Posvátné vody Indie
 
autor: Zdeněk Thoma

Převzato z časopisu DOBRÁ VODA (č. 2, ročník 2) se souhlasem redakce [X1] a autora článku.

Pro Indy voda měla vždycky mystický význam - především byla odjakživa nezbytná k dobré úrodě. Jako na smilování čeká Ind na monzunové deště, kterým předcházejí veliká sucha. Více než dvě třetiny všech ročních srážek zde spadnou v monzunových měsících červnu, červenci a srpnu. Monzun je ze začátku velmi silný. Do centrální Indie přichází tak kolem 15.června. Jsou to čtvrthodinové lijáky, vydatnosti jako když konev obrátíš, a pak zase mezi těžkými mraky svítí chvíli slunce, než přijde další průtrž.

V centrální Indii jsem jednou před monzunem zažil teplotu 47 stupňů C. Ani v noci teplota neklesla pod 40 stupňů C. Člověk se pak balí do mokrého prostěradla, tak dvacet minut spí, pak prostěradlo uschne a to ho vzbudí. Vstane tedy, znova jde namočit svůj chladivý zámotek a tak to jde celou noc. Pak není divu, že se Indové k vodě modlí.

Velikým svátkem v celé Indii je svátek vody a barev zvaný Holí. S jeho obdobou se setkáváme i jinde v Asii, např. v Thajsku. Lidé při něm všude po sobě navzájem stříkají a cákají vodu s nejrůznějšími barvami. Doporučuje se vzít si pro tuto slavnostní příležitost své nejhorší šaty.

Řeky jsou všeobecně posvátné, snad proto, že svádějí vláhu z hor do úrodných nížin. Jak známo, nejposvátnější řekou Indů je řeka Ganga, která má jméno po jedné hinduistické bohyni zpodobňované jako půvabná dívka stojící buď na rybě nebo na jakési vodní příšeře. Zbožnění řek patrně zapříčinilo pastevectví, jemuž se sem přišedší Árové ponejvíce věnovali - jejich stáda byla na vodě životně závislá. Ganga údajně pramení z vlasů boha Šivy. Ve skutečnosti však pramení v horách severně od Dilí, v podhůří Himálaje. Ale řada Indů věří, že pramení o hodně dál - pod posvátnou horou Kailás v Tibetu. Mluvil jsem o tom s jedním Indem, který verzi vzdálených tibetských pramenů tvrdošíjně zastával. Co na tom, že prameny nejsou vidět na povrchu, voda přece dlouho teče pod zemí, až se objeví nahoře, tvrdil neoblomně.

Celá Ganga je posvátná. Některá místa jsou ale posvátnější. K takovým patří Haridvár, neboli Višnuova ústa, kde je důležité se vykoupat a provést náležité rituály a přinést oběti. Rituál hinduistu přibližuje dobrému převtělení. Ten, kdo denně pije vodu z Gangy, prý získá nesmrtelnost, a jediná koupel odplaví všechny hříchy. Při koupeli se má voda protáhnout všemi smysly. Když Ind přijde k vodě, napřed na ni položí květinový věneček, na list dá třeba hrstku uvařené rýže a trochu barevných pudrů a pustí to po hladině. Děkuje tím božstvu za dary, které mu poskytuje - tedy za rýži, za mléko atd. Pak do vody vstoupí, napije se, ponoří se, voda se mu postupně dostane do očí, uší, prostě na všechny smysly.

Zda je voda podle našich měřítek čistá nebo špinavá? Ganga je po většinu svého 2 700 kilometrů dlouhého toku poměrně dravá a čistá řeka. Na místech, kde do ní lidé při obřadech vstupují, jsou většinou kamenná schodiště, tzv. gháty, a na schodech bývá usazený nános. Když tohle bahno lidé při koupání zvíří, řeka dvakrát čistá není. Sám jsem se v Ganze koupal z lodi a byla to velmi příjemná zkušenost.

Nejposvátnějším místem na Ganze je Varánasí. Zde si pravověrní hinduisté přejí zemřít. Věří totiž, že když zemřou právě tady a spálí je na břehu, popel vhodí do vody, převtělí se dobře a naposled. Tady mi dovolte malou odbočku. Náš známý orientalista Vladimír Miltner získal stipendium, které mu umožnilo podniknout v roce 1997 půlroční cestu po Ganze. Našli ho asi 200 kilometrů před Varánasí. Trvalo přes šest měsíců, než mrtvé tělo bělocha bez svršků a bez dokladů identifikovali. Později se dohledaly i některé jeho osobní věci, mezi nimi také podivný deník, který si psal během své poslední poutě. Miltner se pravděpodobně vydal po Ganze, aby zemřel ve Varánasí. Okolnosti jeho smrti už asi nikdo nevysvětlí.

Jak je patrné, posvátná řeka Ganga přitahuje nejenom rodilé Indy.

Literatura a odkazy:

[X1] DOBRÁ VODA, nová vodní revue, čtvrtletník pro vyznavače vody. [M1] Šéfredaktor: Jan Eisenmann, Gnóm-Eisenmann Media, s.r.o., Na Okraji 42, 162 00, Praha 6. Adresa vydavatelství, Gnóm-Eisenmann Media, s.r.o., Na Okraji 42, 162 00, Praha 6


časopis o přírodě, vědě a civilizaci