se celostně věnuje problematice evropské integrace. Zejména se soustřeďuje na otázky spojené s naším vstupem do Evropské unie. Cílem redakce je přinášet objektivní, kompetentní a věcné články psané předními českými i zahraničními autory z řad expertů, politiků a akademiků. Časopis je nezávislým periodikem, jehož snahou není být "hlásnou troubou" někoho, ale platformou, která poskytne prostor i kritickým názorům.

Integraci vydává od roku 2000 občanské sdružení Europeum za finanční podpory Nadace rozvoje občanské společnosti a Fakulty sociálních věcí.

Vychází dvouměsíčně na Internetu [X1] a čtvrtletně v papírové podobě.
 


časopis o přírodě, vědě a civilizaci